Разлика помеѓу преработките на „Македонски мрморец“

(додавање фотографија)
Видот е Балкански ендемит и е заштитен согласно Европскиот документ „ Директивата за живеалишта 92/43/EEC Анекс II: Животински и растителни видови кои се значајни за Унијата и чија заштита бара определување на посебни подрачја за заштита; Анекс IV: Животински и растителни видови кои се значајни за Унијата и се под строга заштита.<ref>[http://galicica.org.mk/gallery/triturus-macedonicus-makedonski-mrmorec// НП Галичица]</ref>
 
== РеференциНаводи ==
{{наводи}}