Википедија:Уредувачки натпревари/Биосферни резервати во светот/Евиденција за прва седмица: Разлика помеѓу преработките

! Ж3
|-
! [[Бајуви дупки–Џинџирица]] (Н)
| 5
|6
|
|-
! [[Природен резерват Магадан]] (Н)
|6
|6
|
|-
! [[Природен резерват Курил]] (Н)
|6
|6
|
|-
! [[Национален парк Централен Балкан]] (Н)
|6
|6
|
|-
! [[Резерват Али Ботуш]] (Н)
|7
|6
|
|-
! [[Бистришко браниште]] (Н)
| 3
|5
|
|-
! [[Природен резерват Сребарна]] (Н)
|5
|6
|
|-
! [[Национален парк Каналски острови]] (Н)
|10
|10
|
|-
! [[Национален парк Секвоја]] (Н)
|10
|9
|
|-
! [[Национален парк Кралски Остров]] (Н)
|8
|10
|
|-
! [[Национална шума Ел Јунке]] (Н)
|8
|8
|
|-
! [[Мамутска пештера (национален парк)]] (П)
|10
|10
|
|-
! [[Биосферен резерват Јорнада]] (Н)
|6
|6
|
|-
! [[Нежидерско Езеро]] (П)
|7
|7
|
! Ж3
|-
! [[Голија]] (Н)
|5
|6
|
! Ж3
|-
! [[Национален парк Татра]] (Н)
|2
|6
|
|-
! [[Национален природен резерват Волонг]] (Н)
|3
|7
|
|-
! [[Атлантска шума]] (Н)
|4
|6
|
! Ж3
|-
! [[Биосферен резерват Северна Виџема]] (Н)
|5
|7
|
|-
! [[Природен парк Ел Естрахо (Проток)]] (Н)
|4
|5
|
|-
! [[Природен резерват Јатонг]] (Н)
|5
|5
|
|-
! [[Јакушима]] (Н)
|5
|7
|
|-
! [[Национален парк Конгари]] (Н)
|5
|6
|
|-
! [[Кармел (планина)]] (Н)
|7
|9
|
|-
! [[Силенто]] (Н)
|5
|5
|
|-
![[Национален парк Бундала]] (Н)
|5
|5
|
|-
![[Природен резерват Катун]] (Н)
|2
|4
|
|-
![[Национален парк Ману]] (Н)
|3
|4
|
|-
![[Опсегот Крокер]]
|3
|4
|
|-
![[Национален парк Комое]] (Н)
|6
|7
|
|-
![[Национален парк Швајцарија]] (Н)
|3
|5
|
|-
![[Биосферен резерват Источен Ветерн Скарп]] (Н)
|5
|5
|
|-
![[Биосферен резерват Дана]] (Н)
|4
|5
|
|-
![[Делта Ориноко]] (Н)
|3
|5
|
! Ж3
|-
! [[Национален парк Таи]] (Н)
|10
|10
|
! Ж3
|-
! [[Ланзароте]] (Н)
|8
|10
|
! Ж3
|-
! [[Биосферен резерват на Албанија]] (Н)
|1
|2
|