Разлика помеѓу преработките на „Дидактички системи на настава“

+
(додавање статија)
 
(+)
 
Асоцијативната тимска работа е посложена. Стручниот тим заеднички не само што планира и програмира туку заеднички ја изведува наставата за поефикасно остварување на задачите. Наставниците по еден стручен предмет, да речеме македонски јаик, на почетокот на годината ги делат наставните теми и секој ја реализира својата тема во своето одделение. Кога во сите оддленија на еден клас работат наставници од иста струка, станува збр за хоризонтална тимска работа. Во вертикалната тимска работа работат повеќе наставници од различни струки во повеќе одделенија и класови, на пример во сите постари одделенија од основно училиште. Овој втор облик е попогоден за училиштата со помал број на одделенија.
[[Категорија:Образование]]