Разлика помеѓу преработките на „Право на детето на образование“

с
нема опис на уредувањето
(Создадено преведувајќи ја страницата „Children's rights education“)
 
с
 
'''Право на детето на образование''' е учење и практикување на правата на на децата во училиштата, образовните програми или институциитеустановите, како што е информирано и во согласност со [[Конвенција за правата на детето|Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето]] . Кога е целосно имплементирана програмата за едукацијаобразование на правата на децата се состои од наставен план за учење на нивните човекови права и рамка за управување со училиштето на начин што ги почитува правата на децата. Членовите [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art29 29] и [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art42 42] од Конвенцијата за правата на детето бараат децата да бидат едуцираниобразовани за своите права.
 
Покрај исполнувањето на законските обврски на Конвенцијата за ширењето на свеста за правата на децата, на децата и возрасните, учењето на децата за нивните права има придобивки и од подобрувањето на нивната свест за правата воопшто, правејќи ги повеќе да ги почитуваат правата на другите луѓе и да ги зајакнува да преземат акција за поддршка на туѓите права. Раните програми за да ги научат децата за нивните права, во [[Белгија]], [[Канада]], [[Англија]] и [[Нов Зеланд]] обезбедијаобезбедиле докази за тоа. <ref name="impact">Covell, K., and Howe, R.B. (1999). "The Impact of Children’s Rights Education: A Canadian study." ''International Journal of Children’s Rights,'' 7, 171-183.</ref> <ref name="moral">Covell, K., and Howe, R.B. (2001). "Moral Education through the 3 Rs: Rights, Respect and Responsibility." ''Journal of Moral Education,'' 30, 31-42.</ref> <ref name="dead">Covell, K., Howe, R.B., and McNeil, J.K. (2008). "'If there’s a dead rat, don’t leave it.' Young children's understanding of their citizenship rights and responsibilities." ''Cambridge Journal of Education,'' 38 (3), 321-339.</ref> <ref name="empower">Howe, R.B. and Covell, K. (2007). ''Empowering Children: Children’s Rights Education as a Pathway to Citizenship''. Toronto: University of Toronto Press.</ref> <ref name="belgium">DeCoene, J., and De Cock, R. (1996). "The Children's Rights Project in the Primary School 'De vrijdagmarkt' in Bruges. In E. Verhellen (Ed.), ''Monitoring children’s rights.'' (pp. 627-636). The Hague: Martinus Nijhoff.</ref> <ref name="wallberg">Wallberg, P., and Kahn, M. (2011). "The Rights Project: How rights education transformed a classroom." ''Canadian Children,'' 36 (1), 31-35.</ref> <ref name="comp6">Covell, K., McNeil, J.K, and Howe, R.B. (2009). "Reducing teacher burnout by increasing student engagement." ''School Psychology International,'' 30 (3), 282-290.</ref> Правата на децата во училиштата беабиле предавани и практикувани како етос на „ослободување на детето“ многу пред да се напише Конвенцијата на [[ООН]] и дека оваа практика помогнапомогнала да се информираат вредностите и филозофијата на Конвенцијата, ИБЕ и [[УНЕСКО]], иако за жал овие практики, и оваа историја навистина не е признаена или вградена од ООН. Ова е една од причините што правата на децата не станаа основа на училиштата и покрај 100 години борба. <ref name="newman movement">Newman, Michael (2015) Children’s Rights in our Schools – the movement to liberate the child, an introduction to the New Ideals in Education Conferences 1914-1937, [https://www.academia.edu/14081708/Regaining_the_History_of_Childrens_Rights_in_Schools_Through_the_New_Ideals_in_Education_Conferences_1914-37 www.academia.edu]</ref>
 
== Значење на образованието за човекови права на децата ==
Образованието за [[Образование за човекови права|човековите права]] на децата се]] однесува на образованието и образовните практики во училиштата и образовните институции кои се во согласност со Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето. <ref name="empower">Howe, R.B. and Covell, K. (2007). ''Empowering Children: Children’s Rights Education as a Pathway to Citizenship''. Toronto: University of Toronto Press.</ref> <ref name="krappman">{{Наведено списание|last=Krappmann|first=Lothar|date=2006-01-10|title=The Rights of the Child as a Challenge to Human Rights Education|url=https://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/373|journal=JSSE - Journal of Social Science Education|language=de|doi=10.4119/jsse-373|issn=1618-5293}}</ref> <ref name="osler">Osler, A., and Starkey, H. (2006). "Education for democratic citizenship: A review of research, policy and practice 1995-2005." ''Research Papers in Education,'' 21 (4), 433-466.</ref> Тоа е форма на образование што сериозно го сфаќа ставот дека децата се носители на човековите права, дека децата се граѓани по свое право, дека училиштата и образовните институции учат заедници каде што децата учат (или не успеваат да ги научат) вредностите и практиките на човекови права и државјанство и дека едукацијата на децата за нивните [[Основни права|основни човекови права]] е законска обврска на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето.
 
Образованието за детски права е образование каде што правата на детето, како што е опишано во Конвенцијата, се изучуваат и практикуваат во одделни училници. Но, во својата најразвиена форма, правата на децата се учат и се практикуваат на систематски и сеопфатен начин низ нивоата на одделенијата, низ училиштето и низ училишните области. Со целосното образование за правата на децата, правата на децата не се едноставно додаток на одреден предмет или училница. Наместо тоа, правата на детето се вклучени во училишните наставни програми, наставни практики и наставни материјали по предмети и нивоа на одделенија и се основни во изјавите за училишна мисија, кодови на однесување и училишни политики и практики. <ref name="implement">Covell, K., Howe, R.B., and McNeil, J.K. (2010). "Implementing children’s human rights education in schools." ''Improving Schools,'' 13 (2), 117-132.</ref>
 
Целосно развиено образование за правата на децата значи дека сите членови на училишната заедница добиваат едукација за правата на детето. Конвенцијата служи како рамка за вредности за животот и функционирањето на училиштето или образовната институција и за напорите за промовирање на попозитивна училишна клима и училишна култура за учење.
Конвенцијата за правата на детето има важни импликации врз образованието на децата. Одобрена од [[Обединети нации|Обединетите нации]] во 1989 година, Конвенцијата е најшироко ратификувана и најбрзо ратификувана земја во светската историја. Само две земји - [[Соединети Американски Држави|САД]] и [[Јужен Судан]] - сè уште не го ратификувале договорот . <ref name="Dwpcotpotg">{{Наведени вести|url=http://www.dayniilecom.com/December2014/27December12.htm|title=Weekly Press Conference on the Progress of the Government|date=28 December 2014|work=Dayniile|access-date=28 December 2014}}</ref> Со ратификување на Конвенцијата, земјите се залагаат за принципот дека децата имаат основни права како лица и дека државните органи имаат обврски да ги обезбедуваат тие права. <ref name="detrick">Detrick, S. (1999). ''A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child.'' The Hague: Martinus Nijhoff.</ref> <ref name="verhellen">Verhellen, E. (1994). ''Convention on the Rights of the Child.'' Kessel-Lo, Belgium: Garant</ref> <ref name="bueren">Van Bueren, G. (1992). ''The international Law on the Rights of the Child.'' Dordrecht: Martinus Nijhoff.</ref> Според условите на Конвенцијата, законски обврзувачки договор, државите членки имаат обврска своите закони, политики и практики да ги направат во согласност со одредбите на Конвенцијата, ако не веднаш, со текот на времето.
 
Во Конвенцијата има бројни членови што се однесуваат на образованието и образованието за правата на децата. Јуџин Верхелен( Eugeen Verhellen) ги поделиподелил одредбите на Конвенцијата за образование по три патекилинии. <ref name="verhellen2">Verhellen, E. (1993). "Children’s rights and education." ''School Psychology International,'' 14 (3), 199-208.</ref> Прво е правото на детето на образование врз основа на еднакви можности ( [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art28 член 28] ). Ова вклучува право на бесплатно основно образование и достапно средно и високо образование. Второ се правата на детето во образованието (членови [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art2 2], [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art12 12], [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art13 13], [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art14 14], [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art15 15] и [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art19 19] ). Ова вклучува право на недискриминација, учество, заштита од злоупотреба и насилство и слобода на мисла, изразување и религија. Третото се правата на детето преку образование (член [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art29 29] и [https://web.archive.org/web/20100611182141/http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art42 42] ). Ова се однесува на образованието каде што децата се способни да ги знаат и разберат своите права и да развијат почитување на човековите права, вклучително и нивните сопствени човекови права.
 
Оваа трета насока за образование кажува обврска од страна на земјите и властите за образование да обезбедат образование за човекови права на децата. Членот 29 од Конвенцијата бара „образованието на детето да биде насочено кон развој на почитување на човековите права и основните слободи“. Ова претпоставува знаење и разбирање на правата. Член 42 бара земјите да се обврзат да ги направат принципите на Конвенцијата широко познати, на соодветни и активни средства, на возрасни и деца.
 
Свесен за оваа должност за ширење знаење и препознавање на неговата важност, Комитетот на ООН за правата на детето, органот на ООН надлежен за следење на спроведувањето на Конвенцијата, постојано ги повикуваше земјите да ги вклучат правата на децата во училишните програми и да осигураат дека децата ги познаваат и разбираат своите права на систематска и сеопфатна основа. <ref name="empower">Howe, R.B. and Covell, K. (2007). ''Empowering Children: Children’s Rights Education as a Pathway to Citizenship''. Toronto: University of Toronto Press.</ref> <ref name="un">United Nations Committee on the Rights of the Child (1991). ''General Guidelines Regarding the Form and Content of Initial Reports.'' CRC/C/5. New York.</ref> <ref name="hodgkin">Hodgkin, R., and Newell, P. (1998). ''Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child.'' New York: UNICEF.</ref>
 
== Вредност на образованието за човекови права на децата ==
Образованието за правата на децата во училиштата има вредност затоа што ги исполнува обврските на земјите да ги почитуваат правата на детето и да ги спроведуваат одредбите на Конвенцијата. Но, надвор од исполнувањето на законската обврска, образованието за правата на децата има вредност за децата. Фелиса Тибитс(Felisa Tibbitts) сугерирашепредложила дека образованието за детски права може да се очекува да влијае на учениците на три начина. <ref name="tibbitts">Tibbitts, F. (1997). ''An Annotated Primer for Selecting Democratic and Human Rights Education Teaching Materials.'' Amsterdam: Open Society Institute/Human Rights education Associates.</ref> Прво е во обезбедувањето на основни информации и знаења за природата на правата и специфичните права што ги уживаат децата. Од децата може да се очекува поточно и подлабоко разбирање на правата. Второ е во ставовите, вредностите и однесувањето во согласност со разбирањето на правата. Од децата може да се очекува да имаат поголемо почитување на правата на другите како што е прикажано во нивниот став и однесување. Третото е во поттикнување на децата да преземат активности за поддршка на правата на другите. Тибитс го означува ова како „трансформациски модел“ на образованието за правата. Децата тука имаат поголема веројатност да заземат став во спречувањето или исправувањето на повредите на човековите права. Пример би бил поддршка на жртва на насилство и застанување против насилникот на училишното игралиште.
 
Истражувањето на Кетрин Ковел и Р. Брајан Хоу <ref>[https://web.archive.org/web/20130405010253/http://www.cbu.ca/crc/ Katherine Covell and R. Brian Howe]</ref> (Katherine Covell and R. Brian Howe) (видете го делот за евалуација на образованието за човекови права на децата) покажува докази за горенаведените ефекти. <ref name="impact">Covell, K., and Howe, R.B. (1999). "The Impact of Children’s Rights Education: A Canadian study." ''International Journal of Children’s Rights,'' 7, 171-183.</ref> <ref name="moral">Covell, K., and Howe, R.B. (2001). "Moral Education through the 3 Rs: Rights, Respect and Responsibility." ''Journal of Moral Education,'' 30, 31-42.</ref> <ref name="dead">Covell, K., Howe, R.B., and McNeil, J.K. (2008). "'If there’s a dead rat, don’t leave it.' Young children's understanding of their citizenship rights and responsibilities." ''Cambridge Journal of Education,'' 38 (3), 321-339.</ref> Во споредба со децата кои не добиле образование за детски права, децата кои добиле образование за детски права имаат поголема веројатност да имаат точно и возрасно разбирање за правата, да разберат дека правата и одговорностите се поврзани и да прикажуваат општествено одговорно однесувања за поддршка на правата на другите.
 
== Имплементација за едукација за човекови права на децата ==
 
=== Рани иницијативи ===
Вклучувајќи го Јануш Корчак(Janusz Korczak) и сиропиталиштето засновано на неговите права во [[Варшава]], Хомер Лејн и неговиот Мал Комонвелт (1913 г.) на деликвентни „затвореници“, ШколатаСамерхил Самерихлучилиштетото на„А. С. НилсНилс“ (1921) на деца. Навистина, инспириранивдахнати од Монтесори, Хомер Лејн и Хариет Финли Џонсон, заедница на наставници, едукатори, суфрагисти, политичари, инспектори и културни соработници формираасоздале заедница наречена Нови идеали во образовните конференции (1914–37) <ref name="newman movement">Newman, Michael (2015) Children’s Rights in our Schools – the movement to liberate the child, an introduction to the New Ideals in Education Conferences 1914-1937, [https://www.academia.edu/14081708/Regaining_the_History_of_Childrens_Rights_in_Schools_Through_the_New_Ideals_in_Education_Conferences_1914-37 www.academia.edu]</ref> <ref>[https://www.facebook.com/New-Ideals-in-Education-Conferences-386690128169894/?ref=bookmarks New Ideals in Education Conferences (1914-37)]</ref> основната вредност бешебила „ослободување на детето“ и тие бараабарале, споделуваасподелувале и славеаславеле примери на практика во училиштата, затворите и детските заедници. Тие придонесоапридонесле за основното училиште „во центарот на децата“. <ref>Selleck, R.J.W. (1972) English Primary Education and the Progressives, 1914-1939, p156 Routledge & Kegan Paul London and Boston {{ISBN|0710072082}}</ref> Ова е занемарена историја на културата на правата на детето, онаа што треба да се сподели и да се слави за да се помогне во зајакнувањето на децата и оние возрасни кои работат со нив.
 
Од одобрувањето на Конвенцијата за правата на детето од Обединетите нации во 1989 година, се прават различни напори да се обезбеди образование за правата на децата во училиштата. <ref name="empower">Howe, R.B. and Covell, K. (2007). ''Empowering Children: Children’s Rights Education as a Pathway to Citizenship''. Toronto: University of Toronto Press.</ref> <ref name="educate">Howe, R.B., and Covell, K. (2013). ''Education in the Best Interests of the Child: A Children’s Rights Perspective on Closing the Achievement Gap.'' Toronto: University of Toronto Press.</ref>
 
Преземени себиле иницијативи главно на ниво на одделни училници и училишта. Меѓу најраните иницијативи бешебила една во основно училиште во [[Бриж]], [[Белгија]] . <ref name="belgium">DeCoene, J., and De Cock, R. (1996). "The Children's Rights Project in the Primary School 'De vrijdagmarkt' in Bruges. In E. Verhellen (Ed.), ''Monitoring children’s rights.'' (pp. 627-636). The Hague: Martinus Nijhoff.</ref> Ова бешебил сеопфатен проект за едукацијаобразование на детските права што бешебил воведен во раните 90-ти во основното училиште Де„Де ВријдагмарктВријдагмаркт“. Во него беабиле вклучени деца на возраст од 3 до 12 години со цел да ги едуцираобразова за содржината на Конвенцијата, да користи демократска [[педагогија]] и да обезбеди учество на децата во процесот на учење. Децата беабиле изучувани за нивните права според Конвенцијата преку различни медиуми, вклучувајќи уметност и поезија. Уметничките активности вклучуваавклучувале колажи во весници кои претставуваат примери за кршење на правата. БешеБил даден додаток за активности иницирани од деца и мали групи, играње улоги и групна дискусија. Активностите што беабиле избрани беабиле од важност и интерес за децата. Помладите деца, на пример, научиле за правото на храна создавајќи многу голема кукла со илустрации на храна. Постарите деца се вклучијавклучиле во дискусииразговори и играње улоги во врска со правата на [[посвојување]], образование и семејство.
 
Понатамошни примери на рани иницијативи имашеимало во училниците во Кејп Бретон, [[Канада]], кон крајот на 90-тите. <ref name="impact">Covell, K., and Howe, R.B. (1999). "The Impact of Children’s Rights Education: A Canadian study." ''International Journal of Children’s Rights,'' 7, 171-183.</ref> <ref name="moral">Covell, K., and Howe, R.B. (2001). "Moral Education through the 3 Rs: Rights, Respect and Responsibility." ''Journal of Moral Education,'' 30, 31-42.</ref> Материјалите за наставната програма засновани на Конвенцијата беабиле развиени во соработка со деца и нивните наставници за три одделенски нивоа. На ниво од 6 одделение (деца на возраст од 11 до 13 години), образованието се фокусирашенасочило на воведување на детски права во однос на нивната важност за индивидуалнотопоединечното дете. Прашањата вклучуваат здрав живот, лична безбедност, семејство и семеен живот, употреба на дрога и донесување одлуки. На пример, за да дознаат за нивното право на заштита од [[Наркоманија|наркотици]], учениците играа улоги во деца и дилери на дрога и испитувааиспитувале начини на справување со притисокот да пробаат или продаваат дрога. На ниво на одделение 8 (возраст од 13 до 15 години), фокусотнасоченоста бешебила ставенставена на врските од важност за детето. Наставната програма вклучувавклучувала единици за сексуалност, младинска правда, злоупотреба на деца и експлоатација. На пример, учениците ги анализираа популарните текстови на песните за да дискутираатразговараат за тоа како се претставени сексуалните права во музиката, и тие завршијазавршувале цртани филмови кои вклучуваавклучувале конкурентни размислувања за слободата на говорот и правата против [[Дискриминација|дискриминацијата]] . Наставната програма од 12 одделение (за возраст од 17 до 19 години) ја прошири сферата на знаењето за правата на децата со примена на глобални теми. Овие прашања вклучуваавклучувале деца погодени од [[војна]] и [[детски труд]] .
 
=== Хемпшир, Англија ===
Пишувањата за иницијативата во училиштата во Кејп Бретон инспирираа голема иницијатива во округот Хемпшир, [[Англија]], наречена Права„Права, Почит и ОдговорностОдговорност“ или иницијатива RRR„RRR“. Тој е меѓу досега познатите и најперспективните модели на образование за човекови права на децата. <ref name="implement">Covell, K., Howe, R.B., and McNeil, J.K. (2010). "Implementing children’s human rights education in schools." ''Improving Schools,'' 13 (2), 117-132.</ref> <ref name="rrr">Covell, K., and Howe, R.B. (2008). "Rights, Respect and Responsibility: Final Report on the County of Hampshire Rights Education Initiative." Available at: {{Наведена мрежна страница|url=http://www.hants.gov.uk/education/childrensrights/|title=Archived copy|archive-url=https://web.archive.org/web/20121106212258/http://www3.hants.gov.uk/education/childrensrights/|archive-date=2012-11-06|accessdate=2012-10-01}}</ref> Тоа е иницијатива што содржи не само одделни училници и училишта, туку и цела училишна област. Иницијативата за RRR„RRR“ бешебила поттикната од признавањето кај високите администратори за образование во Хемпшир за потребата од рамка за споделени вредности и позитивна училишна клима за подобри резултати од учењето и образованието. Тие исто така беабиле мотивирани од нивното читање за успехот на проектот за едукацијаобразование на правата во Кејп Бретон.
 
По студиското отсуство во Кејп Бретон, група администратори и наставници од Хемпшир решијарешиле да тестираат пилот и потоа да започнат своја верзија за образование за детски права во Хемпшир. По успешното пилот-почетно тестирање во 2002 година, тие официјалнослужбено го лансираалансирале RRR„RRR“ во 2004 година. <ref name="hants">Hampshire Education Authority (2003). "The case for RRR." Available at: {{Наведена мрежна страница|url=http://www3.hants.gov.uk/education/hias/childrensrights/rrrthecase.htm|title=Archived copy|archive-url=https://archive.is/20121223170331/http://www3.hants.gov.uk/education/hias/childrensrights/rrrthecase.htm|archive-date=2012-12-23 декември 2012|accessdate=2012-10-0114 април 2021}}</ref> За да ги спроведат целите на RRR, властите во Хемпшир - со финансирање од Министерството за образование - изготвијааприл изготвиле тригодишен стратешки план за имплементација. Ова вклучувашевклучувало одредби за обука на наставници, развој на ресурси и следење на развојот. Планот бешебили иницијативата најпрво да се воведе во доенчиња, основни и помлади училишта, а потоа со текот на времето, како што децата одеаоделе во повисоки одделенија, таа ќе се воведе во средните училишта. До 2012 година, во различен степен на имплементација, поголемиот дел од училиштата во Хемпшир учествувааучествувале во иницијативата.
 
Главната цел на иницијативата бешебила да се подобрат резултатите од образованието за децата преку трансформацијапреобразба на училишните култури, градење заедничка рамка за вредности заснована на Конвенцијата и промовирање на образовни практики во согласност со Конвенцијата. Познавањето и разбирањето на правата, почитувањето и општествената одговорност требашетребале да ја обезбедат рамката за вредности за сите училишни политики, практики во училницата, кодекси на однесување, изјави за мисија, училишни прописи и училишни наставни програми. Рамката требашетребала да се спроведе низ целото училиште преку одделенско ниво, преку наставни програми и низ училишни практики. Од особено значење, во согласност со правата на учество на децата, како што е опишано во член 12 од Конвенцијата, треба да се развијат кодекси, правила и прописи за однесување во соработка со децата, наставата во училница да биде демократска, а на децата да им се обезбедат бројни значајни можности за учество во сите аспекти на функционирањето на училиштето.
 
=== Нов Зеланд ===
Иницијативите во Кејп Бретон и Хемпшир влијаеле на развојот на настаните во другите училишта, училишни области, па дури и во земји. Меѓу најамбициозните случувања се забележани на [[Нов Зеланд|Нов Зеланд,]], каде што се водат напори образованието за човекови права на децата да стане иницијатива за национално ниво. Контекстот за иницијативата е поволен. Силна тема за човекови права поминува низ законот за образование на Нов Зеланд, националните цели за образование и националните административни упатства. Во раните 2000-ти, на првичните дискусии за вклучување на образованието за правата на децата во наставната програма на Нов Зеланд им се даде интензитет од доказите обезбедени од иницијативите на округот Кејп Бретон и Хемпшир. <ref name="hrie">{{Наведена мрежна страница|url=https://web.archive.org/web/20121029140555/http://www.rightsined.org.nz/|title=Home {{!}} Human Rights In Education {{!}} Mana Tika Tangata|date=2012-10-29 октомври 2012|work=web.archive.org|accessdate=2020-11-0214 април 2021}}</ref>
 
Како и на друго место, воспитувачите и поборниците за човекови права во Нов Зеланд се занимаваазанимавале со слаби нивоа на достигнувања, малтретирање и насилно однесување што се забележува кај значајно малцинство на деца во училиштата. И, исто како и на друго место, наставниците и администраторите себиле фрустрирани од низата тешки барања во училиштата, расцепканоста на напорите за решавање на заедничките проблеми и разочарувачките резултати од тие напори. Учејќи за успесите во иницијативите на Кејп Бретон и Хемпшир, бешебила формиранасоздадена иницијативата за соработка Човекови права во образованието/Mana Tika Tangata (HRiE). Неговата цел бешебила да развие позитивни училишни култури врз основа на правата на детето и да ги подобри достигнувањата за сите деца преку тоа што училиштата и центрите за рано детство ќе станат заедници за учење што ги знаат, промовираат и живеат човековите права и одговорности.
 
За да се постигне оваа цел, HRiE го следи моделот Хемпшир при користењето на правата на децата како главна и интегрирана рамка за вредности за настава, учење и управување и организирање на училиштата. Сите членови на училишната заедница - раководството на училиштето, наставниците и другиот персоналкадар, учениците, одборите на доверители и родителите - учат за правата на децата и одговорностите што одат со нив. Тие признаваат дека секој член на училишната заедница има право да се третира достоинствено и да учествува во ефективно образование. Учениците формално се признаваат како граѓани на училиштето и земјата со изречни права и одговорности. Тие учествуваат во донесувањето одлуки низ училиштето, а правата се вградени низ наставната програма, училишните практики и политиките.
 
=== Иницијативи со предучилишна возраст ===
Иницијативи за образование на детски права, исто така, се случија на ниво на предучилишна возраст. На пример, канадските просветни работници Памела Волберг и Марија Кан воведоавовеле едукацијаобразование за правата на групата за програми за рано детство на 3 и 4 годишни деца во [[Британска Колумбија|Британска Колумбија во]] во период од три месеци. <ref name="wallberg">Wallberg, P., and Kahn, M. (2011). "The Rights Project: How rights education transformed a classroom." ''Canadian Children,'' 36 (1), 31-35.</ref> Воведувањето на „Проектот за права“ бешебило мотивирано во голем дел од набљудувањата на детското фокусирање и непочитувањето на чувствата на нивните врсници. Користејќи боенка дизајнирана да ги научи многу малите деца за нивните права, наставниците се надеваа дека ќе го сменат фокусот на децата од индивидуалнитепоедините желби кон потребите на заедницата - да ги зголемат нивоата на соработка, алтруизам и емпатија.
 
== Евалуации на образованието за човекови права на децата ==
Најраната пријавена проценка на проектот за образование на детски права бешебила таа на иницијативата во [[Бриж]]. <ref name="belgium">DeCoene, J., and De Cock, R. (1996). "The Children's Rights Project in the Primary School 'De vrijdagmarkt' in Bruges. In E. Verhellen (Ed.), ''Monitoring children’s rights.'' (pp. 627-636). The Hague: Martinus Nijhoff.</ref> Вклучување на деца на возраст од 3 до 12 години, примарниот фокус на евалуацијата бешебила на социјалнотоопштественото однесување на учениците. Добивките во социјалното разбирање, однесувањето на почит, грижата за другите и просоцијалното делување беабиле клучните забележани промени. На пример, децата станаастанале позаинтересирани за социјална правда и прашања поврзани со правата, како што се мир, војна, неправда и глад. И тие сакаа да разговараат за правата на маргинализираните деца - оние кои живеат со попреченост, во институциите и со статус на етничко малцинство.
 
Слични резултати беабиле пронајдени во проценките за ефектите од образованието за правата на децата во училиштата во Кејп Бретон. Евалуациите спроведени на учениците од 6 и 8 одделение (на возраст од 12 и 14 години) покажаапокажале подобрена клима во училницата, ангажман и однесување. <ref name="impact">Covell, K., and Howe, R.B. (1999). "The Impact of Children’s Rights Education: A Canadian study." ''International Journal of Children’s Rights,'' 7, 171-183.</ref> <ref name="moral">Covell, K., and Howe, R.B. (2001). "Moral Education through the 3 Rs: Rights, Respect and Responsibility." ''Journal of Moral Education,'' 30, 31-42.</ref> На ниво на одделение 6, беабиле откриени разлики во разбирањето на децата за правата, нивното прифаќање на малцински деца и во нивните перципирани нивоа на поддршка од врсници и наставници. Наставниците пријавијапријавиле подобрено однесување и попозитивна клима во училницата. Покрај тоа, на ниво на одделение 8, децата на часови засновани на права покажаапокажале зголемување на нивната самодоверба. Исто така, беабиле видени слични проекти иницирани од деца, како и оние пријавени од Бриж. На пример, во едно училиште кога сфатијасфатиле дека не секое дете во областа го има осигурено правото на хранлива хранаобрк, учениците иницирааиницирале програма за појадок со добивање соработка и донации од локалнатамесната заедница. Во друго училиште, класот одлучиодлучил да работи во локалнамесна банка за храна за да им помогне на децата чии семејства не беабиле во можност да обезбедат доволно хранлива храна.
 
Анегдотски податоци од наставниците кои ја користеле наставната програма од 12 одделение опишале колку учениците бил
Анегдотски податоци од наставниците кои ја користеа наставната програма од 12 одделение опишаа колку учениците се ангажирани во активностите и забележуваат подобрувања во проценката на глобалните проблеми од страна на нивните ученици и комплексноста и важноста за почитување на човековите права. Учениците кои учествуваа во проектот завршија истражување. Резултатите покажаа дека имаат трипати поголема веројатност отколку нивните врсници да ја разберат хуманитарната помош за деца во тешки околности како основно човеково право.
 
Анегдотски податоци од наставниците кои ја користеа наставната програма од 12 одделение опишаа колку учениците сее ангажирани во активностите и забележуваат подобрувања во проценката на глобалните проблеми од страна на нивните ученици и комплексноста и важноста за почитување на човековите права. Учениците кои учествуваа во проектот завршија истражување. Резултатите покажаа дека имаат трипати поголема веројатност отколку нивните врсници да ја разберат хуманитарната помош за деца во тешки околности како основно човеково право.
Најсодржајните податоци за евалуација се на иницијативата Хемпшир RRR. <ref name="dead">Covell, K., Howe, R.B., and McNeil, J.K. (2008). "'If there’s a dead rat, don’t leave it.' Young children's understanding of their citizenship rights and responsibilities." ''Cambridge Journal of Education,'' 38 (3), 321-339.</ref> <ref name="comp6">Covell, K., McNeil, J.K, and Howe, R.B. (2009). "Reducing teacher burnout by increasing student engagement." ''School Psychology International,'' 30 (3), 282-290.</ref> <ref name="implement">Covell, K., Howe, R.B., and McNeil, J.K. (2010). "Implementing children’s human rights education in schools." ''Improving Schools,'' 13 (2), 117-132.</ref> <ref name="comp2">Covell, K, Howe, R.B., and Polegato, J. (2011). "Children’s human rights education as a counter to social disadvantage: A case study from England." ''Educational Research,'' 53,(2), 193- 206.</ref> <ref name="comp3">Howe, R.B., and Covell, K., (2010). "Miseducating children about their rights." ''Education, Citizenship and Social Justice,'' 5 (2), 91-102.</ref> <ref name="comp5">Covell, K. (2010). "School engagement and rights-respecting schools." ''Cambridge Journal of Education,'' 40 (1), 39-51.</ref> Годишни проценки беа спроведени во текот на шест години за да се проценат ефектите од RRR. Вклучени беа деца на возраст од 4 - 14 години. Децата и наставниците во училиштата каде RRR беше целосно имплементирана беа споредувани со оние во демографски еквивалентни училишта без RRR. Овие споредби ги покажаа следниве ефекти на RRR. Низ сите возрасти, децата покажаа поголемо разбирање за правата и нивната поврзаност со одговорностите, зголемено ниво на саморегулација, доверба, напор и мотивација, учество и ангажирање во училиште и достигнувања. Овие когнитивни и промени во ставови се рефлектираа во значителни подобрувања во однесувањето. Децата беа пријавени и од нивните наставници во училница и од директорот на училиштето да бидат попочитувани, по соработка, поинклузивни и чувствителни на потребите на другите деца. Инцидентите на малтретирање драматично се намалија со несогласувањата решени со дискурсот на правата наместо со физичка или вербална агресија.
 
Најсодржајните податоци за евалуација се на иницијативата Хемпшир„Хемпшир RRRRRR“. <ref name="dead">Covell, K., Howe, R.B., and McNeil, J.K. (2008). "'If there’s a dead rat, don’t leave it.' Young children's understanding of their citizenship rights and responsibilities." ''Cambridge Journal of Education,'' 38 (3), 321-339.</ref> <ref name="comp6">Covell, K., McNeil, J.K, and Howe, R.B. (2009). "Reducing teacher burnout by increasing student engagement." ''School Psychology International,'' 30 (3), 282-290.</ref> <ref name="implement">Covell, K., Howe, R.B., and McNeil, J.K. (2010). "Implementing children’s human rights education in schools." ''Improving Schools,'' 13 (2), 117-132.</ref> <ref name="comp2">Covell, K, Howe, R.B., and Polegato, J. (2011). "Children’s human rights education as a counter to social disadvantage: A case study from England." ''Educational Research,'' 53,(2), 193- 206.</ref> <ref name="comp3">Howe, R.B., and Covell, K., (2010). "Miseducating children about their rights." ''Education, Citizenship and Social Justice,'' 5 (2), 91-102.</ref> <ref name="comp5">Covell, K. (2010). "School engagement and rights-respecting schools." ''Cambridge Journal of Education,'' 40 (1), 39-51.</ref> Годишни проценки беабиле спроведени во текот на шест години за да се проценат ефектите од RRR„RRR“. Вклучени беабиле деца на возраст од 4 - 14 години. Децата и наставниците во училиштата каде RRR„RRR“ бешебил целосно имплементирананаменет беабиле споредувани со оние во демографски еквивалентни училишта без RRR„RRR“. Овие споредби ги покажаапокажале следниве ефекти на RRR„RRR“. Низ сите возрасти, децата покажаапокажале поголемо разбирање за правата и нивната поврзаност со одговорностите, зголемено ниво на саморегулација, доверба, напор и мотивација, учество и ангажирање во училиште и достигнувања. Овие когнитивни и промени во ставови се рефлектирааодразиле во значителни подобрувања во однесувањето. Децата беабиле пријавени и од нивните наставници во училница и од директорот на училиштето да бидат попочитувани, по соработка, поинклузивниповклучени и чувствителни на потребите на другите деца. Инцидентите на малтретирање драматично се намалијанамалиле со несогласувањата решени со дискурсот на правата наместо со физичкафизичко или вербалнаговорно агресијанасилство.
Наставата во училиштата за иницијативата исто така доведе до промени во наставниците. Училишните администратори забележаа значителни промени во употребата на наставниците за демократско учење и позитивно управување со училницата и во помалку конфронтативни зделки со нивните ученици. Наставниците ги слушаа децата и ги земаа предвид нивните ставови. И колку е поголемо нивото на учество и учество на учениците, толку повеќе наставници покажаа придобивки во смисла на лични достигнувања и значително намалување на емоционалната исцрпеност и обезличување.
 
Наставата во училиштата за иницијативата исто така доведедовело до промени во наставниците. Училишните администратори забележаазабележале значителни промени во употребата на наставниците за демократско учење и позитивно управување со училницата и во помалку конфронтативни зделки со нивните ученици. Наставниците ги слушааслушале децата и ги земаа предвид нивните ставови. И колку е поголемо нивото на учество и учество на учениците, толку повеќе наставници покажаапокажале придобивки во смисла на лични достигнувања и значително намалување на емоционалната исцрпеност и обезличување.
Меѓу сите позитивни наоди од евалуацијата на иницијативата, најинтригирачко беше тоа што во секое време на мерење, најнеповолното училиште покажуваше најголеми позитивни промени. <ref name="comp2">Covell, K, Howe, R.B., and Polegato, J. (2011). "Children’s human rights education as a counter to social disadvantage: A case study from England." ''Educational Research,'' 53,(2), 193- 206.</ref> Подобрувањата во ангажманот, однесувањето и академските достигнувања беа извонредни и се припишуваа на тоа како иницијативата ја трансформираше културата на училиштето. Доказите сугерираат дека училиштата што се целосно во согласност со одредбите на Конвенцијата за правата на детето можат да посредуваат во ефектите на предизвикувачкото опкружување за одгледување и да помогнат да се затвори јазот во постигнувањата помеѓу загрозените деца и нивните поповолни врсници. <ref name="educate">Howe, R.B., and Covell, K. (2013). ''Education in the Best Interests of the Child: A Children’s Rights Perspective on Closing the Achievement Gap.'' Toronto: University of Toronto Press.</ref>
 
Меѓу сите позитивни наоди од евалуацијата на иницијативата, најинтригирачко бешебило тоа што во секое време на мерење, најнеповолното училиште покажувашепокажувало најголеми позитивни промени. <ref name="comp2">Covell, K, Howe, R.B., and Polegato, J. (2011). "Children’s human rights education as a counter to social disadvantage: A case study from England." ''Educational Research,'' 53,(2), 193- 206.</ref> Подобрувањата во ангажманот, однесувањето и академските достигнувања беабиле извонредни и се припишувааприпишувало на тоа како иницијативата ја трансформирашепреобразила културата на училиштето. Доказите сугерираатпредложуваат дека училиштата што се целосно во согласност со одредбите на Конвенцијата за правата на детето можат да посредуваат во ефектите на предизвикувачкото опкружување за одгледување и да помогнат да се затвори јазот во постигнувањата помеѓу загрозените деца и нивните поповолни врсници. <ref name="educate">Howe, R.B., and Covell, K. (2013). ''Education in the Best Interests of the Child: A Children’s Rights Perspective on Closing the Achievement Gap.'' Toronto: University of Toronto Press.</ref>
 
== Други проценки ==
Иако сè уште не е објавена официјалнаслужбена проценка на иницијативата за [[Нов Зеланд]], анегдотски докази сугерираатпредложуваат дека резултатите се споредливи со оние пријавени од Хемпшир. <ref name="hrie">{{Наведена мрежна страница|url=https://web.archive.org/web/20121029140555/http://www.rightsined.org.nz/|title=Home {{!}} Human Rights In Education {{!}} Mana Tika Tangata|date=29 октомври 2012-10-29|work=web.archive.org|accessdate=2020-11-0214 април 2021}}<cite class="citation web cs1" data-ve-ignore="true">[https://web.archive.org/web/20121029140555/http://www.rightsined.org.nz/ "Home | Human Rights In Education | Mana Tika Tangata"]. ''web.archive.org''. 2012-10-29<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">2020-11-02</span></span>.</cite></ref> Наставниците известуваат за подобрени средини за учење и намален стрес. „Ме тера да размислувам критички за некои работи што ги правам во мојот училница“, објавиобјавил наставник, „особено за некои аспекти на управувањето со моето однесување“. Друга истакнаистакнала дека таа „имала чудесен одговор од децата“.
 
Податоците за евалуација на Памела Волберг и Марија Кан покажуваат дека нивниот проект за предучилишни права бил многу успешен. <ref name="wallberg">Wallberg, P., and Kahn, M. (2011). "The Rights Project: How rights education transformed a classroom." ''Canadian Children,'' 36 (1), 31-35.</ref> Откриле дека поучувањето на малите деца за нивните права од Конвенцијата на соодветен начин на возраст ја трансформирапреобразува средината за учење. Бидејќи правилата во училницата беабиле заменети со права, потребна бешебила помала контрола од возрасните и групните разговори се менувааменувале од хаотичен муабет во почитувана размена на идеи. Однесувањето на децата значително се променипроменило. Нивните интеракции одразувааодразувале разбирање за универзалноста на правата и важноста за заштита на правата на другите. Па дури и на оваа многу млада возраст, дискурсот за правата гоја заменизаменила расправијата; на пример, „ти ми го повредиш правото за играње“ станастанал ефикасен решавач на проблеми што ги заменизаменило солзите и борбите. Волберг и Кан заклучуваат дека признавањето на децата за односот помеѓу правата и одговорностите го пренасочило нивниот фокус „од„„од ''мене'' “во„во ''ние ''“.
 
== Поврзано ==
 
* [[Детски права]]
* [[Движење за правата на децата]]
* [[Конвенција за правата на детето]]
* [[Образование за човекови права|Едукација за човекови права]]
* [[Право на образование]]
 
== Наводи ==
{{наводи}}
 
== Надворешни врски ==