Разлика помеѓу преработките на „Географија на Македонија“

с (Јазична исправка, replaced: средоземноморска клима → средоземна клима (3), средоземноморската клима → средоземната клима (3))
Во [[Република Македонија]] има 19 поголеми вештачки езера и околу 90 микроакумулации, односно околу 110 поголеми и помали акумулации. Од овие акумулации се наводнуваат околу 110.000 до 120.000 хектари обработлива површина.
 
Најпознати вештачки езера во [[Македонија]] се: [[Матка]] и [[Козјак]] на реката [[Треска]], [[Мавровско Езеро]] на [[Мавровска Река]], [[Глобочица]] и [[Дебарско Езеро]] на [[Црн Дрим]], [[Тиквешко Езеро]] во [[Скочивирска Клисура]] на [[Црна Река]], езерото [[Калиманци]] во долината на [[Брегалница]], [[Ратевско Езеро]] на [[Ратевска Река]], езерото [[ГрадчеГратче (езеро)|Гратче]] или [[Кочанско Езеро]] на [[Кочанска Река]], [[Мавровица]] на [[Светиниколска Река]], [[Младост (езеро)|Младост]] на река [[Отовица]], [[Липковско Езеро]] и [[Глажња]] на [[Липковска Река]], езерото [[Мантово]] на [[Крива Лакавица]], езерото [[Водоча]] на река [[Водоча]], [[Турија]] на [[Нивичанска Река]], [[Стрежевско Езеро]] на [[Шемница]], [[Прилепско Езеро]] на [[Прилепска Река]], [[Суводолско Езеро]] на [[Суводолска Река]], [[Паљурци]] на [[Радовишка Река]] и поголем број на помали езера, како: [[Лисиче (езеро)|Лисиче]], [[Крушевско Езеро]], [[Ваташко Езеро]] и др.<ref name="ReferenceH"/>
 
[[Податотека:Berovo Lake 3.jpg|мини|десно|Беровско Езеро]]
 
==== Делувијални почви ====
'''Делувијалните почви''' се застапени се застапени на површина од 133.000 хектари. Нивното настанување е тесно поврзано со ерозијата на допирот помеѓу планинските страни и котлините. Овие почви се сиромашни со [[хумус]]. На нив најмногу успеваат [[винова лоза]], [[тутун]], [[бостан]] и [[рж’Рж|’рж]], а ако се наводнуваат тие се добри и за развој на овоштарството. Тие најмногу се распространети во: [[Полог]], [[Пелагонија]], [[Преспа]], во Охридско-струшката, Кичевската, Кочанската, Струмичко-радовишката, Гевгелиско-валадовската и Дојранската Котлина.<ref>Географија за VI одделение за основно образование - стр. 40/41</ref>
 
==== Смолници ====
'''Ливадите''' се застапени релиси во сите котлини во [[Република Македонија]], покрај реките и потоците, главно каде што постојат услови за нивно наводнување. Тие зафаќаат површина од околу 53.000 хектари, а обраснати се со детелини и разни други треви.
 
'''Пасиштата''' се распространети на 670.000 хектари. Според распространетоста и [[надморската височина]] тие се делат на високоппланински и рамничарски. Најмлаку се застапени низинските пасишта, повеќе се раширени ридските, а најзастапени се планинските пасишта. Најголемите планински пасишта се наоѓаат на [[Шар Планина]], [[Бистра]], [[Јакупица]], [[Галичица]], [[Баба (планина)|Баба]] ([[Пелистер]]), [[Кожуф]], [[Плачковица]] и [[Осогово]]. Ридски пасишта има на ридовите околу котлините и на просторот на Повардарието.<ref name="ReferenceL">Географија за VI одделение за основно образование - стр. 37</ref>
 
Во [[Средно Повардарие]], на просторот меѓу [[Неготино]], [[Штип]] и [[Велес]] е застапена [[полустепска вегетација]]. Таму нема шуми, а ридноста е голема, почвата е засолена, и се јавуваат седум ендемски претставници на старите плиоценски степски видови.
Во '''мочурливите ниски терени''' на Скопската и на Струмичката Котлина, во Пелагонија и околуи мочурливите зони на големите езера живеат барски животни, од кои најкарактеристични се птиците. Такви се [[дива гуска]], [[чапја]], [[пеликан]] и други. Во подрачјето на Дојранското Езеро живеат птиците [[корморани]], кои во сезоната на [[риболов]] се користат како гонители на рибите.<ref>Национална географија - втора година реформирано гимназиско образование - стр. 78</ref>
 
Од '''подземната фауна''' особено е интересна пештерската. Во повеќето [[пешетриПештера|пештери]] во [[Македонија]] има [[лилјаци]], [[пајаци]] и [[пештерски скакулци]].
 
Покрај дивите, има и [[домашни животни]] коишто ги одгледува човекот, заради користа што ја има од нив. Од домашниот животински свет се одгледуваат следниве животни: [[овци]], [[говеда]], [[свињи]], [[коњи]], [[магариња]] и др. Од птиците најзастапени се: [[кокошки]], [[мисирки]], [[шатки]], [[пајки]] и друго.<ref>Национална географиај - втора година реформриано гимназиско образование - стр. 78</ref>
Анонимен корисник