Галички дијалект: Разлика помеѓу преработките

Додадени 16 бајти ,  пред 1 година
с
Јазична исправка, replaced: вокал → самогласка (2)
с (→‎Фонолошки карактеристики: Јазична исправка, replaced: вокалн → самогласн (2))
с (Јазична исправка, replaced: вокал → самогласка (2))
== Фонолошки карактеристики ==
 
* Во малореканскиот говор, за разлика од другите дебарски говори, има петочлен вокаленсамогласен систем: и                         у е                         о               а
* Тој е единствен дебарски говор каде со слоготворна функција се јавуваат самогласните ''л'' и ''р'': ''врв, крв, прсти, срп, дрво''; ''влк, влци,'' ''јаблко, млзет, слза''.
* Во коренските морфеми носовката ѫ се рефлектира во ''о'': ''глобок, зоп, рока, јодица, доп, гобав, собота, гроди,'' како и во примерите со ''јѧ > јѫ'': ''Бодник, могла, моска, лога, ложица''.
* Наставка ''-ови'' за образување множина на едносложните именки од машки род ''ови/еви'': ''град-градови, стол-столови, час-часови, цар-цареви, вол-волови'' итн.
* За разлика од сите околни говори, во малореканскиот карактеристични се и имперфективните образувања на ''-ува'' кои се јавуваат само во овој говор: ''кажуват, купуват, влегуват'' итн.
* Посебна индивидуалност на говорот покрај долината на Мала Река претставува тоа што основниотосновната вокалсамогласка во презентот, освен во трето лице еднина, се јавува и во трето лице множина: ''носиш / тој носит'' / ''ние носиме / вие носите / тие носит''; ''береш / тој берет / ние береме / вие берете / тие берет''.
* Глаголскиот прилог во малореканските села се употребува со наставката ''-еќи'': ''викаеќи, враќаеќи'', ''одееќи'' итн.<ref name="ReferenceA"/>