Разлика помеѓу преработките на „Правен факултет „Јустинијан I“ - Скопје“

с
→‎Наставно-образовен процес: Исправка на латинични букви помешани меѓу кириличните, replaced: Eк → Ек
с (Исправка на латинични букви помешани меѓу кириличните, replaced: aк → ак, aп → ап (2), aт → ат)
с (→‎Наставно-образовен процес: Исправка на латинични букви помешани меѓу кириличните, replaced: Eк → Ек)
На Правниот факултет континуирано се присутни настојувањата за подготвување квалитетни високостручни кадри кои со своето знаење успешно ќе се вклучат во сите сфери на општественото живеење. Затоа се и честите промени во наставните планови и програми, осовременувањето на наставно-научните содржини. Првиот наставен план датира од есента 1951 година. Следните наставни планови биле донесени во 1962, 1967, 1978,1988 година.
Како резултат на промените во општествено економскиот и политичкиот систем, како и донесувањето на новиот Устав на Република Македонија во 1993 година се донесени три наставни планови: наставен план за правни студии, наставен план за политички студии (за прв пат организирани во Република Македонија) и наставен план за студии по новинарство (иновиран врз основа на наставните планови на интердисциплинарните студии по новинарство, организирани најпрво меѓу Правниот, Филозофскиот, Филолошкиот и EкономскиотЕкономскиот факултет, во периодот 1977-1987 година). Значи, се организираат три видови самостојни студии за формирање три профила: дипломиран правник, дипломиран политиколог и дипломиран новинар. Изведувањето на наставата се одвива низ теоретски предавања, семинари, вежби, применети програми, консултации и други облици, при што на вториве облици им се дава рамноправен третман со теоретската настава.
 
== Постдипломски студии - докторанти ==