Грузиска азбука: Разлика помеѓу преработките

Додадени 99 бајти ,  пред 1 година
с
→‎Транскрипција: Замена со македонско име на предлошката, replaced: {{IPA| → {{МФА| (33)
[проверена преработка][проверена преработка]
с (Замена на предлошка, replaced: {{unicode| → {{уникод| (52), {{Unicode| → {{Уникод| (2))
с (→‎Транскрипција: Замена со македонско име на предлошката, replaced: {{IPA| → {{МФА| (33))
!Буква!! [[Уникод]]!! Назив !! [[Гризиски национален систем за романизација|национална]]!! [[ISO 9984]]!! [[BGN/PCGN романизација|BGN]]!! [[ласки јазик|Ласки]]!! [[МФА]]!!Македонски
|-
|style="font-size:170%"| ა || U+10D0 || an || A a || A a || A a || A a ||{{IPAМФА|/ɑ/}}||а
|-
|style="font-size:170%"| ბ || U+10D1 || ban || B b || B b || B b || B b ||{{IPAМФА|/b/}}||б
|-
|style="font-size:170%"| გ || U+10D2 || gan || G g ||G g || G g || G g ||{{IPAМФА|/ɡ/}}||г
|-
|style="font-size:170%"| დ || U+10D3 || don || D d || D d || D d || D d ||{{IPAМФА|/d/}}||д
|-
|style="font-size:170%"| ე || U+10D4 || en || E e || E e || E e || E e ||{{IPAМФА|/ɛ/}}||е
|-
|style="font-size:170%"| ვ || U+10D5 || vin || V v || V v || V v || V v ||{{IPAМФА|/v/}}||в
|-
|style="font-size:170%"| ზ || U+10D6 || zen || Z z || Z z || Z z || Z z ||{{IPAМФА|/z/}}||з
|-
|style="font-size:170%"| თ || U+10D7 || tan || T t || T' t' || T' t' || T t ||{{IPAМФА|/tʰ/}}||т (аспиративно т)
|-
|style="font-size:170%"| ი || U+10D8 || in || I i || I i || I i || I i ||{{IPAМФА|/i/}}||и
|-
|style="font-size:170%"| კ || U+10D9 || k'an || K' k' || K k || K k || K' k' ||{{IPAМФА|/kʼ/}}||к (исфрлувачко к)
|-
|style="font-size:170%"| ლ || U+10DA || las || L l || L l || L l || L l ||{{IPAМФА|/l/}}||л
|-
|style="font-size:170%"| მ || U+10DB || man || M m || M m || M m || M m ||{{IPAМФА|/m/}}||м
|-
|style="font-size:170%"| ნ || U+10DC || nar || N n || N n || N n || N n ||{{IPAМФА|/n/}}||н
|-
|style="font-size:170%"| ო || U+10DD || on || O o || O o || O o || O o ||{{IPAМФА|/ɔ/}}||о
|-
|style="font-size:170%"| პ || U+10DE || p'ar || P' p' || P p || P p || P' p' ||{{IPAМФА|/pʼ/}}||п (исфрлувачко п)
|-
|style="font-size:170%"| ჟ || U+10DF || žan || Zh zh || Ž ž || Zh zh || J j ||{{IPAМФА|/ʒ/}}||ж
|-
|style="font-size:170%"| რ || U+10E0 || rae || R r || R r || R r || R r ||{{IPAМФА|/r/}}||р
|-
|style="font-size:170%"| ს || U+10E1 || san || S s || S s || S s || S s ||{{IPAМФА|/s/}}||с
|-
|style="font-size:170%"| ტ || U+10E2 || t'ar || T' t' || T t || T t || T' t' ||{{IPAМФА|/tʼ/}}||т (исфрлувачко т)
|-
|style="font-size:170%"| უ || U+10E3 || un || U u || U u || U u || U u ||{{IPAМФА|/u/}}||у
|-
|style="font-size:170%"| ფ || U+10E4 || par || P p || P' p' || P' p' || P p ||{{IPAМФА|/pʰ/}}||п (аспиративно п)
|-
|style="font-size:170%"| ქ || U+10E5 || kan || K k || K' k' || K' k' || K k ||{{IPAМФА|/kʰ/}}||к (аспиративно к)
|-
|style="font-size:170%"| ღ || U+10E6 || {{Уникод|ḡan }} || Gh gh || {{Уникод|Ḡ ḡ}} || Gh gh || Ğ ğ ||{{IPAМФА|/ɣ/}}||г (грлен глас)
|-
|style="font-size:170%"| ყ || U+10E7 || q'ar || Q' q' || Q q || Q q || Q q ||{{IPAМФА|/qʼ/}}||тврдо к (исфрлувачко к)
|-
|style="font-size:170%"| შ || U+10E8 || šin || Sh sh || Š š || Sh sh || Ş ş ||{{IPAМФА|/ʃ/}}||ш
|-
|style="font-size:170%"| ჩ || U+10E9 || čin || Ch ch || Č' č' || Ch' ch' || Ç ç ||{{IPAМФА|/tʃ/}}<ref name="Aronson">{{Harvcoltxt|Aronson|1990}} depicts the two affricates as aspirated, though other scholars, like {{Harvcoltxt|Shosted|Chikovani|2006}} describe them as voiceless.</ref>||ч
|-
|style="font-size:170%"| ც || U+10EA || can || Ts ts || C' c' || Ts' ts' || Ts ts ||{{IPAМФА|/ts/}}<ref name="Aronson"/>||ц
|-
|style="font-size:170%"| ძ || U+10EB || jil || Dz dz || J j || Dz dz || Ž ž ||{{IPAМФА|/dz/}}||ѕ
|-
|style="font-size:170%"| წ || U+10EC || c'il || Ts' ts' || C c || Ts ts || Ts' ts' ||{{IPAМФА|/tsʼ/}}||ц (исфрлувачко ц)
|-
|style="font-size:170%"| ჭ || U+10ED || č'ar || Ch' ch' || Č č || Ch ch || Ç' ç' ||{{IPAМФА|/tʃʼ/}}||ч (исфрлувачко ч)
|-
|style="font-size:170%"| ხ || U+10EE || xan || Kh kh || X x || Kh kh || X x ||{{IPAМФА|/x/}}||х
|-
|style="font-size:170%"| ჯ || U+10EF || ǰan || J j || J̌ ǰ || J j || C c ||{{IPAМФА|/dʒ/}}||џ
|-
|style="font-size:170%"| ჰ || U+10F0 || hae || H h || H h || H h || H h ||{{IPAМФА|/h/}}||х (мека х)
|}