ГНУ-ова општа јавна лиценца: Разлика помеѓу преработките

с
Исправка на помешани латинични букви меѓу кириличните, replaced: пo → по, оваa → оваа (2)
с (→‎Одредби и услови за умножување, разделба и промена: Исправка на помешани латинични меѓу кириличните букви, replaced: нa → на)
с (Исправка на помешани латинични букви меѓу кириличните, replaced: пo → по, оваa → оваа (2))
| портал = [https://gnu.org/licenses/gpl.html gnu.org/licenses/gpl.html]
}}
'''ГНУ-овата општа јавна лиценца''' или '''ОЈЛ''' ([[англ.]] ''GNU General Public License'', ''GNU GPL'' или ''GPL'') ја има составено [[Ричард Сталман]] со цел да се употребува во рамките на [[ГНУ]] проектот. Развојот на [[лиценца]]та е смислена како обединување на слични лиценци кои биле користени за пoранешнитепоранешните верзии на ГНУ Имакс (''GNU Emacs'') и други ГНУ програми. Иако лиценците имале слични поставки и цели, тие биле различни и специфични спрема својата програма. Целта на Сталман била да се осмисли една лиценца која би можела да се користи универзално, за било кој [[програмска опрема|програмски]] проект, и на тој начин да се олесни размената и слободното користење на изворниот код меѓу проектите. Првата верзија (''GPL version 1'') е издадена во јануари 1989. Актуелна е втората верзија од 1991 година. Во 2005 година во тек е подготовката на третата верзија.
 
ГНУ-овата општа јавна лиценца ја има следнава структура:
:'''б)''' Вие мора да поттикнете било која творба која ја разделувате или објавувате, која во целост или во било кој нејзин дел содржи или е изведена од ова Програма или некој нејзин дел, да биде лиценцирана во целина и без наплата на сите трети лица под одредбите на ова Лиценца.
 
:'''в)''' Ако изменетата програма вообичаено чита наредби интерактивно при нејзиното извршување, вие морате да поттикнете, при нејзиното извршување за таква интерактивна употреба и во вообичаен начин, таа да испише или прикаже известување за авторски права и известување дека нема гаранција (или дека Вие давате гаранција) и дека корисниците можат да ја разделуваат оваaоваа програма под овие услови, и објаснување за корисникот како може да види една копија од ова Лиценца. (Исклучок: ако Програмата е интерактивна, но не е вообичаено за нејзе да прикажува таква порака, Вашата творба врз основа на ова Програма не е во обврска да прикаже таква порака.)
 
Овие барања се применливи на изменетата творба во нејзина целина. Ако препознатливи делови на таа творба не произлегуваат од Програмата, и можат со право да се сметаат како независни и посебни творби сами по себе, тогаш оваа Лиценца, и нејзините одредби, не се применуваат на тие делови кога ги разделувате како посебни творби. Ако Вие ги дистрибуирате истите тие делови како дел од една целина која е творба врз основа на оваа Програма, дистрибуирањето на целината мора да биде според одредбите на оваа Лиценца, чии дозволи за други носители на ова лиценца се прошируваат на нејзе во целост, и со тоа на секој нејзин дел без разлика на тоа кој го напишал.
'''6.''' Секој пат кога ја дистрибуирате Програмата (или било која творба врз нејзина основа), примателот автоматски ја прима Лиценцата од првобитниот автор-носител на лиценцата да ја умножува, дистрибуира или менува Програмата според овие одредби и услови. Вие не смеете да наметнувате дополнителни ограничувања на спроведувањето на правата овде дадени на тие приматели. Вие не сте одговорни за спроведување на оваа лиценца од страна на трети лица.
 
'''7.''' Ако, како последица на судска пресуда или тужба за патентен прекршок или заради било каква друга причина (кој не мора да биде ограничен на патентни прашања), Ви се наметнати услови (било со судска пресуда, договор или на друг начин) кои се спротивни со условите на ова лиценца, тие не Ви даваат право на исклучок од условите на оваа лиценца. Ако не можете да ја дистрибуирате така што ќе ги задоволите истовремено Вашите обврски кон ова лиценца и било кои други прифатени обврски, тогаш како последица Вие воопшто не смеете да ја дистрибуирате ова Програма. На пример, ако некоја патентна лиценца не дозволува дистрибуирање на Програмата без наплаќање на хонорари од страна на сите што добиле примероци директно или индиректно од Вас, тогаш единствен начин да ја задоволите патентната лиценца и овaа лиценца е целосно да се воздржите од дистрибуирање на оваaоваа Програма.
 
Ако било кој дел на овој член се смета за неважечки или неприменлив под било какви околности, ќе се применува дополнението на овој член и членот во својата целост ќе се применува под други околности.