Акад. Игор Јанев

Членува од 16 јануари 2021
граматика
с (forma)
(граматика)
Имено, според Преспански договор цела службена комуникација и официјално претставување во ООН и специјализираните организации на ОН (односно "''системот на организираната меѓународната заедница''") мора да е со деноминацијата (ИДЕНТИФИКАЦИОНИ МОДИФИКАТОР (ID modifier) те. префикс) "Северна", во спротивното лажно се претставуваме.
 
ЗАКЛУЧОК:
ЗАКЛЧОК:
 
Македонија не е рамноправна со другите земји-членки на ОН, те наша држава е правно дискриминирана и по раскинување на Преспанскиот договор, со нота (како едностран правен акт), Генералното собрание на ОН на (следната) седница треба да ја разгледа резолуцијата што бара земјава да го продолжи своето членство во организацијата под (предходно) уставното име „Република Македонија".
164

уредувања