Акад. Игор Јанев

Членува од 16 јануари 2021
Нема измена во големината ,  пред 1 година
с
с (помали допол.)
Забелешка: Пред потпишвање Преспанскиот договор над 140 членки на ОН не признале под името „Република Македонија". Сега е време овој потенцијал да се искористи во Генералното собрание на ОН.
 
(За разлика од поим "поништување", кои се врзува за домашното анулирање на актот, поимот "раскинување" по правило се однесува на НАДВОРЕШНО ДИПЛОМАТСКО ДЕЈСТВО, и има мегународноправни последици те. самиот акт еднострано (поретко двострано со ноти) се укинува преку изјава упатена до друга страна-договорничка преку ДИПЛОМАТСКАТА НОТА. Раскинување (НАДВОРЕШЕН АКТ) претставува неопходен правни механизам за анулација на мегународните договори НА МЕГУНАРОДЕНМЕЃУНАРОДЕН ПЛАН.)
 
ОБЈАСНУВАЊЕ:
164

уредувања