Акад. Игор Јанев

Членува од 16 јануари 2021
с
објаснување
с (поправка)
с (објаснување)
ВО ООН, ЗА НАС, ЗБОРОТ "МАКЕДОНИЈА" Е СУСПЕНДИРАН! НИЕ ИМАМЕ ЗАБРАНА (анг. „BAN") ЗА ТЕРМИНОТ "МАКЕДОНИЈА"! ТЕ. АКО КАЖЕШ "МАКЕДОНИЈА" СЕ ПОДРAЗБИРА ДЕЛ ОД ГРЦИЈА!
 
Имено, според Преспански договор цела службена комуникација и официјално претставување во ООН и специјализираните организации на ОН (односно "''системот на организираната меѓународната заедница''") мора да е со деноминацијата (ИДЕНТИФИКАЦИОНИ МОДИФИКАТОР (ID modifier) те. префикс) "Северна", во спротивното лажно се претставуваме.
 
ЗАКЛЧОК:
164

уредувања