Охридска пастрмка: Разлика помеѓу преработките

с (отстранета Категорија:Фауна на Македонија користејќи го HotCat)
 
== Подврсти ==
Охридската пастрмка е изразито езерски ендемичен вид риба, длабинска и реликтна риба, па се развива и живее во длабоките слоеви вода исклучиво во [[Охридско Езеро]]. Имајќи ги во предвид начинот на живот и уште некои карактеристики, познавачите разликуваат ''струшка'', ''пештанска'' и ''летна форма'' на овој вид риба.
Согласно новата класификација овие форми (подвидови) кои во литературата се опишувани и како “раси” се издигнати на одделни видови, така што денес, согласно новата класификација, би требало да разликуваме неколку вида на пастрмки кои се изведени од видот Salmo letnica Karaman 1924.
 
Бројот и распоредот на темните и црвените пеѓи по телото на охридската пастрмка силно варира. Црнте пеги преовладуваат по страните и над грбната линија, црвените се релативно малубројни и распоредени по должината на страничната линија.<ref>[http://www.slvesnik.com.mk/Issues/634836914B1C2C48A528E23A94A0CD4B.pdf/ Службен весник на Р.Македонија, бр.145]</ref>
 
Полово незрелите единки се разликуваат од полово зрелите единки со посветла боја на телото со сребренаст сјај:
'''Охридската пастрмка''' се јавува во три подврсти и тоа:
* [[Летница]] ({{lang-la|Salmo letnica Balcanicus}}) - се мрести на зима;
* [[Струшка пастрмка]] ({{lang-la|Salmo letnica Typicus}}) - се мрести на зима, а меѓу мрестењето на оваа раса и расата S.L.Baclanicus (струшка) има разлика од барем еден месец.;
* [[Охридска белвица]] ({{lang-la|Salmo letnica Aestivalis}}) - се мрести на лето периодот од мај до јули;
 
== Опис и градба ==