Глобално затоплување: Разлика помеѓу преработките

с
Правописна исправка, replaced: сé → сè (2)
Нема опис на уредувањето
с (Правописна исправка, replaced: сé → сè (2))
=== Диазот монооксид N<sub>2</sub>O ===
[[Диазот монооксид]] создава 300 пати поголем ефект на стаклена градина од CO<sub>2</sub>.
 
Диазот монооксид главно се создава преку микробска промена на азотот содржан во [[почва]]та. Зголеменото создавање на N<sub>2</sub>O од човечко влијание може да се сведе на зголемениот влез на азот во почвите, пред сéсè, преку земјоделството, индустријата и сообраќајот. Концентрација на N2O сега е зголемена за околу 0,2% годишно.
 
Азотен монооксид (N<sub>2</sub>O) е продуциран од бактерии во природен денитрификациски процес. Тој е хемиски инертен во [[тропосфера]]та, но во стратосферата е деградиран фотохемиски. Просечната концентрација на N<sub>2</sub>O во тропосферата е околу 300 ppb и има време на престој 10 години.
 
=== Сулфурен хексафлуорид SF<sub>6</sub> ===
Сулфурен хексафлуорид е гас со многу инертна реакција, кој се употребува, пред сéсè, во опрема со висок напон во [[тешка индустрија|тешката индустрија]] и како гас за полнење прозорци за звучна заштита и автомобилски гуми. SF<sub>6</sub> е гас со највисок потенцијал за стаклена градина. Еден тон SF<sub>6</sub> ја оптоварува атмосферата во големина што соодветствува на околу 23.900 тони CO<sub>2</sub>.
== Последици од глобално затоплување ==
Денес за секој од над 6 милијарди луѓе на планетата скоро 6 тони СО<sub>2</sub> се исфрла во атм годишно. Како резултат на нашите активности конц. на СО<sub>2</sub> е покачено за 30 % во последните 250&nbsp;г.Индустриски развиените земји денес најмногу ослободуваат СО<sub>2</sub>, додека емисијата на СО<sub>2</sub> во земјите во развој е во подем.
Јасно се гледа дека најголемата одговорност им припаѓа на развиените земји (главно [[САД]], [[Европа]] и [[Јапонија]]). Овие земји би требало да вложат најголеми напори за редуцирање на емисиите. Бидејќи најголема последица од климатските промени ќе биде [[суша|сушата]]та и недостигот од вода, треба да се обединиме кон решавање на овој проблем.
 
Кјото протокол (KP) претставува мошне важен чекор во органичувањето на емисијата на стакленичките гасови (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFCs, PFCs, SF<sub>6</sub>) бидејќи за првпат се специфицирани правни обврски. Согласно со KP развиените земји имаат специфични обврски: во првиот период (2008-2012), тие треба да ги намалат вкупните емисии на стакленичките гасови за најмалку 5 % во споредба со емисиите на 1990година. Договорените цели се разликуваат помеќу развиените земји (САД се обврзале да ги намалат емисиите за 7 %, Европската унија (EU) како целина за 8 %, Јапонија и Канада за 6 %. Неодамна, САД ја повлекле својата овбрска во рамките на KP, предизвикувајќи вознемирување од светски рамки.