Разлика помеѓу преработките на „Античка Македонија“

с
→‎Енгелани (Дасарети): Јазична исправка, replaced: локалитети → наоѓалишта
с (Форматна исправка, replaced: 0 год. → 0 г. (2), 1 год. → 1 г. (3), 8 год. → 8 г. (2))
с (→‎Енгелани (Дасарети): Јазична исправка, replaced: локалитети → наоѓалишта)
Кон крајот на 20 век, била откриена некроплоа во Синдос (Текелиево) кај Солун. Оваа некропола има капитално значење во дефинирањето на материјалната култура на античките Македонци и определувањето на нивната територија. Во ова некропола биле откриени белези на погребен култ кои не е хеленски и не е илирски. Гробовите и севкупиниот материјал од Синдо, кои се наоѓаат во срцето на Античка Македонија и се датирани од VI век п.н <ref name="Pro2" />, имаат непосредни и единствени слипчности со богатите кнежевски гробници од VI и V век п.н, откриени во [[Требеништа (некропола)|некрополата во селото Требеништа]], односно Горенци, Охридско <ref name="Pro2" />. Во некрополата во Требениште се пронајдени златен накит, бронзени кратери, среберени садови, нараквици, сандали и златни погребни маски. Некрополата во Требениште се наоѓала на територијата на Енгеланите. Материјалната култура откриена во Требенишште е речиси идентична со материјалната култура откриена во некрополата во Синдос <ref name="Pro2" />.
 
Од особено значење се златните маски кои служеле во погребувањето. Во погребниот култ кај Античките Македонци, делови од телото на починатиот се покриени со злато, односно маски, нараквици и сандали, На облеката или на оружјето се закачувале листови од злато, односно апликации. На овој начин биле закопувани првенците на Eнгеланите во Охридскиот регион меѓутоа на тој начин биле закопувани и други локални владетели на македонските племиња пред да подпаднат под власт на Аргеадите. Слични погребни макси и златни листови, освен на терироријата на Енгеланите и Синдос (во близна на Солун) се пронајдени и на други локалитетинаоѓалишта во Македонија: Беранци (Битола), Ајане (денес Грција, во блзиина на Гевгелија. На терироријата на ХеладаЕлада вакви наоди не се откриени.
 
Археолошките наоди од постаро време им овозможуваат на научниците да повлечат јасна граница помеѓу македонските племиња (во кои влегуват и Енгелати) и илирските племиња. Материјалната киултура во долината на реката Девол (територија на енгеланите, односно Дасаретите) се разликувала од културата во долината на реката Шкумбина <ref name="Pro" />, изворно подрачје на Илирите. Племињата кои живееле околу Охридското езеро, вклучително и енгеланите, имале македонска етничка припадност и не биле Илири <ref name="Pro" />. Енгеласките и Дасартеските имиња се слични со имињата на Бригите. Енгеланите и Дасараетите биле бригиско племе, а по завршувањето на етногенезата на Античките Македонсци станале македонско племе <ref name="Pro2" />.