Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи: Разлика помеѓу преработките

с
Јазична исправка, replaced: -та година → година using AWB
[проверена преработка][проверена преработка]
Нема опис на уредувањето
Ознаки: Нагледно уредување Мобилно уредување Мобилно семрежно уредување
с (Јазична исправка, replaced: -та година → година using AWB)
Основна задача на Комисијата за односи со верските заедници и ре­лиги­оз­­ни групи е да помага при разрешува­ње на прашањата кои ќе се појават по­ме­ѓу вер­ски­те заедници и ре­лигиозни групи во [[Република Македонија]] и држав­ни­те органи, односно, таа се јавува ка­ко врзна точка меѓу државата и црквата.
 
Активностите на Комисијата произлегуваат од нејзи­ни­те ов­ла­стув­ања од Законот за државната управа, [[s:Закон за верските заедници и религиозните групи|Законот за верските заедници и религиозните групи]], како и од обврските кои Комисијата ги има или од неа се бараат да бидат исполнети од стра­­на на [[Собранието на Република Македонија]] и од страна на [[Владата на Република Македонија]], а се од­ви­­ваат спо­­ред ут­врдена програма за работа на Комисијата.
 
Во Комисијата постојат следните организациони облици:
За првпат како служба која е основана за верски работи се јавува во периодот од [[1944]] до [[1945]] год. како '''верско поверенство'''. Потоа, од [[1945]] до [[1951]] год. овој орган се наоѓа во состав на тогашниот Секретаријат за внатрешни работи. Од [[1951]] год. па до денес постои како самостоен државен орган, а во изминатите го­дини го ме­нуваше само својот назив.
 
Така, од [[1951]]-[[1962]] год. постои како '''Коми­си­ја за верски прашања''', од [[1963]]-[[1976]] год. како '''Републичка комисија за верски прашања''', од [[1977]]-[[2000]] год. како '''Републичка комисија за односи со верските заедници''', а од [[2000]] година до денес, како '''Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи'''. За целиот овој период до 2000-та година, со органот раководи функцио­нер на ниво на потпретседател на Влада, односно министер, а со законските ре­ше­нија од 2000 година па наваму, претседател / директор, именуван од [[Владата на Република Македонија]].
 
== Наводи ==