Разлика помеѓу преработките на „Фактори на производство“

нема опис на уредувањето
 
 
Претприемништвото претставу8вапретставува процес на откривање на можности и преземање активности за реализација на тие можности со рационална употреба на ресурсите.
Претприемачи се сопствениците на капитал, односно на фирми, кои се способни да вршат постојано разместување на ресурсите кон најпродуктивните точки на нивната употреба, да ги комбинираат и рекомбинираат природните фактори (како замена на постојните фактори со поевтини), да воведуваат иновации заради остварување повисок доход, да преземаат ризик и сл.
[[Категорија:Стопанство]]
Анонимен корисник