Разлика помеѓу преработките на „Мера (математика)“

с
 
* '''Преброива субадитивност:''' за произволна фамилија множества <math>\{E_n\}_{n\in \Bbb{N}}</math> важи:
:: <math>m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} m(E_n)\right) \le \sum_{n=1}^{\infty} m(E_N)</math>
 
специјално, ако фамилијата е дисјунктна, т.е. ако <math>E_i \cap E_j = \emptyset,\;i\neq j</math>, тогаш важи:
:: <math>m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} m(E_n)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E_N)</math>
 
* Ако за фамилијата множества <math>\{E_n\}_{n\in \Bbb{N}}</math> со конечна мера важи: <math>E_1\supseteq E_2\supseteq\dots\supseteq E_n\supseteq\dots</math>, тогаш:
1.577

уредувања