Разлика помеѓу преработките на „Подземни води“

Одбиени последните 3 промени (од 62.162.201.66) и ја поврати преработката 3577564 на Retrohead
(Одбиени последните 3 промени (од 62.162.201.66) и ја поврати преработката 3577564 на Retrohead)
 
'''Подземните води''' лежат врз непропусливи слоеви од глина над, кои, пак, се наоѓаат пропусливи слоеви од ситен песок и чакал. Во нашава земја има два типа подземни води: '''бунарски''' и '''артерски'''
 
=== Бунарски подземни води===
=== Не беее ===
 
Бунарските подземни води се најчесто застапени во котлините и во речните долини. Во добиваат од врнежите или од самите реки, доколку се наоѓаат во близина на речното корито.
 
=== Артерски подземни води===
=== Миле Џезва ===
 
'''Артерските подземни води''' ги има во сите наши котлини. Тие се наоѓаат меѓу два непропусливи слоја. Кога горниот непропуслив слој ке се продупчи, водата излегува на површината во вид на водоскок.
 
== Извори==
== Јовано Јованкеее==
 
'''Извори''' во Република Македонија има окулу 1.100. Тие се делат на слаби и јаки извори. Многу јаките извори се наречени '''врутоци'''. Такви се '''врутоците''' на Вардар, Црна Река, Треска и други. Најголем број извори се наоѓаат во планинските подрачја на Шар Планина, Бистра, Баба, Јакупица, Кожуф и други. Најсилен извор во нашава земја е врутокот '''''Острово''''', кај манастирот ''Св. Наум''. Од наго излегуваат 11м³ вода во секунда. Врутокот '''''Рашче''''' со 4 m<small><sup>3</sup></small> вода во секунда се смета за еден од најзначајните во Република Македонија. Со вода за пиење од него се снабдува населението на Скопје и околните настелби. Од особено значење е '''''врутокот''''' на '''''Вардар''''', од кој се снабдува населението од Гостивар како и '''''врутокот''''' на реката Студенчица кој е значаен за населението од [[Кичево]], [[Македонски Брод]], [[Крушево]] и [[Прилеп]].