Разлика помеѓу преработките на „Показател на прекршување“

 
===Оптичка должина на патот===
[[File:Soap bubble sky.jpg|thumb|alt=Soap bubble|Боите во [[меур од сапуница]] се определени од [[оптичка должина на патот|оптичката должина на патот]] низ тенкиот сид на меурот преку појава наречена [[интерференција низ тенок филм]].]]
 
[[оптичка должина на патот|оптичката должина на патот]] (ОДП) е производ од геометриската должина ''d'' на патната светлина низ системот, и показателот на прекршување низ средината низ која што минува,<ref>R. Paschotta, article on [https://www.rp-photonics.com/optical_thickness.html optical thickness] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150322115346/http://www.rp-photonics.com/optical_thickness.html |date=2015-03-22 }} in the [https://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html Encyclopedia of Laser Physics and Technology] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150813044135/http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html |date=2015-08-13 }}, accessed on 2014-09-08</ref>
:<math>\text{OPL} = nd.</math>
Ова е важен концепт во оптиката бидејќи ја определува [[фаза (бранови)|фазата]] на светлината и е причина за [[бранова интерференција|интерференцијата]] и [[дифракцијата]] на светлината додека истата е во движење. Според [[Фермово начело|Фермовото начело]], светлинските зраци може да се окарактеризираат како криви кои ја [[математичка оптимизација|оптимизираат]] оптичката должина на патот.<ref name=Hecht/>{{rp|68–69}}
 
===Прекршување===
{{Main|Прекршување (физика)}}
 
[[File:Snells law.svg|thumb|alt=refer to caption|[[Прекршување (физика)|Прекршување]] на светлината при интерференција на границата меѓу две средини со различни показатели на прекршување, ''n''<sub>2</sub> > и ''n''<sub>1</sub>. Бидејќи [[фазна брзина|Фазната брзина]] е помала во втората средина (''v''<sub>2</sub> < ''v''<sub>1</sub>), аголот на прекршување ''θ''<sub>2</sub> е помал од упадниот агол ''θ''<sub>1</sub>; односно, зракот во средината со поголем показател на прекршување е поблиску до нормалата.]]
 
Кога светлината се движи од една до друга средина, ја менува својата насока, т.е. се [[Прекршување (физика)|прекршува]]. Ако се движи од средина со показател на прекршување ''n''<sub>1</sub> во друга средина со показател на прекршување ''n''<sub>2</sub>, со [[упаден агол]] кон [[нормала|нормалната]] ''θ''<sub>1</sub>, аголот на прекршување ''θ''<sub>2</sub> може да се пресмета со користење на [[Снелов закон|Снеловиот закон]]:<ref>R. Paschotta, article on [https://www.rp-photonics.com/refraction.html refraction] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150628174941/https://www.rp-photonics.com/refraction.html |date=2015-06-28 }} in the [https://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html Encyclopedia of Laser Physics and Technology] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150813044135/http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html |date=2015-08-13 }}, accessed on 2014-09-08</ref>
:<math>n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.</math>
 
Кога светлината налегува во средина со поголем показател на прекршување, аголот на прекршување ќе биде помал од упадниот агол и аветлината ќе се прекршува кон нормалата на површината. Колку е поголем показателот на прекршување, толку поблиску до нормалате ќе се приближи светлината по прекршувањето. Кога ќе помине низ средина со помал показател на прекршување, тогаш светлината по прекршувањето ќе се оддалечи од нормалата кон површината.
 
===Тотално внатрешно одбивање===
{{Main|Тотално внатрешно одбивање}}
 
[[File:Total internal reflection of Chelonia mydas.jpg|thumb|Морска желка и нејзинот одраз во морката површина над нејзе.]]
 
Ако нема агол ''θ''<sub>2</sub> тогаш Снеловиот закон го добива обликот,
:<math>\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 > 1,</math>
светлината не може да се оддаде и наместо тоа ќе имаме [[тотално внатрешно одбивање]].<ref name = bornwolf />{{rp|49–50}}Ова се случува само кога имаме премин низ средина со помала оптичка густина, односно, со помал показател на прекршување. За да се добие тотално внатрешно прекршување упадниот агол ''θ''<sub>1</sub> мора да биде поголем од критичниот агол<ref>{{cite encyclopedia |first=R. |last=Paschotta |url=https://www.rp-photonics.com/total_internal_reflection.html|title=Total Internal Reflection|work=RP Photonics Encyclopedia |accessdate=2015-08-16 |url-status=live |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150628175307/https://www.rp-photonics.com/total_internal_reflection.html |archivedate=2015-06-28 }}</ref>
:<math>\theta_\mathrm{c} = \arcsin\!\left(\frac{n_2}{n_1}\right)\!.</math>
 
===Одбивање===
Покрај премин на светлината постои и дел што се [[одбивање (физика)|одбива]]. Аголот на одбивање е еднаков со упадниот агол, и количеството на светлина кое е одбиено се определува според [[рефлективност]]а на површината. Рефлексивноста може да се пресмета од показателот на прекршување и упадниот агол според [[френелови равенки|Френеловите равенки]], што за [[упаден агол|упадниот агол]] се сведува на:<ref name = bornwolf />{{rp|44}}
 
:<math>R_0 = \left|\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right|^2\!.</math>
 
За обично стакло во воздух, ''n''<sub>1</sub> = 1 и ''n''<sub>2</sub> = 1,5, и така околу 4% од опадната моќ е одбиена.<ref name=ri-min>{{cite web|last=Swenson|first=Jim|author2=Incorporates Public Domain material from the U.S. Department of Energy|title=Refractive Index of Minerals|publisher=Newton BBS, Argonne National Laboratory, US DOE|date=November 10, 2009<!--[http://www.newton.dep.anl.gov/]-->|url=http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/env99/env234.htm|accessdate=2010-07-28|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20100528092315/http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/env99/env234.htm|archivedate=May 28, 2010}}</ref> При други упадни агли рефлективноста ќе зависи исто така од [[поларизација (бранови)|поларизацијата]] на упадната светлина. При определен агол наречен [[Брустеров агол]], p-поларизиран светлина (светлина со електрично поле во [[упадна рамнина|упадната раманина]]) целосно ќе е оддадена. Брустеровиот агол може да се пресмета од двата показатели на прекршување од граничната површина.<ref name=Hecht/>{{rp|245}}
:<math>\theta_\mathrm{B} = \arctan\!\left(\frac{n_2}{n_1}\right)\!.</math>
 
===Леќи===
[[File:Lupa.na.encyklopedii.jpg|thumb|alt=A magnifying glass|[[оптичка моќ|Моќноста]] на [[лупа]]та е определена од обликот и показателот на прекршувањер на леќата.]]
 
[[Фокусно растојание|Фокусното растојание]] кај [[леќа (оптика)|леќите]] е определен од показателот на прекршување ''n'' и [[полупречник на закривеност (оптика)|полупречникот на закривеноста]] ''R''<sub>1</sub> и ''R''<sub>2</sub> на површините. Моќноста на [[тенка леќа]] во воздух е определена според [[равенка за леќа|равенката за леќа]]:<ref>Carl R. Nave, page on the [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/geoopt/lenmak.html Lens-Maker's Formula] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140926153405/http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/geoopt/lenmak.html |date=2014-09-26 }} in [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html HyperPhysics] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071028155517/http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html |date=2007-10-28 }}, Department of Physics and Astronomy, Georgia State University, accessed on 2014-09-08</ref>
:<math>\frac{1}{f} = (n - 1)\!\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)\!,</math>
каде ''f'' е фокусното растојание на леќата.
 
===Разделна моќ на микроскоп===
 
==Поврзано==