Разлика помеѓу преработките на „Гроб“

Нема измена во големината ,  пред 1 година
== Гробот како тема во уметноста и во популарната култура ==
===Гробот како тема во книжевноста===
* „На гробот на [[Дениција]]“ - песна на македонскиот поет [[Петре М. Андреевски]].<ref>Петре М. Андреевски, 'Дениција''. Скопје: Три, 2005, стр. 53-54.</ref>
* „Трње на гробот“ - басна на американскиот писател [[Емброуз Бирс]].<ref> Емброуз Бирс, ''Басни''. Скопје: Темплум, 2016, стр. 63.</ref>
* „Закопување на мртвите“ - песна од поемата на [[Томас Стернс Елиот]] „[[Пуста земја]]“ од [[1922]] година.<ref>T. S. Eliot, ''Izabrane pesme''. Beograd: Rad, 1977. Beograd: Rad, 1964, стр. 41-43.</ref>
* „Риб на гробот на Болја и Олин“ (''Ribh at the Tomb of Baile and Aillinn'') - песна на ирскиот поет [[Вилијам Батлер Јејтс]].<ref>Viljem Batler Jejts, ''Kula''. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1978, стр. 160-161.</ref>
* „Светли гробови “ - песна на српскиот поет [[Јован Јовановиќ - Змај]].<ref>Јован Јовановиħ Змај, ''Песме''. Београд: Рад, 1963, стр. 159-163.</ref>
* „На гробот на Хафис“ (''На гробу Хафисовом'') - песна на српскиот поет [[Јован Јовановиќ - Змај]].<ref>Јован Јовановиħ Змај, ''Песме''. Београд: Рад, 1963, стр. 39.</ref>
* „Гробот на слатката душа“ (''Гроб слатке душе'') - расказ на српскиот писател [[Петар Кочиќ]].<ref>Петар Кочић, ''Јаблан и друге приповетке''. Београд: Просвета, 1971, стр. 16-22.</ref>
* „Гробница“ - кус расказ на македонскиот писател [[Митко Маџунков]] од 1984 година.<ref>Митко Маџунков, ''Међа света''. Београд: Просвета, 1984, стр. 202-203.</ref>
* „Гробот на пријателот“ - песна на српскиот поет [[Бранко Миљковиќ]].<ref>Бранко Миљковиќ, ''Избор''. Скопје: Мисла, култура, Македонска книга, 1988, стр. 19.</ref>
* „Светиот гроб“ - песна на унгарскиот поет [[Шандор Петефи]].<ref>Šandor Petefi, ''Sloboda i ljubav''. Beograd: Rad, 1969, стр. 63-64.</ref>
* „Над отворениот гроб тажните зборуваат“ (''Nad otvorenim grobom tužni zbore'') - песна на хрватскиот писател [[Мирослав Крлежа]].<ref>Miroslav Krleža, ''Lirika''. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 79-84.</ref>
* „Закопување на мртвите“ - песна од поемата на [[Томас Стернс Елиот]] „[[Пуста земја]]“ од [[1922]] година.<ref>T. S. Eliot, ''Izabrane pesme''. Beograd: Rad, 1977. Beograd: Rad, 1964, стр. 41-43.</ref>
* „На гробот на пријателот“ (''Na grobu prijatelja'') - песна на српскиот поет [[Миодраг Павловиќ]].<ref>Miodrag Pavlović, ''Izabrane pesme''. Beograd: Rad, 1979, стр. 41.</ref>
* „По гробовите“ (''По гробовима'') - песна на српскиот поет [[Владислав Петковиќ - Дис]].<ref>Владислав Петковић-Дис, ''Песме''. Београд: Рад, 1960, стр. 134-135.</ref>
* „Гробот на вљубениот“ - песна на арапскиот поет [[Ибн ал-Му'таз]].<ref>''Arapska poezija''. Beograd: Rad, 1977, стр. 50.</ref>
* „Гробот на Григ“ (''Grigov grob'') - песна на српската поетеса [[Десанка Максимовиќ]] од [[1979]] година.<ref>Desanka Maksimović, ''Izabrane pesme'' (peto dopunjeno izdanje). Beograd: BIGZ, 1985, стр. 106.</ref>
* „Трње на гробот“ - басна на американскиот писател [[Емброуз Бирс]].<ref> Емброуз Бирс, ''Басни''. Скопје: Темплум, 2016, стр. 63.</ref>
* „Светли гробови “ - песна на српскиот поет [[Јован Јовановиќ - Змај]].<ref>Јован Јовановиħ Змај, ''Песме''. Београд: Рад, 1963, стр. 159-163.</ref>
* „На гробот на Хафис“ (''На гробу Хафисовом'') - песна на српскиот поет [[Јован Јовановиќ - Змај]].<ref>Јован Јовановиħ Змај, ''Песме''. Београд: Рад, 1963, стр. 39.</ref>
* „На гробот на [[Дениција]]“ - песна на македонскиот поет [[Петре М. Андреевски]].<ref>Петре М. Андреевски, 'Дениција''. Скопје: Три, 2005, стр. 53-54.</ref>
* „Гробот на слатката душа“ (''Гроб слатке душе'') - расказ на српскиот писател [[Петар Кочиќ]].<ref>Петар Кочић, ''Јаблан и друге приповетке''. Београд: Просвета, 1971, стр. 16-22.</ref>
 
===Гробот како тема во музиката===