Разлика помеѓу преработките на „Анита Ангеловска-Бежоска“

#1Lib1Ref
(#1Lib1Ref)
(#1Lib1Ref)
Својата докторска дисертација од областа на економските науки, изготвена под менторство на професорот [[Иван Рибникар]] ја одбранила во [[2015 година]], на Економскиот факултет во [[Љубљана]], [[Република Словенија]]<ref>Биографија на Анита Ангеловска-Бежоска на официјалната веб-страница на Народната банка http://nbrm.mk/guverner.nspx</ref>.
 
Авторка е на повеќе стручни и научни трудови од областа на монетарната политика и макроекономската политика, воопшто, како и на трудови од областа на фискалната политика и управувањето со јавните финансии. Досега учествувала на голем број значајни научни собири и конференции од областа на економијата, од меѓународен карактер<ref>Central Baking - Podcast: North Macedonia on the brink of change https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/people/4152376/podcast-north-macedonia-on-the-brink-of-change</ref>.
 
Во текот на нејзината досегашна кариера, таа била ангажирана и како предавач на повеќе домашни и меѓународни образовни и научни институции.