Разлика помеѓу преработките на „Предлошка:Историја на Романија“

нема опис на уредувањето
}}
 
|list5title = [[NationalНационално awakeningбудење ofна RomaniaРоманија|NationalНационално Awakeningбудење]]
|list5 = {{flatlist|
* [[Трансилваниска школа]]
* [[Transylvanian School]]
* [[Органски статути]]
* [[Regulamentul Organic|Organic Statute]]
* [[Молдавска револуција (1848)|Молдавска револуција]]
* [[Moldavian Revolution of 1848|1848 Moldavian Revolution]]
* [[Влашка револуција (1848)|Влашка револуција]]
* [[Wallachian Revolution of 1848|1848 Wallachian Revolution]]
* [[Обединето Кнежевство Влашка и Молдавија|Обединето Кнежевство]]
* [[United Principalities]]
* [[Романска војна за независност|Војна за независност]]
* [[Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român|ASTRA]]
* [[Romanian War of Independence|War of Independence]]
}}
 
|list6title = [[KingdomКралство of RomaniaРоманија]]
|list6 = {{flatlist|
* [[Романија во Првата светска војна|Прва светска војна]]
* [[Romania during World War I|World War I]]
* [[Унија на Банат со Романија|Унија со Банат ]]
* [[Union of Banat with Romania|Union with Banat]]
* [[Генерален конгрес на Буковина|Унија со Буковина]]
* [[General Congress of Bukovina|Union with Bukovina]]
* [[Унија на Трансилванија со Романија|Унија со Трансилванија]]
* [[Union of Transylvania with Romania|Union with Transylvania]]
* [[Унија на Бесарабија со Романија|Унија со Бесарабија]]
* [[Union of Bessarabia with Romania|Union with Bessarabia]]
* [[Голема Романија]]
* [[Greater Romania]]
* [[Советска окупација на Бесарабија и Северна Буковина]]
* [[Soviet occupation of Bessarabia and Northern Bukovina]]
* [[Романија во Втората светска војна|Втора светска војна]]
* [[Romania in World War II|World War II]]
}}