Разлика помеѓу преработките на „Трета египетска династија“

|-
| Нетјерихет
| [[Џосер ]]
| 19
| [[Сакара]]
| [[Хетепхернебти ]]
|-
| Сехемхет
| [[Џосерти ]]
| 6
| [[Сакара]] : [[Сехемхетова пирамида|Погребана пирамида]]
| [[Џесеретнебти]]
|-
| Санахт
| [[Небка ]]
| 19
| [[Абидос]] ?
|
|-
| [[Каба ]]
| Тети
| 6
|
|-
| Неизвесно [[Кахеџет]] ?
| [[Хуни ]]
| 24
| медиум[[Медум]] ?
| [[Џефатнебти]] <br /> [[Мересанх I ]]
|}
Додека Мането го наведува Нехерофес, а во списокот на кралево од Торино се наведува како Небка (или Санахт), како прв [[фараон]] од Третата династија,<ref name="Wilkinson"> Тоби Ај Вилкинсон, ''Ран Династик Египет'', Руутлеј, 2001 </ref> многу современи египтолози веруваат дека [[Џосер]] бил првиот крал на оваа династија, посочувајќи дека некои претходници на Куфу кои се спомнуваат во папирусот Весткар, сугерираат дека Небка треба да се постави меѓу Џосер и Хуни, но не пред Џосер. Уште поважно, печатите кои го содржат името Џосер биле пронајдени на влезот во гробницата на Касехемви во Абидос, што покажува дека бил Џосер, наместо Санахт, оној кој го погребал и го наследил овој крал.<ref name="Wilkinson" /> Пишувачот на списокот на кралеви од Торино го запишал името на Џозер со црвено мастило, што укажува на тоа дека античките Египќани признаваат историско значење на овој крал во нивната култура. Во секој случај, Џозер е најпознатиот крал на оваа династија, кој му дозволил на својот везир [[Имхотеп]] да ја изгради најраната [[Пирамида (архитектура)|пирамида]], [[Џосерова пирамида|Џосеровата пирамида]].
 
Според некои проучувачи Имхотеп живеел во времето на фараонот Хуни. Малку се знае со сигурност за Сехемхет. Сепак, се верува дека Каба веројатно ја изградил [[Слојна пирамида|Слојната пирамида]] на Завит ел'Арјан .
 
== Наводи ==