Разлика помеѓу преработките на „Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје“

ажурирање според новите податоци достапни на сајтот
Ознаки: Мобилно уредување Мобилно семрежно уредување
(ажурирање според новите податоци достапни на сајтот)
* [[Харалампие Поленаковиќ]]
* [[Ѓорѓи Шоптрајанов]]
* [[Љубен Лапе]].
 
== Катедри ==
Додипломските студии на факултетот траат четири години, а од [[2005]] година наставата се изведува според критериумите на [[ЕКТС|европскиот кредит трансфер систем]] и [[Болоњска декларација|Болоњската декларација]]. Наставно-научната работа на факултет е организирана и се изведува преку десет катедри. Се организираат последипломски студии од научните области јазик и книжевност, и тоа<ref>[http://www.flf.ukim.edu.mk/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8/tabid/66/Default.aspx www.flf.ukim.edu.mk] Катедри при факултетот {{mk}}</ref>:
 
* Катедра за [[македонски јазик]] и [[јужнословенски јазици]]
**Македонски јазик
**Словенечки јазик и книжевност
**Хрватски јазик и книжевност
* Катедра за [[македонска книжевност]] и јужнословенски книжевности
* Катедра за [[албански јазик]] и [[албанска книжевност|книжевност]].
* Катедра за [[турски јазик]] и [[турска книжевност|книжевност]]
* Катедра за [[славистика]]
**Руски јазик и книжевност
**Полски јазик и книжевност
**Чешки јазик и книжевност
**Двојазични славистички студии
* Катедра за [[романски јазици]] и книжевности
**Француски јазик и книжевност
**Шпански јазик и книжевност
**Романски јазик и книжевност
* Катедра за [[германски јазик]] и [[германска книжевност|книжевност]]
* Катедра за [[англиски јазик]] и [[англиска книжевност|книжевност]]
* Катедра за [[книжевност|општа]] и [[компаративна книжевност]]
* Kатедра за [[Преведување|преведување]] и [[Толкување|толкување]]
*Катедра за италијански јазик и книжевност
 
Постојат исто така уште два оддела:
 
=== Други изучувани јазици ===
Покрај јазиците на катедрите, на факултетот се изучуваат и следниве јазици<ref>[http://www.flf.ukim.edu.mk/студииprv-ciklus-dodiplomski-studii/Уписи20092010/tabid/76/Default.aspx Активни студиски програми], Филолошки факултет „Блаже Конески“</ref>:
 
* [[шпански јазик|шпански]]
* [[португалски јазик|португалски]]
* [[кинески јазик|кинески]]
* [[корејски јазик|корејски]]
*[[Јапонски јазик|јапонски]]
* [[унгарски јазик|унгарски]]
* [[чешки јазик|чешки]]
* [[хрватски јазик|хрватски]]
* [[словенечки јазик|словенечки]]
*[[Српски јазик|српски]]
* [[романски јазик|романски]]
 
Анонимен корисник