Геометризирани единици: Разлика помеѓу преработките

Нема опис на уредувањето
'''Систем на геометриски единици''' или '''геометриски единица систем''' е систем на природни единици во кои база [[Единица мерка|физички единици]] се избрани така што [[Брзина на светлината|брзината на светлината во вакуум]], ''c'', и [[Гравитациска константа|гравитационо постојана]], ''G'', поставени се еднакви за единство.
 
:<math> c = 1 \ </math>
:<math> G = 1 \ </math>
 
На системот на геометриски единици е целосно дефинирано или уникатен систем: координатите на географската ширина е лево за да ги поставите и други [[Физичка константа|константи]] за единство. Ние, на пример, може исто така да го поставите вакуум permittivity, ε<sub>0</sub>ε0, и на [[Електричен набој|електрично полнење]], <math />, на единство.
 
:<math> \epsilon_0 = 1 \ </math>
:<math> e = 1 </math>
 
Овој систем е корисно во [[Физика|физиката]], особено во [[Специјална теорија за релативноста|специјалната]] и [[Општа теорија за релативноста|општата теорија на релативноста]]. Сите [[Физичка величина|физички количества]] се идентификува со геометриски количини како области, должини, dimensionless броеви, кривиот пат или пресек на закривеност.
 
Многу равенки во relativistic физика појави далеку поедноставно кога изразени во геометриски единици, затоа што на сите настапи на ''G'' или ''c'' откажат. На пример, [[Шварцшилдов полупречник|Schwarzschild радиус]] на nonrotating празен [[црна дупка]] со маса ''m'' станува едноставно ''r'' = 2''m''. Затоа, многу книги и на трудови од областа на relativistic физика употреба геометриски единици исклучиво. Алтернативен систем на geometrized единици често се користи во [[Честична физика|физика на честички]] и космологијата, во која 8π''G'' = 1 , наместо. Ова воведува дополнителен фактор на 8π во Њутн е [[Њутнов закон за гравитацијата|закон на универзална гравитацијата]] , но поедноставува [[Ајнштајнови равенки за полето|ајнштајновата равенки]], Ајнштајн–Hilbert акција, Friedmann равенки и Newtonian Poisson равенка со отстранување на соодветните фактор.
 
== Конверзија ==
 
Конверзија kg,s,C,K во m:
 
*G/c<sup>2</sup> [m/kg]
*c [m/s]
*((G/(4*π*ε<sub>0</sub>))<sup>0.5</sup>)/c<sup>2</sup> [m/C]
*(G*k)/c<sup>4</sup> [m/K]
 
Конверзија m,s,C,K во kg:
 
*c<sup>2</sup>/G [kg/m]
*c<sup>3</sup>/G [kg/s]
*1/(G*4*π*ε<sub>0</sub>)<sup>0.5</sup> [kg/C]
*k/c<sup>2</sup> [kg/K]
 
Конверзија m,kg,C,K во s
 
*1/c [s/m]
*G/c<sup>3</sup> [s/kg]
*((G/(4*π*ε<sub>0</sub>))<sup>0.5</sup>)/c<sup>3</sup> [s/C]
*(G*k)/c<sup>5</sup> [s/K]
 
Конверзија m,kg,s,K во C
 
*c<sup>2</sup>/((G/(4*π*ε<sub>0</sub>))<sup>0.5</sup>) [C/m]
*(G*4*π*ε<sub>0</sub>)<sup>0.5</sup> [C/kg]
*c<sup>3</sup>/((G/(4*π*ε<sub>0</sub>))<sup>0.5</sup>) [C/s]
*(k*(G*4*π*ε<sub>0</sub>)<sup>0.5</sup>)/c<sup>2</sup> [C/K]
 
Конверзија m,kg,s,C во K
 
*c<sup>4</sup>/(G*k) [K/m]
*c<sup>2</sup>/k [K/kg]
*c<sup>5</sup>/(G*k) [K/s]
*c<sup>2</sup>/(k*(G*4*π*ε<sub>0</sub>)<sup>0.5</sup>) [K/C]
 
[[Категорија:Општа релативност]]
[[Категорија:Природни единици]]
Анонимен корисник