Табела на чинови во Руското царство: Разлика помеѓу преработките

нема опис на уредувањето
[непроверена преработка][непроверена преработка]
Нема опис на уредувањето
Нема опис на уредувањето
Оваа табела одредува нечија функицја и статус во зависност од службата кон [[Император на Русија|императорот]] ([[цар]]от), а не по наследни права или старост. Оваа табела го содржи секој [[Војска|воен]], [[Државна служба|државен]] и [[Дворјанство|дворски]] поделени на четиринаесет степени, од 1 до 14. Секој државен службеник требал најпрвин да се квалификува за даденб ранг, пред да биде промовиран на истиот; степените од 1 до 5 were personal matter of the Emperor.
 
Дури и обичните граѓани кои ќе достигнеле одредено ниво на тебелата автоматски станувале благородници. На пр. јавен службеник кој достигнал 14-ти степен имал право на ''лично благородништво'' ([[дворјанство]]), додека 8-миот степен бил доволен за да стане ''наследен благородник''; воените офицери почнувале станувале благородници уште на 14-ти степен, а за наследното благородништво (пример од [[1856]]), 4-ти степен за јавен службеник и 6-ти степен за воен офицер. На пример татко му на [[Ленин]] работел во служба на народното образование и стигнал до чинот ''действительный статский советник'' (извршен таен советник) (1874), при што автоматски добилсе здобил со наследно благородништво.
 
'''Забелешка''': Кај ''личното благородништво'', титулата му припаѓа '''само''' на оној кој ја добил, што значи дека никој од неговото семејство неможе да ја добие по неговата смрт. Кај ''наследното благородништво'' пак, титулата важи како и за самото лице, така и за неговиот/нејзиниот сопружник и '''се пренесува од колено на колено'''.
 
Табелава води потекло од [[руски воени чинови|руските воени чинови]], кои биле променети од корен за време (и по иницијатива) на [[Петар Велики]]. Додадени биле и разни други чинови и специјалности.
 
{|border=1
!GradeКласа (класс)
!CivilДржавни ranksчинови (чины статские)
!CourtДворски ranksчинови (чины придворные)
![[Звање]]
![[Style (manner of address)|Style of address]]
|-
|I
|Канцлер ('''[[ChancellorКанцелар]]''') <br> Действительный тайный советник 1-го класса ('''ActualИзвршен Privyтаен Counsellorсоветник, 1st1-ва classкласа''')
| noneнема
|rowspan=2| Его/Ваше высокопревосходительство ('''HisНеговото/YourВаше High Excellencyвисокопревосходителство''')
|-
|II
| Действительный тайный советник ('''Actualизвршен Privyтаен Counsellorсоветник''')
| Обер-камергер ('''ChiefГлавен Chamberlainкоморник''')<BR>
Обер-гофмаршал ('''ChiefГлавен Stewardуправнички [[Marshalмаршал]]''') <BR>
Обер-шталмейстер ('''ChiefГлавен Stable Masterшталмајстор''') <BR>
Обер-егермейстер ('''ChiefГлавен Hunt Masterловомајстор''') <BR>
Обер-гофмейстер ('''ChiefГлавен Staff Masterпероналмајстор''') <BR>
Обер-шенк ('''ChiefГавен Vine Masterкрчмар''') <BR>
Обер-церемониймейстер ('''ChiefГлавен Ceremonial Masterцеремонијалмајстор''') (since [[1844]])<BR>
|-
|III
| Тайный советник ('''PrivyТаен Counsellorсоветник''')
|
Гофмаршал ('''StewardУправнички [[Marshalмаршал]]''') <BR>
Шталмейстер ('''Stable MasterШталмајстор''') <BR>
Егермейстер ('''Hunt MasterЛовомајстор''') <BR>
Гофмейстер ('''Staff MasterПерсоналмајстор''') <BR>Обер-церемониймейстер ('''Chief CeremonialГлавен Masterцеремонијалмајстор''') ([[1801]]-[[1844]]) <BR>
Обер-форшнейдер ('''ChiefГлавен Portion Stewardделомајстор''') (sinceод [[1856]])
|rowspan=2| Его/Ваше превосходительство ('''HisНеговото/YourВаше Excellencyпревосходителство''')
|-
|IV|| Действительный статский советник ('''ActualИзвршен Civilдржавен Counsellorсоветник''') || Камергер ('''ChamberlainКоморник''') ([[1737]]-[[1809]]
|-
|V|| Статский советник ('''CivilДржавен Counsellorсоветник''') || Церемониймейстер ('''Ceremonial MasterЦеремонијалмајстор''') || Его/Ваше высокородие ('''HisНеговото/Your HighВаше Ancestryвисокородие''')
|-
|VI
| Коллежский советник ('''CollegiateКолегијатски Counsellorсоветник''')
| Камер-фурьер ('''ChamberКоморен Farrierковач''') (untilдо [[1884]])<BR>
Камергер ('''ChamberlainКоморник''') (untilдо [[1737]])
|rowspan=3| Его/Ваше высокоблагородие ('''HisНеговото/YourВаше High Noblenessвисокоблагородие''')
|-
|VII|| Надворный советник ('''[[Noble court|CourtДвор]]ски Counsellorсоветник''') (sinceод [[1745]])|| -
|-
|VIII|| Коллежский асессор ('''Collegiate Колегијатски [[Assessorинспектор]]''') ||Гоф-фурьер ('''Steward FarrierУправник-ковач''')
|-
|IX
| Титулярный советник ('''TitularТитлуван Counsellorсоветник''')
| -
|rowspan=6| Его/Ваше благородие ('''HisНеговото/YourВаше Noblenessблагородие''')
|-
|X|| Коллежский секретарь ('''CollegiateКолегијатски Secretaryсекретар''') || -
|-
|XI|| Корабельный секретарь ('''ShipБродски Secretaryсекретар''') || Камер-юнкер ('''ChamberКоморен [[JunkerЈункер (RussiaРусија)|Junkerјункер]]''')
|-
|XII|| Губернский секретарь ('''[[GuberniyaГубернија|GubernialГуберниски]] Secretaryсекретар'''|| -
|-
|XIII
| Кабинетский регистратор ('''OfficeКабинетски Registrarрегистратор''') <BR>
Провинциальный секретарь ('''[[UyezdУјезд|ProvincialПровинцијален]] Secretaryсекретар''')<BR>
Сенатский регистратор ('''[[Governing Senate|SenateСенат]]ски Registrarрегистратор''') (since [[1764]]) <BR>
Синодский регистратор ('''[[Holy Synod|SynodСинод]]ски Registrarрегистратор''') (since [[1764]])
| -
|-
|XIV|| Коллежский регистратор ('''CollegiateКолегијатски Registrarрегистратор''')|| -
|}
 
''CollegiateКолегијат'' refersсе toоднесува aна systemсистем ofна GovernmentВладините Departmentsотцеси (коллегия, [[CollegeКолеџ]]) createdвоведени byод [[Peterпетар I of Russia|Peter the GreatВелики]].
 
''За воени линови и линови на Гардата, видете [[Руски воени чинови]] и [[Руска царска гарда]].''
''For military and Guards ranks, see [[Russian military ranks]] and [[Russian Imperial Guard]].''