Централна Унгарија: Разлика помеѓу преработките

нема опис на уредувањето
(Создадено преведувајќи ја страницата „Central Hungary“)
 
Нема опис на уредувањето
| Aзод
| Aзод
| align="right" | 241.41 {{convert|241.41|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 241.41 {{convert|241.41|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|241.41|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|241.41|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|241.41|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|241.41|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|241.41|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|241.41|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|241.41|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 35,451
| align="right" | 9
|-
|Бударос
|Бударос
|Бударо
| align="right" | 240.36 {{convert|240.36|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 240.36 {{convert|240.36|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|240.36|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|240.36|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|240.36|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|240.36|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|240.36|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|240.36|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|240.36|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 85,115
| align="right" | 10
|-
| Цеглед
| Cegléd
| align="right" | 1,234.00 {{convert|1234.00|km2|sqmi|abbr=on}}
| Cegléd
| align="right" | 1,234.00 {{convert|1234.00|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|1234.00|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|1234.00|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|1234.00|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|1234.00|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|1234.00|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|1234.00|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|1234.00|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 121,149
| align="right" | 15
| Дабас
| Дабас
| align="right" | 498.68 {{convert|498.68|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 498.68 {{convert|498.68|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|498.68|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|498.68|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|498.68|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|498.68|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|498.68|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|498.68|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|498.68|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 44,183
| align="right" | 10
|-
| Дунакесци
| Dunakeszi
| Дубакесци
| Dunakeszi
| align="right" | 125.17 {{convert|125.17|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 125.17 {{convert|125.17|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|125.17|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|125.17|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|125.17|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|125.17|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|125.17|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|125.17|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|125.17|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 79,123
| align="right" | 4
|-
| ÉrdЕрд
| [[Ерд|Érd]]
| align="right" | 117.95 {{convert|117.95|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 117.95 {{convert|117.95|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|117.95|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|117.95|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|117.95|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|117.95|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|117.95|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|117.95|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|117.95|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 99,536
| align="right" | 4
| Gödöllő
| Gödöllő
| align="right" | 380.88 {{convert|380.88|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 380.88 {{convert|380.88|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|380.88|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|380.88|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|380.88|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|380.88|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|380.88|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|380.88|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|380.88|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 104,471
| align="right" | 12
| Gyál
| Gyál
| align="right" | 286.54 {{convert|286.54|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 286.54 {{convert|286.54|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|286.54|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|286.54|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|286.54|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|286.54|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|286.54|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|286.54|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|286.54|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 45,944
| align="right" | 5
| Monor
| Monor
| align="right" | 449.62 {{convert|449.62|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 449.62 {{convert|449.62|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|449.62|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|449.62|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|449.62|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|449.62|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|449.62|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|449.62|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|449.62|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 110,287
| align="right" | 15
| Nagykáta
| Nagykáta
| align="right" | 711.85 {{convert|711.85|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 711.85 {{convert|711.85|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|711.85|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|711.85|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|711.85|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|711.85|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|711.85|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|711.85|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|711.85|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 76,909
| align="right" | 16
| Pilisvörösvár
| Pilisvörösvár
| align="right" | 245.44 {{convert|245.44|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 245.44 {{convert|245.44|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|245.44|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|245.44|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|245.44|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|245.44|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|245.44|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|245.44|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|245.44|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 66,702
| align="right" | 14
| Ráckeve
| Ráckeve
| align="right" | 628.33 {{convert|628.33|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 628.33 {{convert|628.33|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|628.33|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|628.33|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|628.33|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|628.33|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|628.33|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|628.33|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|628.33|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 141,756
| align="right" | 20
| Szentendre
| Szentendre
| align="right" | 326.58 {{convert|326.58|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 326.58 {{convert|326.58|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|326.58|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|326.58|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|326.58|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|326.58|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|326.58|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|326.58|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|326.58|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 77,676
| align="right" | 13
| Szob
| Szob
| align="right" | 314.73 {{convert|314.73|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 314.73 {{convert|314.73|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|314.73|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|314.73|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|314.73|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|314.73|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|314.73|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|314.73|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|314.73|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 12.605
| align="right" | 13
|-
| Vác
| Vác
| align="right" | 431.81 {{convert|431.81|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 431.81 {{convert|431.81|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|431.81|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|431.81|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|431.81|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|431.81|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|431.81|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|431.81|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|431.81|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 70,558
| align="right" | 19
| Veresegyház
| Veresegyház
| align="right" | 159.79 {{convert|159.79|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 159.79 {{convert|159.79|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|159.79|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|159.79|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|159.79|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|159.79|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|159.79|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|159.79|km2|sqmi|abbr=on}} {{convert|159.79|km2|sqmi|abbr=on}}
| align="right" | 36,793
| align="right" | 8
1.565

уредувања