Разлика помеѓу преработките на „Општина Крушево“

Додадени 683 бајти ,  пред 2 години
с
 
== Демографија ==
{{Население низ историјата
|1948|10.157
|1953|11.168
|1961|10.890
|1971|10.613
|1981|10.876
|1991|10.334
|1994|9.821
|2002|9.684
|footnote=Забелешка: Податоците се однесуваат на населените места во Општина Крушево според административната поделба од 2004 година.
|source=[http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Popisi__PopisNaNaselenie__PopisiNaseleniMesta/Popis_nm_1948_2002_NasPoEtnPrip_mk.px/?rxid=47c45812-de99-4abf-9d8b-93ba80ef8391 Државен завод за статистика на Република Македонија]
}}
Општина Крушево, според бројот на жителите, спаѓа во помалите општини во Македонија. Вкупното население во Општината изнесува 9864 жители или околу 0,8 % од вкупното население на Македонија. Во градот Крушево живеат околу 47% од жителите на целата општина. Во поглед на поделеноста по половата структура, женската популација е застапена со 50,6 %, додека машката е со 49,4 %. Бројот на работоспособно население во градот Крушево е 66,4% од вкупното население, додека само 40 % од работоспособното население е во работен однос. Природниот прираст на ниво на цела општина е негативен и изнесува -1,4 додека морталитетот изнесува 11,62. Густината на населеност изнесува 2 жители на хектар. Просечната старост на населението е 37,9 години.