Разлика помеѓу преработките на „Егзотичен хадрон“

нема опис на уредувањето
(Создадена страница со: thumb|right|One model of a [[pentaquark. ''q'' indicates a quark, whereas {{overline|''q''}} indicates an antiquark...)
 
[[File:Pentaquark-generic.svg|thumb|right|One model of a [[pentaquark]]. ''q'' indicates a [[quark]], whereas {{overline|''q''}} indicates an [[antiquark]]. The wavy lines are [[gluons]], which mediate the [[strong interaction]] between the quarks. The colors correspond to the various [[color charge]]s of quarks. The colors red, green and blue must each be present. The remaining quark and antiquark must share corresponding color and anticolor, here chosen to be blue and antiblue (shown as yellow).]]
 
'''Егзотични хадрони''' се [[цубатомски честички] составени од[[каркови]] и [[глуонимот]], за разлика - од "познатие" хидрони како што се [[протони]] , [[неутрони]] и [[мезони]] - составени се од повеќе од три [[валентни кваркови]]. За разлика од тоа, "oбичните" хадрони содржат
=== '''Егзотични хадрони''' се [[цубатомски честички] составени од[[каркови]] и [[глуонимот]], за разлика - од "познатие" хидрони како што се [[протони]] , [[неутрони]] и [[мезони]] - составени се од повеќе од три [[валентни кваркови]]. За разлика од тоа, "oбичните" хадрони содржат само два или три кварка. Хадрони со експлицитно валентна содржина на глуонимот исто така можат да се сметаат за егзотични.<ref>
{{cite journal
|author=F. E. Close
|pmid=10060926
|quote=Во теорија на квантна кромодинамика наметнува не специфична граница на бројот кваркови во компонување на хидронот освен да формираат бои на систем каде што сите електрони се спарени.
}}</ref> ===
 
Во складност со обичните хдрони, егзотичните хидрони се класифицираат како [[фермиони]], како обични бариони, или како [[бозони]], или како обични мезони. Врз основа на оваа класификација, [[пенткваркови]], содржувајќи пет валенти кварка се егзотични бариони, додека пак [[тетракваркови]] содржат (четри валентна кварка) и [[хексакваркови]] содржат (шес кварка), кои се состојат или од дибарион или од три анти-кварк пара ќе се сметаат за [[егзотични мезони]].
 
Егѕотичен хидрон моѕе да биде најден гледајќи во[[S-матрици]] столбови со [[квантни бројки]] ѕабранети во обични хидрони.Експериментални потписи ѕа такви егѕотични хидрони се виделе најмалку во 2003<ref>Погледнете[[Тетракварк]]</ref><ref>Погледнете[http://pdg.lbl.gov/2007/reviews/nonqqbar_mxxx050.pdf in PDG 2006, Journal of Physics, G 33 (2006) 1.]</ref> ама останува тема во контраверѕии во [[дел од фиѕиката]].
 
Jaffe и Low<ref>[[Robert Jaffe|R. L. Jaffe]] и [[Francis E. Low|F. E. Low]], Phys. Rev. D 19, 2105 (1979). {{doi|10.1103/PhysRevD.19.2105}}</ref> предоложија дека егѕотичнитеезотичните хидрони се манифестирани како половите во P матрици,а не како во S матрица.Експериментални [[P-матрици] полови се поуѕдано потврдени во двете [[меѕон-меѕон канали]] и [[нуклеон-нуклеон канали]].
 
==Историја==
Кога моделот кварк ѕаза прв пат беше постулиран од[[Murray Gell-Mann]] и останатите во 1960, беа органиѕирани држави кои ѕнаатзнаат дека се тоа е ѕначајнозначајно. Како [[квантната динамика]] (КД) dсе раѕвивањеразвивање во текот на наредната деценија, станаа јасно дека не постои причина ѕоштозошто би постоеле само три-кварка и кварк-антикварк комбинации. Навистина, Gell-Mannов оргинален 1964 лист алудираше на можноста дека егѕотичниегзотични хидрони и класифицирани хидрони во бариони и меѕони ѕависат од да ли имаат барионски или пак меѕонски број на валентни кварци.<ref name="Gell-Man1964">
{{cite journal
|author=M. Gell-Mann
|year=1964
|doi=10.1016/S0031-9163(64)92001-3
|bibcode = 1964PhL.....8..214G }}</ref> Покрај тоа, се чинење дека глуони,медијаторни честички со силна интеракција,исто така се сврѕуваат сами но и со други квакови([[хибридни хидрони]]). Неколку деценији поминаа беѕ поважен докаѕ ѕа егѕотиченегзотичен хидрон кој би можел да биде поврѕан со S-матрични полови.
 
Во Април 2014, [[LHCb]] колаборација ја потврди егѕистенцијатаегзистенцијата на Z(4430)<sup>−</sup>, откриена од [[Belle experiment|Belle]], и демонстрирана така што мора да има минимална кваркова содржина од ''c{{overline|c}}d{{overline|u}}''.<ref>{{cite journal|arxiv=1404.1903|title=Observation of the resonant character of the Z(4430)<sup>−</sup> state|date=7 April 2014|author=[[LHCb collaboration]]|doi=10.1103/PhysRevLett.112.222002|pmid=24949760|volume=112|issue=22|pages=222002|journal=Physical Review Letters|bibcode=2014PhRvL.112v2002A}}</ref>
 
Во Јули 2015, [[LHCb]] објавија откритије од две дела, именувани {{nowrap|P{{su|p=+|b=c}}(4380)}} и {{nowrap|P{{su|p=+|b=c}}(4450)}}, кои мора да имаат минимална содржина на кваркови ''c{{overline|c}}uud'', и ги прават пенткварка.<ref name="LHCbpentaquarks">
20

уредувања