Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Образовна програма:ООУ „Круме Кепески“ 18/19“

Ознака: Изворно уредување 2017
Ознака: Изворно уредување 2017
 
==Галерија==
; 17.10.2018
<center>
<gallery mode=packed heights=120px>
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 0915.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Обука во ОУ Круме Кемески 1.jpg
File:Обука во ОУ Круме Кемески2.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Обука во ОУ Круме Кемески3.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Обука во ОУ Круме Кемески10.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Обука во ОУ Круме Кемески7.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Обука во ОУ Круме Кемески6.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 1201.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 1404.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 06.jpg
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 07.jpg
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 09.jpg
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 12.jpg
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 14.jpg
</gallery>
</center>
 
; 11.12.2018
 
<center>
<gallery mode=packed heights=120px>
File:Образовна програма ОУ „КрумеКруме Кепески“Кепески -11.12.2018 октомври 15(1).jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:ОбукаОбразовна вопрограма ОУ Круме КемескиКепески 111.12.2018 (3).jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ Круме Кепески 11.12.2018 (5).jpg
File:Обука во ОУ Круме Кемески2.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ Круме Кепески 11.12.2018 (7).jpg
File:Обука во ОУ Круме Кемески3.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ Круме Кепески 11.12.2018 (9).jpg
File:Обука во ОУ Круме Кемески10.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ Круме Кепески 11.12.2018 (11).jpg
File:Обука во ОУ Круме Кемески7.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ Круме Кепески 11.12.2018 (13).jpg
File:Обука во ОУ Круме Кемески6.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ „КрумеКруме Кепески“Кепески -11.12.2018 октомври 01(15).jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ „КрумеКруме Кепески“Кепески -11.12.2018 октомври 04(17).jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ „КрумеКруме Кепески“Кепески -11.12.2018 октомври 06(19).jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ „КрумеКруме Кепески“Кепески -11.12.2018 октомври 07(21).jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 09.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 12.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
File:Образовна програма ОУ „Круме Кепески“ - октомври 14.jpg|Обука во ОУ Круме Кепески
</gallery>
</center>