Разлика помеѓу преработките на „Претседател на Македонија“

с
с
 
== Права ==
Според член 84 од [[Устав на Република Македонија|Уставот на Република Македонија]], претседателот на државата ги има следниве права:
* го определува мандатот за состав на [[Влада на Македонија|Владата на Република Македонија]];
* ги поставува и ги отповикува со указ [[Список на дипломатски претставништва на Македонија|амбасадорите и пратениците на Република Македонија во странство]];
* ги прима акредитивните и отповиковните писма на [[Список на дипломатски претставништва во Македонија|странските дипломатски претставници]];
* предлага двајца судии на [[Уставен суд на Македонија|Уставниот суд на Република Македонија]];
* предлага двајца членови на Републичкиот судски совет;
* именува тројца членови на [[Совет за безбедност на Македонија|Советот за безбедност на Република Македонија]];
* ги предлага членовите на Советот за меѓунационални односи;
* именува и разрешува и други носители на државни и јавни функции утврдени со Уставот и со закон;
* доделува одликувања и признанија во согласност со закон;
* дава помилување во согласност со закон;
* врши други функции во согласност со Уставот.