Разлика помеѓу преработките на „Скратеници во македонскиот јазик“

Ознаки: Мобилно уредување Мобилно семрежно уредување
:'''АСНОМ''' - ''Антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија''
:'''НОБ''' - ''Народноослободителна борба''
:'''ВМРО''' - ''Внатрешна Македонскамакедонска Револуционернареволуционерна Организацијаорганизација''
:'''РМ''' - ''Република Македонија''
:'''САД''' - ''Соединети Американски Држави''
:'''СРГ''' - ''Сојузна Република Германија''
:'''СРЈ''' - ''Сојузна Република Југославија''
:'''ОН''' или '''ООН''' - ''Обединети Нациинации'' или ''Организација на Обединетите Нациинации''
:'''АРМ''' - ''Армија на Република Македонија''
:'''МАНУ''' - ''Македонска Академијаакадемија на Наукинауки и Уметностиуметности''
:'''МНТ''' - ''Македонски народен театар''
:'''ДПМ''' - ''Друштво на писателите на Македонија''
Анонимен корисник