Зејтунско востание (1895-1896): Разлика помеѓу преработките