Овчеполски дијалект: Разлика помеѓу преработките

[непроверена преработка][непроверена преработка]
 
==Морфолошки карактеристики==
*користењеупотреба на имперфектно-аористна наставка -смо / -сте: викасмо, викасте
*образувањата од типот теше/ќеше (м.ќе): теше да иде
*користењеупотреба на суфиксот ''-ики'' за множина на именки од среден род: пилики
*наставката ''-ше'' за 3 лице множина од аорист: они имаше
*чување на старото палатално ''л''
Анонимен корисник