Разлика помеѓу преработките на „Административна поделба на Латвија“

с
! Бр.
! Општина
!Грб
! Население<br/>(2011)<ref name=census/>
! Единици<br />(жупи и градови)
| 1.
| [[Аглона (општина)|Аглона]]
|
| align=right|3.930
| [[Аглона (жупа)|Аглона]]<br/>[[Гравери (жупа)|Гравери ]]<br/>[[Кастуљина (жупа)|Кастуљина]]<br/>[[Шќелтова (жупа)|Шќелтова]]
| 2.
|[[Адажи (општина)|Адажи]]
|
| align=right|10.027
|
| 3.
| [[Ајзкраукле (општина)|Ајзкраукле]]
|
| align=right|8.984
| [[Ајзкраукле (жупа)|Ајзкраукле ]]<br/>[[Ајзкраукле]] (град)
| 4.
| [[Ајзпуте (општина)|Ајзпуте]]
|
| align=right|9.265
| [[Ајзпуте (жупа)|Ајзпуте ]]<br/>[[Ајзпуте]] (град)<br/>[[Казданга (жупа)|Казданга]]<br/>[[Калвене (жупа)|Калвене]]<br />[[Лажа (жупа)|Лажа]]<br/>[[Цирава (жупа)|Цирава]]
| 5.
| [[Акнисте (општина)|Акнисте]]
|
| align=right|2.967
| [[Акнисте (жупа)|Акнисте]]<br/>[[Акнисте]] (град)<br />[[Асаре (жупа)|Асаре]] <br />[[Гарсене (жупа)|Гарсене]]
| 6.
| [[Алоја (општина)|Алоја]]
|
| align=right|5.316
| [[Алоја (жупа)|Алоја]]<br/>[[Алоја]] (град)<br />[[Браслава (жупа)|Браслава]]<br />[[Бривземниеки (жупа)|Бривземниеки]]<br />[[Стајцеле]] (град)<br />[[Стајцеле (жупа)|Стајцеле]]
| 7.
| [[Алсунга (општина)|Алсунга]]
|
| align=right|1.470
|
| 8.
| [[Алуксне (општина)|Алуксне]]
|
| align=right|17.177
| nowrap="nowrap" | [[Алсвиќи (жупа)|Алсвиќи]]<br/>[[Алуксне]] (град)<br/>[[Ана (жупа)|Ана]]<br/>[[Вецлајцене (жупа)|Вецлајцене]]<br/>[[Зелтињи (жупа)|Зелтињи]]<br />[[Зиемери (жупа)|Зиемери]]<br />[[Илзене (жупа)|Илзене]]<br />[[Јауналуксне (жупа)|Јауналуксне]]<br />[[Јаунана (жупа)|Јаунана]]<br />[[Јаунлајцене (жупа)|Јаунлајцене]]<br />[[Калнцемпји (жупа)|Калнцемпји]]<br />[[Лиепна (жупа)|Лиепна]]<br />[[Малиена (жупа)|Малиена]]<br />[[Малупе (жупа)|Малупе]]<br />[[Маркалне (жупа)|Маркалне]]<br />[[Педеѕе (жупа)|Педеѕе]]<br />
| 9.
| [[Амата (општина)|Амата]]
|
| align=right|5.667
| nowrap="nowrap" | [[Амата (жупа)|Амата]]<br/>[[Драбеши (жупа)|Драбеши]]<br/>[[Заубе (жупа)|Заубе]]<br />[[Нитауре (жупа)|Нитауре]]<br />[[Скујене (жупа)|Скујене]]
| 10.
| [[Апе (општина)|Апе]]
|
| align=right|3.834
| nowrap="nowrap" | [[Апе]] (град)<br/>[[Ape (жупа)|Ape]]<br/>[[Виреши (жупа)|Виреши]]<br />[[Гаујиена (жупа)|Гаујиена]]<br />[[Трапене (жупа)|Трапене]]
| 11.
| [[Ауце (општина)|Ауце]]
|
| align=right|7.345
| [[Ауце]] (град)<br/>[[Бене (жупа)|Бене]]<br/>[[Вецауце (жупа)|Вецауце]]<br />[[Витињи (жупа)|Витињи]]<br />[[Иле (жупа)|Иле]]<br />[[Лиелауце (жупа)|Лиелауце]]<br />[[Укри (жупа)|Укри]]
| 12.
| [[Бабите (општина)|Бабите]]
|
| align=right|9.408
| [[Бабите (жупа)|Бабите]]<br/>[[Сала (жупа во Бабите)|Сала]]
| 13.
| [[Балви (општина)|Балви]]
|
| align="right" |14.154
| [[Балви (жупа)|Балви]]<br />[[Балви]] (град)<br />[[Берзкалне (жупа)|Берзкалне]]<br />[[Берзпилс (жупа)|Берзпилс]]<br />[[Бриежуциемс (жупа)|Бриежуциемс]]
| 14.
| [[Балдоне (општина)|Балдоне]]
|
| align=right|5.478
| [[Балдоне (жупа)|Балдоне]]<br/>[[Балдоне]] (град)
| 15.
| [[Балтинава (општина)|Балтинава ]]
|
| align=right|1.177
|
| 16.
| [[Бауска (општина)|Бауска]]
|
| align=right|25.561
| [[Бауска]] (град)<br/>[[Брунава (жупа)|Брунава]]<br/>[[Вецсауле (жупа)|Вецсауле]]<br />[[Гајлиши (жупа)|Гајлиши]]<br/>[[Давињи (жупа)|Давињи]]<br />[[Ислице (жупа)|Ислице]]<br />[[Межотне (жупа)|Межотне]]<br/>[[Церауксте (жупа)|Церауксте]]<br />[[Цоде (жупа)|Цоде]]
| 17.
| [[Беверина (општина)|Беверина]]
|
| align=right|3.260
| [[Бренгуљи (жупа)|Бренгуљи]]<br/>[[Каугури (жупа)|Каугури]]<br/>[[Триката (жупа)|Триката]]
| 18.
| [[Броцени (општина)|Броцени ]]
|
| align=right|6.233
| [[Блидене (жупа)|Блидене]]<br/>[[Броцени]] (град)<br/>[[Гајќи (жупа)|Гајќи]]<br/>[[Ремте (жупа)|Ремте]]<br />[[Циецере (жупа)|Циецере]]
| 19.
| [[Буртниеки (општина)|Буртниеки]]
|
| align=right|8.307
| [[Буртниеки (жупа)|Буртниеки]]<br/>[[Валмиера (жупа)|Валмиера]]<br />[[Вецате (жупа)|Вецате]]<br />[[Евеле (жупа)|Евеле]]<br />[[Матиши (жупа)|Матиши]]<br />[[Ренцени (жупа)|Ренцени]]
| 20.
|[[Ваињоде (општина)|Ваињоде]]
|
| align=right|2.613
|[[Ваињоде (жупа)|Ваињоде]]<br />[[Ембуте (жупа)|Ембуте]]
| 21.
|[[Валка (општина)|Валка]]
|
| align=right|9.299
|[[Валка (жупа)|Валка]]<br />[[Валка]] (град)<br />[[Вијциемс (жупа)|Вијциемс]]<br />[[Ерѓеме (жупа)|Ерѓеме]]<br />[[Звартава (жупа)|Звартава]]<br />[[Карќи (жупа)|Карќи]]
| 22.
|[[Варакљани (општина)|Варакљани]]
|
| align=right|3.560
|[[Варакљани (жупа)|Варакљани]]<br />[[Варакљани]] (град)<br />[[Мурмастиене (жупа)|Мурмастиене]]
| 23.
|[[Варкава (општина)|Варкава]]
|
| align=right|2.113
|[[Варкава (жупа)|Варкава]]<br />[[Рожкални (жупа)|Рожкални]]<br />[[Упмала (жупа)|Упмала]]
| 24.
|[[Вентспилс (општина)|Вентспилс]]
|
| align=right|12.139
|[[Анце (жупа)|Анце]]<br />[[Варве (жупа)|Варве]]<br />[[Зирас (жупа)|Зирас]]<br />[[Злекас (жупа)|Злекас]]<br />[[Јуркалне (жупа)|Јуркалне]]<br />[[Пилтене (жупа)|Пилтене]]<br />[[Пилтене]] (град)<br />[[Попе (жупа)|Попе]]<br />[[Пузе (жупа)|Пузе]]<br />[[Таргале (жупа)|Таргале]]<br />[[Угале (жупа)|Угале]]<br />[[Ужава (жупа)|Ужава]]<br />[[Усма (жупа)|Усма]]
| 25.
|[[Вецпиебалга (општина)|Вецпиебалга]]
|
| align=right|4.161
|[[Вецпиебалга (жупа)|Вецпиебалга]]<br />[[Ѕербене (жупа)|Ѕербене]]<br />[[Инеши (жупа)|Инеши]]<br />[[Кајве (жупа)|Кајве]]<br />[[Таурене (жупа)|Таурене]]
| 26.
|[[Вецумниеки (општина)|Вецумниеки]]
|
| align=right|8.786
|[[Барбеле (жупа)|Барбеле]]<br />[[Вале (жупа)|Вале]]<br />[[Вецумниеки (жупа)|Вецумниеки]]<br />[[Курмене (жупа)|Курмене]]<br />[[Скајсткалне (жупа)|Скајсткалне]]<br />[[Стелпе (жупа)|Стелпе]]
| 27.
|[[Виесите (општина)|Виесите]]
|
| align=right|4.133
|[[Виесите (жупа)|Виесите]]<br />[[Виесите]] (град)<br />[[Елкшњи (жупа)|Елкшњи]]<br />[[Рите (жупа)|Рите]]<br />[[Саука (жупа)|Саука]]
| 28.
|[[Виљака (општина)|Виљака]]
|
| align=right|5.665
|[[Вецуми (жупа)|Вецуми]]<br />[[Виљака]] (град)<br />[[Жигури (жупа)|Жигури]]<br />[[Куправа (жупа)|Куправа]]<br />[[Медњева (жупа)|Медњева]]<br />[[Сусаји (жупа)|Сусаји]]<br />[[Шќилбени (жупа)|Шќилбени]]
| 29.
|[[Виљани (општина)|Виљани]]
|
| align=right|6.409
|[[Виљани (жупа)|Виљани]]<br />[[Виљани]] (град)<br />[[Декшарес (жупа)|Декшарес]]<br />[[Соколки (жупа)|Соколки]]
| 30.
| [[Гаркалне (општина)|Гаркалне]]
|
| align=right|7.768
|
| 31.
| [[Гробиња (општина)|Гробиња]]
|
| align=right|9.345
| [[Барта (жупа)|Барта]]<br/>[[Гавиезе (жупа)|Гавиезе]]<br/>[[Гробиња (жупа)|Гробиња]]<br/>[[Гробиња]] (град)<br/>[[Меѕе (жупа)|Меѕе]]
| 32.
| [[Гулбене (општина)|Гулбене]]
|
| align=right|22.794
| nowrap="nowrap" | [[Бељава (жупа)|Бељава]]<br/>[[Галгауска (жупа)|Галгауска]]<br/>[[Гулбене]] (град)<br/>[[Дауксти (жупа)|Дауксти]]<br />[[Друвиена (жупа)|Друвиена]]<br />[[Јаунгулбене (жупа)|Јаунгулбене]]<br />[[Лејациемс (жупа)|Лејациемс]]<br/>[[Лиго (жупа)|Лиго]]<br/>[[Лизумс (жупа)|Лизумс]]<br />[[Литене (жупа)|Литене]]<br />[[Ранка (жупа)|Ранка]]<br />[[Стамериена (жупа)|Стамериена]]<br />[[Стради (жупа)|Стради]]<br />[[Тирза (жупа)|Тирза]]
| 33.
|[[Дагда (општина)|Дагда]]
|
| align=right|8.286
|[[Андрупене (жупа)|Андрупене]]<br />[[Анѕељи (жупа)|Анѕељи]]<br />[[Асуне (жупа)|Асуне]]<br />[[Берзињи (жупа)|Берзињи]]<br />[[Дагда (жупа)|Дагда]]<br />[[Дагда]] (град)<br />[[Езерниеки (жупа)|Езерниеки]]<br />[[Константинова (жупа)|Константинова]]<br />[[Сварињи (жупа)|Сварињи]]<br />[[Ќепова (жупа)|Ќепова]]<br />[[Шќауне (жупа)|Шќауне]]
| 34.
|[[Даугавпилс (општина)|Даугавпилс]]
|
| align=right|25.127
|[[Амбељи (жупа)|Амбељи]]<br />[[Биќерниеки (жупа)|Биќерниеки]]<br />[[Ваболе (жупа)|Ваболе]]<br />[[Вецсалиена (жупа)|Вецсалиена]]<br />[[Вишќи (жупа)|Вишќи]]<br />[[Демене (жупа)|Демене]]<br />[[Дубна (жупа)|Дубна]]<br />[[Калкуне (жупа)|Калкуне]]<br />[[Калупе (жупа)|Калупе]]<br />[[Лауцеса (жупа)|Лауцеса]]<br />[[Ликсна (жупа)|Ликсна]]<br />[[Маљинова (жупа)|Маљинова]]<br />[[Медуми (жупа)|Медуми]]<br />[[Наујене (жупа)|Наујене]]<br />[[Ницгале (жупа)|Ницгале]]<br />[[Салиена (жупа)|Салиена]]<br />[[Свенте (жупа)|Свенте]]<br />[[Скрудалиена (жупа)|Скрудалиена]]<br />[[Таборе (жупа)|Таборе]]
| 35.
|[[Добеле (општина)|Добеле]]
|
| align=right|22.216
|[[Анениеки (жупа)|Анениеки]]<br />[[Аури (жупа)|Аури]]<br />[[Берзе (жупа)|Берзе]]<br />[[Биксти (жупа)|Биксти]]<br />[[Добеле (жупа)|Добеле]]<br />[[Добеле]] (град)<br />[[Зебрене (жупа)|Зебрене]]<br />[[Јаунберзе (жупа)|Јаунберзе]]<br />[[Кримуна (жупа)|Кримуна]]<br />[[Наудите (жупа)|Наудите]]<br />[[Пенкуле (жупа)|Пенкуле]]
| 36.
|[[Дундага (општина)|Дундага]]
|
| align=right|4.228
|[[Дундага (жупа)|Дундага]]<br />[[Колка (жупа)|Колка]]
| 37.
|[[Дурбе (општина)|Дурбе]]
|
| align=right|3.048
|[[Вецпилс (жупа)|Вецпилс]]<br />[[Дуналка (жупа)|Дуналка]]<br />[[Дурбе (жупа)|Дурбе]]<br />[[Дурбе]] (град)<br />[[Тадајќи (жупа)|Тадајќи]]
| 38.
|[[Енгуре (општина)|Енгуре]]
|
| align=right|7.575
|[[Енгуре (жупа)|Енгуре]]<br />[[Лапмежциемс (жупа)|Лапмежциемс]]<br />[[Смарде (жупа)|Смарде]]
| 39.
|[[Ергљи (општина)|Ергљи]]
|
| align=right|3.193
|[[Ергљи (жупа)|Ергљи]]<br />[[Јумурда (жупа)|Јумурда]]<br />[[Сауснеја (жупа)|Сауснеја]]
| 40.
|[[Зилупе (општина)|Зилупе]]
|
| align=right|3.353
|[[Заљесје (жупа)|Заљесје]]<br />[[Зилупе]] (град)<br />[[Лаудери (жупа)|Лаудери]]<br />[[Пасиене (жупа)|Пасиене]]
| 41.
| [[Иецава (општина)|Иецава]]
|
| align=right|9.059
|
| 42.
| [[Икшќиле (општина)|Икшќиле]]
|
| align=right|8.798
| [[Икшќиле]] (град)<br/>[[Тинужи (жупа)|Тинужи]]
| 43.
| [[Илуксте (општина)|Илуксте]]
|
| align="right" |7.994
| [[Бебрене (жупа)|Бебрене]]<br />[[Двиете (жупа)|Двиете]]<br />[[Еглајне (жупа)|Еглајне]]<br />[[Илуксте]] (град)<br />[[Пилскалне (жупа во Илкусте)|Пилскалне]]<br />[[Проде (жупа)|Проде]]<br />[[Субате]] (град)<br />[[Шедере (жупа)|Шедере]]
| 44.
| [[Инчукалнс (општина)|Инчукалнс]]
|
| align=right|7.935
| [[Вангажи]] (град)<br/>[[Инчукалнс (жупа)|Инчукалнс]]
| 45.
| [[Јаунјелгава (општина)|Јаунјелгава]]
|
| align=right|5.797
| [[Дауѕесе (жупа)|Дауѕесе]]<br/>[[Јаунјелгава (жупа)|Јаунјелгава]]<br/>[[Јаунјелгава]] (град)<br />[[Серене (жупа)|Серене]]<br/>[[Сеце (жупа)|Сеце]]<br />[[Стабурагс (жупа)|Стабурагс]]<br />[[Сунаксте (жупа)|Сунаксте]]
| 46.
| [[Јаунпиебалга (општина)|Јаунпиебалга]]
|
| align=right|2.390
| [[Зосени (жупа)|Зосени]]<br/>[[Јаунпиебалга (жупа)|Јаунпиебалга]]
| 47.
| [[Јаунпилс (општина)|Јаунпилс]]
|
| align=right|2.450
| [[Виесати (жупа)|Виесати]]<br/>[[Јаунпилс (жупа)|Јаунпилс]]
| 48.
| [[Јекабпилс (општина)|Јекабпилс]]
|
| align=right|5.087
| [[Абељи (жупа)|Абељи]]<br/>[[Дигнаја (жупа)|Дигнаја]]<br/>[[Дунава (жупа)|Дунава]]<br/>[[Заса (жупа)|Заса]]<br />[[Кална (жупа)|Кална]]<br />[[Лејмањи (жупа)|Лејмањи]]<br />[[Рубене (жупа)|Рубене]]
| 49.
| [[Јелгава (општина)|Јелгава]]
|
| align=right|24.649
| [[Валгунде (жупа)|Валгунде]]<br/>[[Вилце (жупа)|Вилце]]<br/>[[Вирцава (жупа)|Вирцава]]<br/>[[Глуда (жупа)|Глуда]]<br/>[[Елеја (жупа)|Елеја]]<br/>[[Заљениеки (жупа)|Заљениеки]]<br />[[Јаунсвирлаука (жупа)|Јаунсвирлаука]]<br />[[Калнциемс (жупа)|Калнциемс]]<br />[[Ливберзе (жупа)|Ливберзе]]<br/>[[Лиелплатоне (жупа)|Лиелплатоне]]<br />[[Платоне (жупа)|Платоне]]<br />[[Сесава (жупа)|Сесава]]<br />[[Свете (жупа)|Свете]]
| 50.
| [[Кандава (општина)|Кандава]]
|
| align=right|8.885
| [[Ване (жупа)|Ване]]<br/>[[Занте (жупа)|Занте]]<br/>[[Земите (жупа)|Земите]]<br/>[[Кандава (жупа)|Кандава]]<br />[[Кандава]] (град)<br />[[Маткуле (жупа)|Маткуле]]<br/>[[Цере (жупа)|Цере]]
| 51.
| [[Карсава (општина)|Карсава]]
|
| align=right|6.278
| [[Голишева (жупа)|Голишева]]<br/>[[Карсава]] (град)<br/>[[Малнава (жупа)|Малнава]]<br/>[[Межвиди (жупа)|Межвиди]]<br />[[Мерѕене (жупа)|Мерѕене]]<br />[[Салнава (жупа)|Салнава]]
| 52.
| [[Кокнесе (општина)|Кокнесе]]
|
| align="right" |5.445
| [[Бебри (жупа)|Бебри]]<br />[[Ирши (жупа)|Ирши]]<br />[[Кокнесе (жупа)|Кокнесе]]
| 53.
| [[Коцени (општина)|Коцени]]
|
| align=right|6.311
| [[Берзајне (жупа)|Берзајне]]<br/>[[Вајдава (жупа)|Вајдава]]<br />[[Дикљи (жупа)|Дикљи]]<br/>[[Зилакалнс (жупа)|Зилакалнс]]<br />[[Коцени (жупа)|Коцени]]
| 54.
| [[Краслава (општина)|Краслава]]
|
| align=right|17.506
| [[Аулеја (жупа)|Аулеја]]<br/>[[Извалта (жупа)|Извалта]]<br/>[[Индра (жупа)|Индра]]<br />[[Калниеши (жупа)|Калниеши]]<br />[[Каплава (жупа)|Каплава]]<br />[[Комбуљи (жупа)|Комбуљи]]<br />[[Краслава (жупа)|Краслава]]<br />[[Краслава]] (град)<br />[[Пиедруја (жупа)|Пиедруја]]<br />[[Робежниеки (жупа)|Робежниеки]]<br />[[Скајста (жупа)|Скајста]]<br />[[Удриши (жупа)|Удриши]]
| 55.
| [[Кримулда (општина)|Кримулда]]
|
| align=right|5.323
| [[Кримулда (жупа)|Кримулда]]<br/>[[Ледурга (жупа)|Ледурга]]
| 56.
| [[Крустпилс (општина)|Крустпилс]]
|
| align=right|6.086
| [[Аташиене (жупа)|Аташиене]]<br/>[[Вариеши (жупа)|Вариеши]]<br />[[Випе (жупа)|Випе]]<br />[[Крустпилс (жупа)|Крустпилс]]<br />[[Кукас (жупа)|Кукас]]<br />[[Межаре (жупа)|Межаре]]
| 57.
| [[Кулдига (општина)|Кулдига]]
|
| align=right|24.850
| [[Варме (жупа)|Варме]]<br />[[Гудениеки (жупа)|Гудениеки]]<br/>[[Едоле (жупа)|Едоле]]<br />[[Иванде (жупа)|Иванде]]<br />[[Кабиле (жупа)|Кабиле]]<br />[[Кулдига]] (град)<br />[[Курмале (жупа)|Курмале]]<br />[[Лајди (жупа)|Лајди]]<br />[[Падуре (жупа)|Падуре]]<br />[[Пелчи (жупа)|Пелчи]]<br />[[Ренда (жупа)|Ренда]]<br />[[Румба (жупа)|Румба]]<br />[[Снепеле (жупа)|Снепеле]]<br />[[Турлава (жупа)|Турлава]]
| 58.
| [[Ливани (општина)|Ливани]]
|
| align=right|12.496
| [[Јерсика (жупа)|Јерсика]]<br/>[[Ливани]] (град)<br/>[[Рожупе (жупа)|Рожупе]]<br/>[[Руѕати (жупа)|Руѕати]]<br/>[[Сутри (жупа)|Сутри]]<br/>[[Турки (жупа)|Турки]]
| 59.
| [[Лигатне (општина)|Лигатне]]
|
| align="right" |3.684
| [[Лигатне (жупа)|Лигатне]]<br />[[Лигатне]] (град)
| 60.
| [[Лиелварде (општина)|Лиелварде]]
|
| align="right" |10.388
| [[Јумправа (жупа)|Јумправа]]<br />[[Ледмане (жупа)|Ледмане]]<br />[[Лиелварде (жупа)|Лиелварде]]<br />[[Лиелварде]] (град)
| 61.
| [[Лимбажи (општина)|Лимбажи]]
|
| align="right" |17.781
| [[Видрижи (жупа)|Видрижи]]<br />[[Виљќене (жупа)|Виљќене]]<br />[[Катвари (жупа)|Катвари]]<br />[[Лимбажи (жупа)|Лимбажи]]<br />[[Лимбажи]] (град)<br />[[Пале (жупа)|Пале]]<br />[[Скулте (жупа)|Скулте]]<br />[[Умурга (жупа)|Умурга]]
| 62.
| [[Лубана (општина)|Лубана]]
|
| align=right|2.537
| [[Индрани (жупа)|Индрани]]<br/>[[Лубана]] (град)
| 63.
| [[Луѕа (општина)|Луѕа]]
|
| align=right|14.226
| [[Бриѓи (жупа)|Бриѓи]]<br/>[[Иснауда (жупа)|Иснауда]]<br/>[[Истра (жупа)|Истра]]<br/>[[Луѕа]] (град)<br/>[[Нирза (жупа)|Нирза]]<br/>[[Њукши (жупа)|Њукши]]<br/>[[Пилда (жупа)|Пилда]]<br/>[[Пурењи (жупа)|Пурењи]]<br/>[[Рундени (жупа)|Рундени]]<br/>[[Цирма (жупа)|Цирма]]
| 64.
| [[Мадона (општина)|Мадона]]
|
| align=right|25.118
| [[Арона (жупа)|Арона]]<br/>[[Баркава (жупа)|Баркава]]<br/>[[Берзауне (жупа)|Берзауне]]
| 65.
| [[Мазсалаца (општина)|Мазсалаца]]
|
| align="right" |3.460
| [[Мазсалаца (жупа)|Мазсалаца]]<br />[[Мазсалаца]] (град)<br />[[Рамата (жупа)|Рамата]]<br />[[Сељи (жупа)|Сељи]]<br />[[Скањкалне (жупа)|Скањкалне]]
| 66.
| [[Малпилс (општина)|Малпилс]]
|
| align=right|3.626
|
| 67.
| [[Марупе (општина)|Марупе]]
|
| align=right|15.950
|
| 68.
| [[Мерсрагс (општина)|Мерсрагс]]
|
| align=right|1.638
|
| 69.
| [[Наукшени (општина)|Наукшени]]
|
| align=right|1.987
| [[Наукшени (жупа)|Наукшени]]<br/>[[Ќоњи (жупа)|Ќоњи]]
| 70.
| [[Нерета (општина)|Нерета]]
|
| align=right|3.878
| [[Залве (жупа)|Залве]]<br/>[[Мазалве (жупа)|Мазалве]]<br />[[Нерета (жупа)|Нерета]]<br />[[Пилскалне (жупа во Нерета)|Пилскалне]]
| 71.
| [[Ница (општина)|Ница]]
|
| align=right|3.579
| [[Ница (жупа)|Ница]]<br/>[[Отањќи (жупа)|Отањќи]]
| 72.
| [[Огре (општина)|Огре]]
|
| align=right|36.202
| [[Крапе (жупа)|Крапе]]<br/>[[Лаубере (жупа)|Лаубере]]<br/>[[Мадлиена (жупа)|Мадлиена]]<br/>[[Мазозоли (жупа)|Мазозоли]]<br/>[[Мењѓеле (жупа)|Мењѓеле]]<br/>[[Огре]] (град)<br/>[[Огресгалс (жупа)|Огресгалс]]<br/>[[Сунтажи (жупа)|Сунтажи]]<br/>[[Таурупе (жупа)|Таурупе]]<br/>[[Ќејпене (жупа)|Ќејпене]]
| 73.
| [[Озолниеки (општина)|Озолниеки]]
|
| align="right" |9.753
| [[Озолниеки (жупа)|Озолниеки]]<br />[[Салгале (жупа)|Салгале]]<br />[[Цена (жупа)|Цена]]
| 74.
| [[Олаине (општина)|Олаине]]
|
| align=right|20.116
| [[Олаине (жупа)|Олаине]]<br/>[[Олаине]] (град)
| 75.
| [[Павилоста (општина)|Павилоста]]
|
| align=right|2.850
| [[Вергале (жупа)|Вергале]]<br/>[[Павилоста]] (град)<br/>[[Сака (жупа)|Сака]]
| nowrap="nowrap" | 76.
| nowrap="nowrap" | [[Паргауја (општина)|Паргауја]]
|
| align="right" |3.953
| [[Раискумс (жупа)|Раискумс]]<br />[[Сталбе (жупа)|Сталбе]]<br />[[Страупе (жупа)|Страупе]]
| 77.
| [[Пљавињас (општина)|Пљавињас]]
|
| align=right|5.680
| [[Ајвиексте (жупа)|Ајвиексте]]<br/>[[Виеталва (жупа)|Виеталва]]<br />[[Клинтајне (жупа)|Клинтајне]]<br />[[Пљавињас]] (град)
| 78.
| [[Преиљи (општина)|Преиљи]]
|
| align=right|10.696
| [[Ајзкалне (жупа)|Ајзкалне]]<br/>[[Пелечи (жупа)|Пелечи]]<br/>[[Преиљи (жупа)|Преиљи]]<br/>[[Преиљи]] (град)<br/>[[Сауна (жупа)|Сауна]]
| 79.
| [[Приекуле (општина)|Приекуле]]
|
| align=right|5.837
| [[Бунка (жупа)|Бунка]]<br/>[[Вирга (жупа)|Вирга]]<br/>[[Грамзда (жупа)|Грамзда]]<br/>[[Калети (жупа)|Калети]]<br/>[[Приекуле (жупа)|Приекуле]]<br/>[[Приекуле]] (град)
| 80.
| [[Приекуљи (општина)|Приекуљи]]
|
| align=right|8.365
| [[Веселава (жупа)|Веселава]]<br/>[[Лиепа (жупа)|Лиепа]]<br />[[Марснени (жупа)|Марснени]]<br />[[Приекуљи (жупа)|Приекуљи]]
| nowrap="nowrap" | 81.
| nowrap="nowrap" | [[Рауна (општина)|Рауна]]
|
| align=right|3.592
| [[Друсти (жупа)|Друсти]]<br/>[[Рауна (жупа)|Рауна]]
| 82.
| [[Резекне (општина)|Резекне]]
|
| align=right|28.208
| [[Аудрињи (жупа)|Аудрињи]]<br/>[[Берзгале (жупа)|Берзгале]]<br/>[[Вереми (жупа)|Вереми]]<br />[[Гајгалава (жупа)|Гајгалава]]<br />[[Гришкани (жупа)|Гришкани]]<br/>[[Дрицани (жупа)|Дрицани]]<br />[[Илзескалнс (жупа)|Илзескалнс]]<br />[[Кантиниеки (жупа)|Кантиниеки]]<br />[[Кауната (жупа)|Кауната]]<br />[[Ленџи (жупа)|Ленџи]]<br />[[Лузнава (жупа)|Лузнава]]<br />[[Макоњкалнс (жупа)|Макоњкалнс]]<br />[[Малта (жупа)|Малта]]<br />[[Нагљи (жупа)|Нагљи]]<br />[[Наутрени (жупа)|Наутрени]]<br />[[Озолајне (жупа)|Озолајне]]<br />[[Озолмујжа (жупа)|Озолмујжа]]<br />[[Пуша (жупа)|Пуша]]<br />[[Рикава (жупа)|Рикава]]<br />[[Сакстагалс (жупа)|Сакстагалс]]<br />[[Силмала (жупа)|Силмала]]<br />[[Стољерова (жупа)|Стољерова]]<br />[[Стружани (жупа)|Стружани]]<br />[[Фејмањи (жупа)|Фејмањи]]<br/>[[Чорнаја (жупа)|Чорнаја]]
| 83.
| [[Риебињи (општина)|Риебињи]]
|
| align=right|5.536
| [[Галени (жупа)|Галени]]<br/>[[Риебињи (жупа)|Риебињи]]<br/>[[Рушона (жупа)|Рушона]]<br/>[[Силајањи (жупа)|Силајањи]]<br/>[[Сиљукалнс (жупа)|Сиљукалнс]]<br/>[[Стабулниеки (жупа)|Стабулниеки]]
| 84.
| [[Роја (општина)|Роја]]
|
| align=right|3.972
| [[Роја (жупа)|Роја]]
| 85.
| [[Ропажи (општина)|Ропажи]]
|
| align=right|6.904
|
| 86.
| [[Ругаји (општина)|Ругаји]]
|
| align="right" |2.363
| [[Лаздукалнс (жупа)|Лаздукалнс]]<br />[[Ругаји (жупа)|Ругаји]]
| 87.
| [[Рујиена (општина)|Рујиена]]
|
| align="right" |5.577
| [[Вилпулка (жупа)|Вилпулка]]<br />[[Ипиќи (жупа)|Ипиќи]]<br />[[Јери (жупа)|Јери]]<br />[[Лоде (жупа)|Лоде]]<br />[[Рујиена]] (град)
| 88.
| [[Рундале (општина)|Рундале]]
|
| align="right" |3.698
| [[Виестури (жупа)|Виестури]]<br />[[Рундале (жупа)|Рундале]]<br />[[Свитене (жупа)|Свитене]]
| 89.
| [[Руцава (општина)|Руцава]]
|
| align=right|1.814
| [[Дуника (жупа)|Дуника]]<br/>[[Руцава (жупа)|Руцава]]
| 90.
| [[Сала (општина)|Сала]]
|
| align=right|3.796
| [[Сала (жупа во Сала)|Сала]]<br/>[[Селпилс (жупа)|Селпилс]]
| 91.
| [[Саласпилс (општина)|Саласпилс]]
|
| align=right|22.391
| [[Саласпилс (жупа)|Саласпилс]]<br/>[[Саласпилс]] (град)
| 92.
| [[Салацгрива (општина)|Салацгрива]]
|
| align="right" |8.323
| [[Ајнажи (жупа)|Ајнажи]]<br />[[Ајнажи]] (град)<br />[[Лиепупе (жупа)|Лиепупе]]<br />[[Салацгрива (жупа)|Салацгрива]]<br />[[Салацгрива]] (град)
| 93.
| [[Салдус (општина)|Салдус]]
|
| align=right|25.604
| [[Вадаксте (жупа)|Вадаксте]]<br/>[[Езере (жупа)|Езере]]<br/>[[Зања (жупа)|Зања]]<br />[[Зварде (жупа)|Зварде]]<br/>[[Зирњи (жупа)|Зирњи]]<br />[[Јаунауце (жупа)|Јаунауце]]<br />[[Јаунлутрињи (жупа)|Јаунлутрињи]]<br />[[Курсиши (жупа)|Курсиши]]<br />[[Лутрињи (жупа)|Лутрињи]]<br />[[Нигранде (жупа)|Нигранде]]<br />[[Новадниеки (жупа)|Новадниеки]]<br />[[Пампаљи (жупа)|Пампаљи]]<br />[[Руба (жупа)|Руба]]<br />[[Салдус (жупа)|Салдус]]<br />[[Салдус]] (град)<br/>[[Шќеде (жупа)|Шќеде]]
| 94.
| [[Саулкрасти (општина)|Саулкрасти]]
|
| align=right|5.855
| [[Саулкрасти (жупа)|Саулкрасти]]<br/>[[Саулкрасти]] (град)
| 95.
| [[Сеја (општина)|Сеја]]
|
| align=right|2.293
|
| 96.
| [[Сигулда (општина)|Сигулда]]
|
| align=right|16.729
| [[Алажи (жупа)|Алажи]]<br/>[[Море (жупа)|Море]]<br/>[[Сигулда (жупа)|Сигулда]]<br/>[[Сигулда]] (град)
| 97.
| [[Скривери (општина)|Скривери]]
|
| align=right|3.708
|
| 98.
| [[Скрунда (општина)|Скрунда]]
|
| align=right|5.313
| [[Никраце (жупа)|Никраце]]<br/>[[Рањќи (жупа)|Рањќи]]<br/>[[Рудбаржи (жупа)|Рудбаржи]]<br/>[[Скрунда (жупа)|Скрунда]]<br/>[[Скрунда]] (град)
| 99.
| [[Смилтене (општина)|Смилтене]]
|
| align=right|13.078
| [[Билска (жупа)|Билска]]<br/>[[Бломе (жупа)|Бломе]]<br/>[[Бранти (жупа)|Бранти]]<br/>[[Варињи (жупа)|Варињи]]<br />[[Грунѕале (жупа)|Грунѕале]]<br />[[Лаункалне (жупа)|Лаункалне]]<br />[[Палсмане (жупа)|Палсмане]]<br />[[Смилтене (жупа)|Смилтене]]<br />[[Смилтене]] (град)
| 100.
| [[Стопињи (општина)|Стопињи]]
|
| align=right|10.096
|
| 101.
| [[Стренчи (општина)|Стренчи]]
|
| align=right|3.827
| [[Јерцени (жупа)|Јерцени]]<br/>[[Плањи (жупа)|Плањи]]<br/>[[Седа (Латвија)|Седа]] (град)<br/>[[Стренчи]] (град)
| 102.
| [[Талси (општина)|Талси]]
|
| align=right|31.219
| [[Абава (жупа)|Абава]]<br/>[[Арлава (жупа)|Арлава]]<br/>[[Балгале (жупа)|Балгале]]<br/>[[Валдгале (жупа)|Валдгале]]<br/>[[Валдемарпилс]] (град)<br />[[Ванѕене (жупа)|Ванѕене]]<br />[[Вирби (жупа)|Вирби]]<br />[[Ѓибуљи (жупа)|Ѓибуљи]]<br />[[Иве (жупа)|Иве]]<br />[[Лајѕе (жупа)|Лајѕе]]<br />[[Лауциене (жупа)|Лауциене]]<br />[[Либаги (жупа)|Либаги]]<br />[[Лубе (жупа)|Лубе]]<br />[[Сабиле]] (град)<br />[[Стенде]] (град)<br />[[Стразде (жупа)|Стразде]]<br />[[Талси]] (град)<br/>[[Ќуљциемс (жупа)|Ќуљциемс]]
| 103.
| [[Тервете (општина)|Тервете]]
|
| align=right|3.687
| [[Аугсткалне (жупа)|Аугсткалне]]<br/>[[Букајши (жупа)|Букајши]]<br/>[[Тервете (жупа)|Тервете]]
| 104.
| [[Тукумс (општина)|Тукумс]]
|
| align=right|30.614
| [[Деголе (жупа)|Деголе]]<br/>[[Зентене (жупа)|Зентене]]<br />[[Ирлава (жупа)|Ирлава]]<br />[[Јаунсати (жупа)|Јаунсати]]<br />[[Лестене (жупа)|Лестене]]<br />[[Пуре (жупа)|Пуре]]<br />[[Семе (жупа)|Семе]]<br />[[Слампе (жупа)|Слампе]]<br />[[Тукумс]] (град)<br />[[Туме (жупа)|Туме]]<br/>[[Џуксте (жупа)|Џуксте]]
| 105.
|[[Ќегумс (општина)|Ќегумс]]
|
| align=right|5.735
|[[Бирзгале (жупа)|Бирзгале]]<br />[[Рембате (жупа)|Рембате]]<br />[[Томе (жупа)|Томе]]<br />[[Ќегумс]] (град)
| 106.
|[[Ќекава (општина)|Ќекава]]
|
| align=right|21.913
|[[Баложи]] (град)<br />[[Даугмале (жупа)|Даугмале]]<br />[[Ќекава (жупа)|Ќекава]]
| 107.
|[[Царникава (општина)|Царникава]]
|
| align=right|6.712
|
| 108.
|[[Цесвајне (општина)|Цесвајне]]
|
| align=right|2.802
|[[Цесвајне (жупа)|Цесвајне]]<br />[[Цесвајне]] (град)
| 109.
|[[Цесис (општина)|Цесис]]
|
| align=right|18.246
|[[Вајве (жупа)|Вајве]]<br />[[Цесис]] (град)
| 110.
|[[Цибла (општина)|Цибла]]
|
| align=right|2.875
|[[Блонти (жупа)|Блонти]]<br />[[Звиргздене (жупа)|Звиргздене]]<br />[[Лидумниеки (жупа)|Лидумниеки]]<br />[[Пушмуцова (жупа)|Пушмуцова]]<br />[[Цибла (жупа)|Цибла]]