Разлика помеѓу преработките на „Административна поделба на Латвија“

с
нема опис на уредувањето
с
с
| [[Ајзпуте (општина)|Ајзпуте]]
| align=right|9.265
| [[Ајзпуте (жупа)|Ајзпуте ]]<br/>[[Ајзпуте]] (град)<br/>[[Казданга (жупа)|Казданга]]<br/>[[Калвене (жупа)|Калвене]]<br />[[Лажа (жупа)|Лажа]]<br/>[[Цирава (жупа)|Цирава]]
 
[[Цирава (жупа)|Цирава]]
|-
| 4.
| [[Акнисте (општина)|Акнисте]]
| align=right|2.967
| [[Акнисте (жупа)|Акнисте]]<br/>[[Акнисте]] (град)<br />[[Асаре (жупа)|Асаре]] <br />[[Гарсене (жупа)|Гарсене]]
[[Акнисте]] (град)<br />[[Асаре (жупа)|Асаре]] <br />[[Гарсене (жупа)|Гарсене]]
|-
| 5.
| [[Алоја (општина)|Алоја]]
| align=right|5.316
| [[Алоја (жупа)|Алоја]]<br/>[[Алоја]] (град)<br />[[Браслава (жупа)|Браслава]]<br />[[Бривземниеки (жупа)|Бривземниеки]]<br />[[Стајцеле]] (град)<br />[[Стајцеле (жупа)|Стајцеле]]
| [[Алоја (жупа)|Алоја]]
[[Алоја]] (град)<br />[[Браслава (жупа)|Браслава]]<br />[[Бривземниеки (жупа)|Бривземниеки]]<br />[[Стајцеле]] (град)<br />[[Стајцеле (жупа)|Стајцеле]]
|-
| 6.
| [[Алуксне (општина)|Алуксне]]
| align=right|17.177
| nowrap="nowrap" | [[Алсвиќи (жупа)|Алсвиќи]]<br/>[[Алуксне]] (град)<br/>[[Ана (жупа)|Ана]]<br/>[[Вецлајцене (жупа)|Вецлајцене]]<br/>[[Зелтињи (жупа)|Зелтињи]]<br />[[Зиемери (жупа)|Зиемери]]<br />[[Илзене (жупа)|Илзене]]<br />[[Јауналуксне (жупа)|Јауналуксне]]<br />[[Јаунана (жупа)|Јаунана]]<br />[[Јаунлајцене (жупа)|Јаунлајцене]]<br />[[Калнцемпји (жупа)|Калнцемпји]]<br />[[Лиепна (жупа)|Лиепна]]<br />[[Малиена (жупа)|Малиена]]<br />[[Малупе (жупа)|Малупе]]<br />[[Маркалне (жупа)|Маркалне]]<br />[[Педеѕе (жупа)|Педеѕе]]<br />
 
[[Зелтињи (жупа)|Зелтињи]]<br />[[Зиемери (жупа)|Зиемери]]<br />[[Илзене (жупа)|Илзене]]<br />[[Јауналуксне (жупа)|Јауналуксне]]<br />[[Јаунана (жупа)|Јаунана]]<br />[[Јаунлајцене (жупа)|Јаунлајцене]]<br />[[Калнцемпји (жупа)|Калнцемпји]]<br />[[Лиепна (жупа)|Лиепна]]<br />[[Малиена (жупа)|Малиена]]<br />[[Малупе (жупа)|Малупе]]<br />[[Маркалне (жупа)|Маркалне]]<br />[[Педеѕе (жупа)|Педеѕе]]<br />
|-
| 8.
| [[Бауска (општина)|Бауска]]
| align=right|25.561
| [[Бауска]] (град)<br/>[[Брунава (жупа)|Брунава]]<br/>[[Вецсауле (жупа)|Вецсауле]]<br />[[Гајлиши (жупа)|Гајлиши]]<br/>[[Давињи (жупа)|Давињи]]<br />[[Ислице (жупа)|Ислице]]<br />[[Межотне (жупа)|Межотне]]<br/>[[Церауксте (жупа)|Церауксте]]<br />[[Цоде (жупа)|Цоде]]
 
[[Церауксте (жупа)|Церауксте]]<br />[[Цоде (жупа)|Цоде]]
|-
| 17.
| [[Броцени (општина)|Броцени ]]
| align=right|6.233
| [[Блидене (жупа)|Блидене]]<br/>[[Броцени]] (град)<br/>[[Гајќи (жупа)|Гајќи]]<br/>[[Ремте (жупа)|Ремте]]<br />[[Циецере (жупа)|Циецере]]
[[Броцени]] (град)
 
[[Гајќи (жупа)|Гајќи]]
 
[[Ремте (жупа)|Ремте]]<br />[[Циецере (жупа)|Циецере]]
|-
| 19.
| [[Буртниеки (општина)|Буртниеки]]
| align=right|8.307
| [[Буртниеки (жупа)|Буртниеки]]<br/>[[Валмиера (жупа)|Валмиера]]<br />[[Вецате (жупа)|Вецате]]<br />[[Евеле (жупа)|Евеле]]<br />[[Матиши (жупа)|Матиши]]<br />[[Ренцени (жупа)|Ренцени]]
| [[Буртниеки (жупа)|Буртниеки]]
[[Валмиера (жупа)|Валмиера]]<br />[[Вецате (жупа)|Вецате]]<br />[[Евеле (жупа)|Евеле]]<br />[[Матиши (жупа)|Матиши]]<br />[[Ренцени (жупа)|Ренцени]]
|-
| 20.
| [[Даугавпилс (општина)|Даугавпилс]]
| align=right|25.127
| nowrap="nowrap" | [[Амбељи (жупа)|Амбељи]]<br/>[[Биќерниеки (жупа)|Биќерниеки]]<br/>[[Ваболе (жупа)|Ваболе]]<br />[[Вецсалиена (жупа)|Вецсалиена]]<br />[[Вишќи (жупа)|Вишќи]]<br />[[Демене (жупа)|Демене]]<br />[[Дубна (жупа)|Дубна]]<br />[[Калкуне (жупа)|Калкуне]]<br />[[Калупе (жупа)|Калупе]]<br />[[Лауцеса (жупа)|Лауцеса]]<br />[[Ликсна (жупа)|Ликсна]]<br />[[Маљинова (жупа)|Маљинова]]<br />[[Медуми (жупа)|Медуми]]<br />[[Наујене (жупа)|Наујене]]<br />[[Ницгале (жупа)|Ницгале]]<br />[[Салиена (жупа)|Салиена]]<br/>[[Свенте (жупа)|Свенте]]<br />[[Скрудалиена (жупа)|Скрудалиена]]<br />[[Таборе (жупа)|Таборе]]
| nowrap="nowrap" | [[Амбељи (жупа)|Амбељи]]<br/>[[Биќерниеки (жупа)|Биќерниеки]]
[[Ваболе (жупа)|Ваболе]]<br />[[Вецсалиена (жупа)|Вецсалиена]]<br />[[Вишќи (жупа)|Вишќи]]<br />[[Демене (жупа)|Демене]]<br />[[Дубна (жупа)|Дубна]]<br />[[Калкуне (жупа)|Калкуне]]<br />[[Калупе (жупа)|Калупе]]<br />[[Лауцеса (жупа)|Лауцеса]]<br />[[Ликсна (жупа)|Ликсна]]<br />[[Маљинова (жупа)|Маљинова]]<br />[[Медуми (жупа)|Медуми]]<br />[[Наујене (жупа)|Наујене]]<br />[[Ницгале (жупа)|Ницгале]]<br />[[Салиена (жупа)|Салиена]]<br/>[[Свенте (жупа)|Свенте]]<br />[[Скрудалиена (жупа)|Скрудалиена]]<br />[[Таборе (жупа)|Таборе]]
|-
| 26.
| [[Гулбене (општина)|Гулбене]]
| align=right|22.794
| nowrap="nowrap" | [[Бељава (жупа)|Бељава]]<br/>[[Галгауска (жупа)|Галгауска]]<br/>[[Гулбене]] (град)<br/>[[Дауксти (жупа)|Дауксти]]<br />[[Друвиена (жупа)|Друвиена]]<br />[[Јаунгулбене (жупа)|Јаунгулбене]]<br />[[Лејациемс (жупа)|Лејациемс]]<br/>[[Лиго (жупа)|Лиго]]<br/>[[Лизумс (жупа)|Лизумс]]<br />[[Литене (жупа)|Литене]]<br />[[Ранка (жупа)|Ранка]]<br />[[Стамериена (жупа)|Стамериена]]<br />[[Стради (жупа)|Стради]]<br />[[Тирза (жупа)|Тирза]]
[[Дауксти (жупа)|Дауксти]]<br />[[Друвиена (жупа)|Друвиена]]<br />[[Јаунгулбене (жупа)|Јаунгулбене]]<br />[[Лејациемс (жупа)|Лејациемс]]
 
[[Лиго (жупа)|Лиго]]
 
[[Лизумс (жупа)|Лизумс]]<br />[[Литене (жупа)|Литене]]<br />[[Ранка (жупа)|Ранка]]<br />[[Стамериена (жупа)|Стамериена]]<br />[[Стради (жупа)|Стради]]<br />[[Тирза (жупа)|Тирза]]
|-
| 34.
| [[Инчукалнс (општина)|Инчукалнс]]
| align=right|7.935
| [[Вангажи]] (град)<br/>[[Инчукалнс (жупа)|Инчукалнс]]
[[Инчукалнс (жупа)|Инчукалнс]]
|-
| 37.
| [[Јелгава (општина)|Јелгава]]
| align=right|24.649
| [[Валгунде (жупа)|Валгунде]]<br/>[[Вилце (жупа)|Вилце]]<br/>[[Вирцава (жупа)|Вирцава]]<br/>[[Глуда (жупа)|Глуда]]<br/>[[Елеја (жупа)|Елеја]]<br/>[[Заљениеки (жупа)|Заљениеки]]<br />[[Јаунсвирлаука (жупа)|Јаунсвирлаука]]<br />[[Калнциемс (жупа)|Калнциемс]]<br />[[Ливберзе (жупа)|Ливберзе]]<br/>[[Лиелплатоне (жупа)|Лиелплатоне]]<br />[[Платоне (жупа)|Платоне]]<br />[[Сесава (жупа)|Сесава]]<br />[[Свете (жупа)|Свете]]
 
[[Елеја (жупа)|Елеја]]
 
[[Заљениеки (жупа)|Заљениеки]]<br />[[Јаунсвирлаука (жупа)|Јаунсвирлаука]]<br />[[Калнциемс (жупа)|Калнциемс]]<br />[[Ливберзе (жупа)|Ливберзе]]
 
[[Лиелплатоне (жупа)|Лиелплатоне]]<br />[[Платоне (жупа)|Платоне]]<br />[[Сесава (жупа)|Сесава]]<br />[[Свете (жупа)|Свете]]
|-
| 43.
| [[Крустпилс (општина)|Крустпилс]]
| align=right|6.086
| [[ЛизумсАташиене (жупа)|ЛизумсАташиене]]<br />[[ЛитенеВариеши (жупа)|ЛитенеВариеши]]<br />[[РанкаВипе (жупа)|РанкаВипе]]<br />[[СтамериенаКрустпилс (жупа)|СтамериенаКрустпилс]]<br />[[СтрадиКукас (жупа)|СтрадиКукас]]<br />[[ТирзаМежаре (жупа)|ТирзаМежаре]]
| [[Аташиене (жупа)|Аташиене]]
[[Вариеши (жупа)|Вариеши]]<br />[[Випе (жупа)|Випе]]<br />[[Крустпилс (жупа)|Крустпилс]]<br />[[Кукас (жупа)|Кукас]]<br />[[Межаре (жупа)|Межаре]]
|-
| 50.
| [[Луѕа (општина)|Луѕа]]
| align=right|14.226
| [[Бриѓи (жупа)|Бриѓи]]<br/>[[Иснауда (жупа)|Иснауда]]<br/>[[Истра (жупа)|Истра]]<br/>[[Луѕа]] (град)<br/>[[Нирза (жупа)|Нирза]]<br/>[[Њукши (жупа)|Њукши]]<br/>[[Пилда (жупа)|Пилда]]<br/>[[Пурењи (жупа)|Пурењи]]<br/>[[Рундени (жупа)|Рундени]]<br/>[[Цирма (жупа)|Цирма]]
[[Цирма (жупа)|Цирма]]
|-
| 59.
| [[Мазсалаца (општина)|Мазсалаца]]
| align=right|3.460
| [[Мазсалаца (жупа)|Мазсалаца]]<br/>[[Мазсалаца]] (град)<br />[[Рамата (жупа)|Рамата]]<br />[[Сељи (жупа)|Сељи]]<br />[[Скањкалне (жупа)|Скањкалне]]
[[Мазсалаца]] (град)<br />[[Рамата (жупа)|Рамата]]<br />[[Сељи (жупа)|Сељи]]<br />[[Скањкалне (жупа)|Скањкалне]]
|-
| 63.
| [[Пљавињас (општина)|Пљавињас]]
| align=right|5.680
| [[Ајвиексте (жупа)|Ајвиексте]]<br/>[[Виеталва (жупа)|Виеталва]]<br />[[Клинтајне (жупа)|Клинтајне]]<br />[[Пљавињас]] (град)
[[Виеталва (жупа)|Виеталва]]<br />[[Клинтајне (жупа)|Клинтајне]]<br />[[Пљавињас]] (град)
|-
| 73.
| [[Приекуљи (општина)|Приекуљи]]
| align=right|8.365
| [[Веселава (жупа)|Веселава]]<br/>[[Лиепа (жупа)|Лиепа]]<br />[[Марснени (жупа)|Марснени]]<br />[[Приекуљи (жупа)|Приекуљи]]
[[Лиепа (жупа)|Лиепа]]<br />[[Марснени (жупа)|Марснени]]<br />[[Приекуљи (жупа)|Приекуљи]]
|-
| nowrap="nowrap" | 76.
| [[Скрунда (општина)|Скрунда]]
| align=right|5.313
| [[Никраце (жупа)|Никраце]]<br/>[[Рањќи (жупа)|Рањќи]]<br/>[[Рудбаржи (жупа)|Рудбаржи]]<br/>[[Скрунда (жупа)|Скрунда]]<br/>[[Скрунда]] (град)
[[Скрунда]] (град)
|-
| 94.