Разлика помеѓу преработките на „Административна поделба на Латвија“

с
| [[Ајзпуте (општина)|Ајзпуте]]
| align=right|9.265
| [[Ајзпуте (жупа)|Ајзпуте ]]<br/>[[Ајзпуте]] (град)<br/>[[Казданга (жупа)|Казданга]]<br/>[[Калвене (жупа)|Калвене]]<br />[[Лажа (жупа)|Лажа]]
[[Калвене (жупа)|Калвене]]<br />[[Лажа (жупа)|Лажа]]
 
[[Цирава (жупа)|Цирава]]
| [[Бабите (општина)|Бабите]]
| align=right|9.408
| [[Бабите (жупа)|Бабите]]<br/>[[Сала (жупа во Бабите)|Сала]]
[[Сала (жупа во Бабите)|Сала]]
|-
| 13.
| [[Балдоне (општина)|Балдоне]]
| align=right|5.478
| [[Балдоне (жупа)|Балдоне]]<br/>[[Балдоне]] (град)
[[Балдоне]] (град)
|-
| 14.
| [[Бауска (општина)|Бауска]]
| align=right|25.561
| [[Бауска]] (град)<br/>[[Брунава (жупа)|Брунава]]<br/>[[Вецсауле (жупа)|Вецсауле]]<br />[[Гајлиши (жупа)|Гајлиши]]<br/>[[Давињи (жупа)|Давињи]]<br />[[Ислице (жупа)|Ислице]]<br />[[Межотне (жупа)|Межотне]]
[[Давињи (жупа)|Давињи]]<br />[[Ислице (жупа)|Ислице]]<br />[[Межотне (жупа)|Межотне]]
 
[[Церауксте (жупа)|Церауксте]]<br />[[Цоде (жупа)|Цоде]]
| nowrap="nowrap" | [[Цесис (општина)|Цесис]]
| align=right|18.246
| [[Вајве (жупа)|Вајве]]<br/>[[Цесис]] (град)
[[Цесис]] (град)
|-
| 22.
| [[Цесвајне (општина)|Цесвајне ]]
| align=right|2.802
| [[Цесвајне (жупа)|Цесвајне]]<br/>[[Цесвајне]] (град)
[[Цесвајне]] (град)
|-
| 23.
| [[Цибла (општина)|Цибла]]
| align=right|2.875
| [[Блонти (жупа)|Блонти]]<br/>[[Звиргздене (жупа)|Звиргздене]]<br/>[[Лидумниеки (жупа)|Лидумниеки]]<br/>[[Пушмуцова (жупа)|Пушмуцова]]<br />[[Цибла (жупа)|Цибла]]
| [[Блонти (жупа)|Блонти]]
[[Звиргздене (жупа)|Звиргздене]]
 
[[Лидумниеки (жупа)|Лидумниеки]]
 
[[Пушмуцова (жупа)|Пушмуцова]]<br />[[Цибла (жупа)|Цибла]]
|-
| 24.
| [[Дагда (општина)|Дагда]]
| align=right|8.286
| [[Андрупене (жупа)|Андрупене]]<br/>[[Анѕељи (жупа)|Анѕељи]]<br/>[[Асуне (жупа)|Асуне]]<br/>[[Берзињи (жупа)|Берзињи]]<br/>[[Дагда (жупа)|Дагда]]<br/>[[Дагда]] (град)<br />[[Езерниеки (жупа)|Езерниеки]]<br />[[Константинова (жупа)|Константинова]]<br/>[[Сварињи (жупа)|Сварињи]]<br />[[Ќепова (жупа)|Ќепова]]<br />[[Шќауне (жупа)|Шќауне]]
[[Дагда]] (град)<br />[[Езерниеки (жупа)|Езерниеки]]<br />[[Константинова (жупа)|Константинова]]
 
[[Сварињи (жупа)|Сварињи]]<br />[[Ќепова (жупа)|Ќепова]]<br />[[Шќауне (жупа)|Шќауне]]
|-
| 25.
| align=right|25.127
| nowrap="nowrap" | [[Амбељи (жупа)|Амбељи]]<br/>[[Биќерниеки (жупа)|Биќерниеки]]
[[Ваболе (жупа)|Ваболе]]<br />[[Вецсалиена (жупа)|Вецсалиена]]<br />[[Вишќи (жупа)|Вишќи]]<br />[[Демене (жупа)|Демене]]<br />[[Дубна (жупа)|Дубна]]<br />[[Калкуне (жупа)|Калкуне]]<br />[[Калупе (жупа)|Калупе]]<br />[[Лауцеса (жупа)|Лауцеса]]<br />[[Ликсна (жупа)|Ликсна]]<br />[[Маљинова (жупа)|Маљинова]]<br />[[Медуми (жупа)|Медуми]]<br />[[Наујене (жупа)|Наујене]]<br />[[Ницгале (жупа)|Ницгале]]<br />[[Салиена (жупа)|Салиена]]<br/>[[Свенте (жупа)|Свенте]]<br />[[Скрудалиена (жупа)|Скрудалиена]]<br />[[Таборе (жупа)|Таборе]]
 
[[Свенте (жупа)|Свенте]]<br />[[Скрудалиена (жупа)|Скрудалиена]]<br />[[Таборе (жупа)|Таборе]]
|-
| 26.
| [[Добеле (општина)|Добеле]]
| align=right|22.216
| [[Анениеки (жупа)|Анениеки]]<br/>[[Аури (жупа)|Аури]]<br/>[[Берзе (жупа)|Берзе]]<br/>[[Биксти (жупа)|Биксти]]<br/>[[Добеле (жупа)|Добеле]]<br/>[[Добеле]] (град)<br/>[[Зебрене (жупа)|Зебрене]]<br />[[Јаунберзе (жупа)|Јаунберзе]]<br />[[Кримуна (жупа)|Кримуна]]<br />[[Наудите (жупа)|Наудите]]<br />[[Пенкуле (жупа)|Пенкуле]]
[[Зебрене (жупа)|Зебрене]]<br />[[Јаунберзе (жупа)|Јаунберзе]]<br />[[Кримуна (жупа)|Кримуна]]<br />[[Наудите (жупа)|Наудите]]<br />[[Пенкуле (жупа)|Пенкуле]]
|-
| 27.
| [[Дундага (општина)|Дундага]]
| align=right|4.228
| [[Дундага (жупа)|Дундага]]<br/>[[Колка (жупа)|Колка]]
[[Колка (жупа)|Колка]]
|-
| 28.
| [[Дурбе (општина)|Дурбе]]
| align=right|3.048
| [[Вецпилс (жупа)|Вецпилс]]<br/>[[Дуналка (жупа)|Дуналка]]<br />[[Дурбе (жупа)|Дурбе]]<br/>[[Дурбе]] (град)<br />[[Тадајќи (жупа)|Тадајќи]]
[[Дуналка (жупа)|Дуналка]]<br />[[Дурбе (жупа)|Дурбе]]
 
[[Дурбе]] (град)<br />[[Тадајќи (жупа)|Тадајќи]]
|-
| 29.
| [[Јаунјелгава (општина)|Јаунјелгава]]
| align=right|5.797
| [[Дауѕесе (жупа)|Дауѕесе]]<br/>[[Јаунјелгава (жупа)|Јаунјелгава]]<br/>[[Јаунјелгава]] (град)<br />[[Серене (жупа)|Серене]]<br/>[[Сеце (жупа)|Сеце]]<br />[[Стабурагс (жупа)|Стабурагс]]<br />[[Сунаксте (жупа)|Сунаксте]]
[[Јаунјелгава]] (град)<br />[[Серене (жупа)|Серене]]
 
[[Сеце (жупа)|Сеце]]<br />[[Стабурагс (жупа)|Стабурагс]]<br />[[Сунаксте (жупа)|Сунаксте]]
|-
| 39.
| [[Јаунпиебалга (општина)|Јаунпиебалга]]
| align=right|2.390
| [[Зосени (жупа)|Зосени]]<br/>[[Јаунпиебалга (жупа)|Јаунпиебалга]]
[[Јаунпиебалга (жупа)|Јаунпиебалга]]
|-
| 40.
| [[Јаунпилс (општина)|Јаунпилс]]
| align=right|2.450
| [[Виесати (жупа)|Виесати]]<br/>[[Јаунпилс (жупа)|Јаунпилс]]
[[Јаунпилс (жупа)|Јаунпилс]]
|-
| 41.
| [[Јекабпилс (општина)|Јекабпилс]]
| align=right|5.087
| [[Абељи (жупа)|Абељи]]<br/>[[Дигнаја (жупа)|Дигнаја]]<br/>[[Дунава (жупа)|Дунава]]<br/>[[Заса (жупа)|Заса]]<br />[[Кална (жупа)|Кална]]<br />[[Лејмањи (жупа)|Лејмањи]]<br />[[Рубене (жупа)|Рубене]]
[[Заса (жупа)|Заса]]<br />[[Кална (жупа)|Кална]]<br />[[Лејмањи (жупа)|Лејмањи]]<br />[[Рубене (жупа)|Рубене]]
|-
| 42.
| [[Јелгава (општина)|Јелгава]]
| align=right|24.649
| [[Валгунде (жупа)|Валгунде]]<br/>[[Вилце (жупа)|Вилце]]<br/>[[Вирцава (жупа)|Вирцава]]<br/>[[Глуда (жупа)|Глуда]]
[[Глуда (жупа)|Глуда]]
 
[[Елеја (жупа)|Елеја]]
| [[Кандава (општина)|Кандава]]
| align=right|8.885
| [[Ване (жупа)|Ване]]<br/>[[Занте (жупа)|Занте]]<br/>[[Земите (жупа)|Земите]]<br/>[[Кандава (жупа)|Кандава]]<br />[[Кандава]] (град)<br />[[Маткуле (жупа)|Маткуле]]<br/>[[Цере (жупа)|Цере]]
| [[Ване (жупа)|Ване]]
[[Занте (жупа)|Занте]]
 
[[Земите (жупа)|Земите]]
 
[[Кандава (жупа)|Кандава]]<br />[[Кандава]] (град)<br />[[Маткуле (жупа)|Маткуле]]
 
[[Цере (жупа)|Цере]]
|-
| 44.
| [[Карсава (општина)|Карсава]]
| align=right|6.278
| [[Голишева (жупа)|Голишева]]<br/>[[Карсава]] (град)<br/>[[Малнава (жупа)|Малнава]]<br/>[[Межвиди (жупа)|Межвиди]]<br />[[Мерѕене (жупа)|Мерѕене]]<br />[[Салнава (жупа)|Салнава]]
[[Межвиди (жупа)|Межвиди]]<br />[[Мерѕене (жупа)|Мерѕене]]<br />[[Салнава (жупа)|Салнава]]
|-
| 45.
| [[Коцени (општина)|Коцени]]
| align=right|6.311
| [[Берзајне (жупа)|Берзајне]]<br/>[[Вајдава (жупа)|Вајдава]]<br />[[Дикљи (жупа)|Дикљи]]<br/>[[Зилакалнс (жупа)|Зилакалнс]]<br />[[Коцени (жупа)|Коцени]]
[[Вајдава (жупа)|Вајдава]]<br />[[Дикљи (жупа)|Дикљи]]
 
[[Зилакалнс (жупа)|Зилакалнс]]<br />[[Коцени (жупа)|Коцени]]
|-
| 46.
| [[Краслава (општина)|Краслава]]
| align=right|17.506
| [[Аулеја (жупа)|Аулеја]]<br/>[[Извалта (жупа)|Извалта]]<br/>[[Индра (жупа)|Индра]]<br />[[Калниеши (жупа)|Калниеши]]<br />[[Каплава (жупа)|Каплава]]<br />[[Комбуљи (жупа)|Комбуљи]]<br />[[Краслава (жупа)|Краслава]]<br />[[Краслава]] (град)<br />[[Пиедруја (жупа)|Пиедруја]]<br />[[Робежниеки (жупа)|Робежниеки]]<br />[[Скајста (жупа)|Скајста]]<br />[[Удриши (жупа)|Удриши]]
| [[Аулеја (жупа)|Аулеја]]<br/>[[Извалта (жупа)|Извалта]]
[[Индра (жупа)|Индра]]<br />[[Калниеши (жупа)|Калниеши]]<br />[[Каплава (жупа)|Каплава]]<br />[[Комбуљи (жупа)|Комбуљи]]<br />[[Краслава (жупа)|Краслава]]<br />[[Краслава]] (град)<br />[[Пиедруја (жупа)|Пиедруја]]<br />[[Робежниеки (жупа)|Робежниеки]]<br />[[Скајста (жупа)|Скајста]]<br />[[Удриши (жупа)|Удриши]]
|-
| 48.
| [[Кулдига (општина)|Кулдига]]
| align=right|24.850
| [[Варме (жупа)|Варме]]<br />[[Гудениеки (жупа)|Гудениеки]]<br/>[[Едоле (жупа)|Едоле]]<br />[[Иванде (жупа)|Иванде]]<br />[[Кабиле (жупа)|Кабиле]]<br />[[Кулдига]] (град)<br />[[Курмале (жупа)|Курмале]]<br />[[Лајди (жупа)|Лајди]]<br />[[Падуре (жупа)|Падуре]]<br />[[Пелчи (жупа)|Пелчи]]<br />[[Ренда (жупа)|Ренда]]<br />[[Румба (жупа)|Румба]]<br />[[Снепеле (жупа)|Снепеле]]<br />[[Турлава (жупа)|Турлава]]
| [[Варме (жупа)|Варме]]<br />[[Гудениеки (жупа)|Гудениеки]]
[[Едоле (жупа)|Едоле]]<br />[[Иванде (жупа)|Иванде]]<br />[[Кабиле (жупа)|Кабиле]]<br />[[Кулдига]] (град)<br />[[Курмале (жупа)|Курмале]]<br />[[Лајди (жупа)|Лајди]]<br />[[Падуре (жупа)|Падуре]]<br />[[Пелчи (жупа)|Пелчи]]<br />[[Ренда (жупа)|Ренда]]<br />[[Румба (жупа)|Румба]]<br />[[Снепеле (жупа)|Снепеле]]<br />[[Турлава (жупа)|Турлава]]
|-
| 51.
| [[Ќегумс (општина)|Ќегумс]]
| align=right|5.735
| [[Бирзгале (жупа)|Бирзгале]]<br/>[[Рембате (жупа)|Рембате]]<br/>[[Томе (жупа)|Томе]]<br/>[[Ќегумс]] (град)
[[Ќегумс]] (град)
|-
| 52.
| [[Лиелварде (општина)|Лиелварде]]
| align=right|10.388
| [[Јумправа (жупа)|Јумправа]]<br/>[[Ледмане (жупа)|Ледмане]]<br/>[[Лиелварде (жупа)|Лиелварде]]<br/>[[Лиелварде]] (град)
[[Лиелварде]] (град)
|-
| 54.
| [[Лимбажи (општина)|Лимбажи]]
| align=right|17.781
| [[Видрижи (жупа)|Видрижи]]<br/>[[Виљќене (жупа)|Виљќене]]<br/>[[Катвари (жупа)|Катвари]]<br />[[Лимбажи (жупа)|Лимбажи]]<br />[[Лимбажи]] (град)<br />[[Пале (жупа)|Пале]]<br />[[Скулте (жупа)|Скулте]]<br />[[Умурга (жупа)|Умурга]]
[[Катвари (жупа)|Катвари]]<br />[[Лимбажи (жупа)|Лимбажи]]<br />[[Лимбажи]] (град)<br />[[Пале (жупа)|Пале]]<br />[[Скулте (жупа)|Скулте]]<br />[[Умурга (жупа)|Умурга]]
|-
| 56.
| [[Наукшени (општина)|Наукшени]]
| align=right|1.987
| [[Наукшени (жупа)|Наукшени]]<br/>[[Ќоњи (жупа)|Ќоњи]]
[[Ќоњи (жупа)|Ќоњи]]
|-
| 65.
| [[Огре (општина)|Огре]]
| align=right|36.202
| [[Крапе (жупа)|Крапе]]<br/>[[Лаубере (жупа)|Лаубере]]<br/>[[Мадлиена (жупа)|Мадлиена]]<br/>[[Мазозоли (жупа)|Мазозоли]]<br/>[[Мењѓеле (жупа)|Мењѓеле]]<br/>[[Огре]] (град)<br/>[[Огресгалс (жупа)|Огресгалс]]<br/>[[Сунтажи (жупа)|Сунтажи]]<br/>[[Таурупе (жупа)|Таурупе]]<br/>[[Ќејпене (жупа)|Ќејпене]]
[[Ќејпене (жупа)|Ќејпене]]
|-
| 68.
| [[Озолниеки (општина)|Озолниеки]]
| align=right|9.753
| [[Озолниеки (жупа)|Озолниеки]]<br/>[[Салгале (жупа)|Салгале]]<br/>[[Цена (жупа)|Цена]]
[[Цена (жупа)|Цена]]
|-
| nowrap="nowrap" | 70.
| [[Приекуле (општина)|Приекуле]]
| align=right|5.837
| [[Бунка (жупа)|Бунка]]<br/>[[Вирга (жупа)|Вирга]]<br/>[[Грамзда (жупа)|Грамзда]]<br/>[[Калети (жупа)|Калети]]<br/>[[Приекуле (жупа)|Приекуле]]<br/>[[Приекуле]] (град)
[[Приекуле]] (град)
|-
| 75.
| [[Резекне (општина)|Резекне]]
| align=right|28.208
| [[Аудрињи (жупа)|Аудрињи]]<br/>[[Берзгале (жупа)|Берзгале]]<br/>[[Вереми (жупа)|Вереми]]<br />[[Гајгалава (жупа)|Гајгалава]]<br />[[Гришкани (жупа)|Гришкани]]<br/>[[Дрицани (жупа)|Дрицани]]<br />[[Илзескалнс (жупа)|Илзескалнс]]<br />[[Кантиниеки (жупа)|Кантиниеки]]<br />[[Кауната (жупа)|Кауната]]<br />[[Ленџи (жупа)|Ленџи]]<br />[[Лузнава (жупа)|Лузнава]]<br />[[Макоњкалнс (жупа)|Макоњкалнс]]<br />[[Малта (жупа)|Малта]]<br />[[Нагљи (жупа)|Нагљи]]<br />[[Наутрени (жупа)|Наутрени]]<br />[[Озолајне (жупа)|Озолајне]]<br />[[Озолмујжа (жупа)|Озолмујжа]]<br />[[Пуша (жупа)|Пуша]]<br />[[Рикава (жупа)|Рикава]]<br />[[Сакстагалс (жупа)|Сакстагалс]]<br />[[Силмала (жупа)|Силмала]]<br />[[Стољерова (жупа)|Стољерова]]<br />[[Стружани (жупа)|Стружани]]<br />[[Фејмањи (жупа)|Фејмањи]]<br/>[[Чорнаја (жупа)|Чорнаја]]
| [[Аудрињи (жупа)|Аудрињи]]<br/>[[Берзгале (жупа)|Берзгале]]<br/>[[Вереми (жупа)|Вереми]]<br />[[Гајгалава (жупа)|Гајгалава]]<br />[[Гришкани (жупа)|Гришкани]]
[[Дрицани (жупа)|Дрицани]]<br />[[Илзескалнс (жупа)|Илзескалнс]]<br />[[Кантиниеки (жупа)|Кантиниеки]]<br />[[Кауната (жупа)|Кауната]]<br />[[Ленџи (жупа)|Ленџи]]<br />[[Лузнава (жупа)|Лузнава]]<br />[[Макоњкалнс (жупа)|Макоњкалнс]]<br />[[Малта (жупа)|Малта]]<br />[[Нагљи (жупа)|Нагљи]]<br />[[Наутрени (жупа)|Наутрени]]<br />[[Озолајне (жупа)|Озолајне]]<br />[[Озолмујжа (жупа)|Озолмујжа]]<br />[[Пуша (жупа)|Пуша]]<br />[[Рикава (жупа)|Рикава]]<br />[[Сакстагалс (жупа)|Сакстагалс]]<br />[[Силмала (жупа)|Силмала]]<br />[[Стољерова (жупа)|Стољерова]]<br />[[Стружани (жупа)|Стружани]]<br />[[Фејмањи (жупа)|Фејмањи]]
 
[[Чорнаја (жупа)|Чорнаја]]
|-
| 78.
| [[Рундале (општина)|Рундале]]
| align=right|3.698
| [[Виестури (жупа)|Виестури]]<br/>[[Рундале (жупа)|Рундале]]<br />[[Свитене (жупа)|Свитене]]
[[Рундале (жупа)|Рундале]]<br />[[Свитене (жупа)|Свитене]]
|-
| 84.
| [[Рујиена (општина)|Рујиена]]
| align=right|5.577
| [[Вилпулка (жупа)|Вилпулка]]<br/>[[Ипиќи (жупа)|Ипиќи]]<br />[[Јери (жупа)|Јери]]<br />[[Лоде (жупа)|Лоде]]<br />[[Рујиена]] (град)
[[Ипиќи (жупа)|Ипиќи]]<br />[[Јери (жупа)|Јери]]<br />[[Лоде (жупа)|Лоде]]<br />[[Рујиена]] (град)
|-
| 85.
| [[Салацгрива (општина)|Салацгрива]]
| align=right|8.323
| [[Ајнажи (жупа)|Ајнажи]]<br/>[[Ајнажи]] (град)<br />[[Лиепупе (жупа)|Лиепупе]]<br />[[Салацгрива (жупа)|Салацгрива]]<br/>[[Салацгрива]] (град)
| [[Ајнажи (жупа)|Ајнажи]]
[[Ајнажи]] (град)<br />[[Лиепупе (жупа)|Лиепупе]]<br />[[Салацгрива (жупа)|Салацгрива]]
 
[[Салацгрива]] (град)
|-
| 86.
| [[Сала (општина)|Сала]]
| align=right|3.796
| [[Сала (жупа во Сала)|Сала]]<br/>[[Селпилс (жупа)|Селпилс]]
[[Селпилс (жупа)|Селпилс]]
|-
| 87.
| [[Саласпилс (општина)|Саласпилс]]
| align=right|22.391
| [[Саласпилс (жупа)|Саласпилс]]<br/>[[Саласпилс]] (град)
[[Саласпилс]] (град)
|-
| 88.
| [[Салдус (општина)|Салдус]]
| align=right|25.604
| [[Вадаксте (жупа)|Вадаксте]]<br/>[[Езере (жупа)|Езере]]<br/>[[Зања (жупа)|Зања]]<br />[[Зварде (жупа)|Зварде]]<br/>[[Зирњи (жупа)|Зирњи]]<br />[[Јаунауце (жупа)|Јаунауце]]<br />[[Јаунлутрињи (жупа)|Јаунлутрињи]]<br />[[Курсиши (жупа)|Курсиши]]<br />[[Лутрињи (жупа)|Лутрињи]]<br />[[Нигранде (жупа)|Нигранде]]<br />[[Новадниеки (жупа)|Новадниеки]]<br />[[Пампаљи (жупа)|Пампаљи]]<br />[[Руба (жупа)|Руба]]<br />[[Салдус (жупа)|Салдус]]<br />[[Салдус]] (град)<br/>[[Шќеде (жупа)|Шќеде]]
| [[Вадаксте (жупа)|Вадаксте]]
[[Езере (жупа)|Езере]]
 
[[Зања (жупа)|Зања]]<br />[[Зварде (жупа)|Зварде]]
 
[[Зирњи (жупа)|Зирњи]]<br />[[Јаунауце (жупа)|Јаунауце]]<br />[[Јаунлутрињи (жупа)|Јаунлутрињи]]<br />[[Курсиши (жупа)|Курсиши]]<br />[[Лутрињи (жупа)|Лутрињи]]<br />[[Нигранде (жупа)|Нигранде]]<br />[[Новадниеки (жупа)|Новадниеки]]<br />[[Пампаљи (жупа)|Пампаљи]]<br />[[Руба (жупа)|Руба]]<br />[[Салдус (жупа)|Салдус]]<br />[[Салдус]] (град)
 
[[Шќеде (жупа)|Шќеде]]
|-
| 89.
| [[Саулкрасти (општина)|Саулкрасти]]
| align=right|5.855
| [[Саулкрасти (жупа)|Саулкрасти]]<br/>[[Саулкрасти]] (град)
[[Саулкрасти]] (град)
|-
| 90.
| [[Смилтене (општина)|Смилтене]]
| align=right|13.078
| [[Билска (жупа)|Билска]]<br/>[[Бломе (жупа)|Бломе]]<br/>[[Бранти (жупа)|Бранти]]<br/>[[Варињи (жупа)|Варињи]]<br />[[Грунѕале (жупа)|Грунѕале]]<br />[[Лаункалне (жупа)|Лаункалне]]<br />[[Палсмане (жупа)|Палсмане]]<br />[[Смилтене (жупа)|Смилтене]]<br />[[Смилтене]] (град)
[[Варињи (жупа)|Варињи]]<br />[[Грунѕале (жупа)|Грунѕале]]<br />[[Лаункалне (жупа)|Лаункалне]]<br />[[Палсмане (жупа)|Палсмане]]<br />[[Смилтене (жупа)|Смилтене]]<br />[[Смилтене]] (град)
|-
| 95.
| [[Талси (општина)|Талси]]
| align=right|31.219
| [[Абава (жупа)|Абава]]<br/>[[Арлава (жупа)|Арлава]]<br/>[[Балгале (жупа)|Балгале]]<br/>[[Валдгале (жупа)|Валдгале]]<br/>[[Валдемарпилс]] (град)<br />[[Ванѕене (жупа)|Ванѕене]]<br />[[Вирби (жупа)|Вирби]]<br />[[Ѓибуљи (жупа)|Ѓибуљи]]<br />[[Иве (жупа)|Иве]]<br />[[Лајѕе (жупа)|Лајѕе]]<br />[[Лауциене (жупа)|Лауциене]]<br />[[Либаги (жупа)|Либаги]]<br />[[Лубе (жупа)|Лубе]]<br />[[Сабиле]] (град)<br />[[Стенде]] (град)<br />[[Стразде (жупа)|Стразде]]<br />[[Талси]] (град)<br/>[[Ќуљциемс (жупа)|Ќуљциемс]]
| [[Абава (жупа)|Абава]]<br/>[[Арлава (жупа)|Арлава]]<br/>[[Балгале (жупа)|Балгале]]
[[Валдгале (жупа)|Валдгале]]
 
[[Валдемарпилс]] (град)<br />[[Ванѕене (жупа)|Ванѕене]]<br />[[Вирби (жупа)|Вирби]]<br />[[Ѓибуљи (жупа)|Ѓибуљи]]<br />[[Иве (жупа)|Иве]]<br />[[Лајѕе (жупа)|Лајѕе]]<br />[[Лауциене (жупа)|Лауциене]]<br />[[Либаги (жупа)|Либаги]]<br />[[Лубе (жупа)|Лубе]]<br />[[Сабиле]] (град)<br />[[Стенде]] (град)<br />[[Стразде (жупа)|Стразде]]<br />[[Талси]] (град)
 
[[Ќуљциемс (жупа)|Ќуљциемс]]
|-
| 98.
| [[Тукумс (општина)|Тукумс]]
| align=right|30.614
| [[Деголе (жупа)|Деголе]]<br/>[[Зентене (жупа)|Зентене]]<br />[[Ирлава (жупа)|Ирлава]]<br />[[Јаунсати (жупа)|Јаунсати]]<br />[[Лестене (жупа)|Лестене]]<br />[[Пуре (жупа)|Пуре]]<br />[[Семе (жупа)|Семе]]<br />[[Слампе (жупа)|Слампе]]<br />[[Тукумс]] (град)<br />[[Туме (жупа)|Туме]]<br/>[[Џуксте (жупа)|Џуксте]]
[[Џуксте (жупа)|Џуксте]]
|-
| nowrap="nowrap" | 100.
| [[Ваињоде (општина)|Ваињоде]]
| align=right|2.613
| [[Ваињоде (жупа)|Ваињоде]]<br/>[[Ембуте (жупа)|Ембуте]]
[[Ембуте (жупа)|Ембуте]]
|-
| 101.
| [[Валка (општина)|Валка]]
| align=right|9.299
| [[Валка (жупа)|Валка]]<br/>[[Валка]] (град)<br/>[[Вијциемс (жупа)|Вијциемс]]<br/>[[Ерѓеме (жупа)|Ерѓеме]]<br />[[Звартава (жупа)|Звартава]]<br/>[[Карќи (жупа)|Карќи]]
[[Ерѓеме (жупа)|Ерѓеме]]<br />[[Звартава (жупа)|Звартава]]
 
[[Карќи (жупа)|Карќи]]
|-
| 102.
| [[Варакљани (општина)|Варакљани]]
| align=right|3.560
| [[Варакљани (жупа)|Варакљани]]<br/>[[Варакљани]] (град)<br/>[[Мурмастиене (жупа)|Мурмастиене]]
[[Мурмастиене (жупа)|Мурмастиене]]
|-
| 103.
| [[Варкава (општина)|Варкава]]
| align=right|2.113
| [[Варкава (жупа)|Варкава]]<br/>[[Рожкални (жупа)|Рожкални]]<br />[[Упмала (жупа)|Упмала]]
[[Рожкални (жупа)|Рожкални]]<br />[[Упмала (жупа)|Упмала]]
|-
| 104.
| [[Вецпиебалга (општина)|Вецпиебалга]]
| align=right|4.161
| [[Вецпиебалга (жупа)|Вецпиебалга]]<br/>[[Ѕербене (жупа)|Ѕербене]]<br />[[Инеши (жупа)|Инеши]]<br />[[Кајве (жупа)|Кајве]]<br />[[Таурене (жупа)|Таурене]]
[[Ѕербене (жупа)|Ѕербене]]<br />[[Инеши (жупа)|Инеши]]<br />[[Кајве (жупа)|Кајве]]<br />[[Таурене (жупа)|Таурене]]
|-
| 105.
| [[Вецумниеки (општина)|Вецумниеки]]
| align=right|8.786
| [[Барбеле (жупа)|Барбеле]]<br/>[[Вале (жупа)|Вале]]<br />[[Вецумниеки (жупа)|Вецумниеки]]<br />[[Курмене (жупа)|Курмене]]<br />[[Скајсткалне (жупа)|Скајсткалне]]<br />[[Стелпе (жупа)|Стелпе]]
| [[Барбеле (жупа)|Барбеле]]
[[Вале (жупа)|Вале]]<br />[[Вецумниеки (жупа)|Вецумниеки]]<br />[[Курмене (жупа)|Курмене]]<br />[[Скајсткалне (жупа)|Скајсткалне]]<br />[[Стелпе (жупа)|Стелпе]]
|-
| 106.
| [[Вентспилс (општина)|Вентспилс]]
| align=right| 12.139
| [[Анце (жупа)|Анце]]<br/>[[Варве (жупа)|Варве]]<br/>[[Зирас (жупа)|Зирас]]<br />[[Злекас (жупа)|Злекас]]<br />[[Јуркалне (жупа)|Јуркалне]]<br />[[Пилтене (жупа)|Пилтене]]<br/>[[Пилтене]] (град)<br />[[Попе (жупа)|Попе]]<br />[[Пузе (жупа)|Пузе]]<br />[[Таргале (жупа)|Таргале]]<br />[[Угале (жупа)|Угале]]<br/>[[Ужава (жупа)|Ужава]]<br />[[Усма (жупа)|Усма]]
| [[Анце (жупа)|Анце]]
[[Варве (жупа)|Варве]]
 
[[Зирас (жупа)|Зирас]]<br />[[Злекас (жупа)|Злекас]]<br />[[Јуркалне (жупа)|Јуркалне]]<br />[[Пилтене (жупа)|Пилтене]]
 
[[Пилтене]] (град)<br />[[Попе (жупа)|Попе]]<br />[[Пузе (жупа)|Пузе]]<br />[[Таргале (жупа)|Таргале]]<br />[[Угале (жупа)|Угале]]
 
[[Ужава (жупа)|Ужава]]<br />[[Усма (жупа)|Усма]]
|-
| 107.
| [[Виесите (општина)|Виесите]]
| align=right|4.133
| [[Виесите (жупа)|Виесите]]<br/>[[Виесите]] (град)<br/>[[Елкшњи (жупа)|Елкшњи]]<br />[[Рите (жупа)|Рите]]<br />[[Саука (жупа)|Саука]]
[[Виесите]] (град)
 
[[Елкшњи (жупа)|Елкшњи]]<br />[[Рите (жупа)|Рите]]<br />[[Саука (жупа)|Саука]]
|-
| 108.
| [[Виљака (општина)|Виљака]]
| align=right|5.665
| [[Вецуми (жупа)|Вецуми]]<br/>[[Виљака]] (град)<br/>[[Жигури (жупа)|Жигури]]<br/>[[Куправа (жупа)|Куправа]]<br />[[Медњева (жупа)|Медњева]]<br />[[Сусаји (жупа)|Сусаји]]<br/>[[Шќилбени (жупа)|Шќилбени]]
[[Куправа (жупа)|Куправа]]<br />[[Медњева (жупа)|Медњева]]<br />[[Сусаји (жупа)|Сусаји]]
 
[[Шќилбени (жупа)|Шќилбени]]
|-
| 109.
| [[Виљани (општина)|Виљани]]
| align=right|6.409
| [[Виљани (жупа)|Виљани]]<br/>[[Виљани]] (град)<br/>[[Декшарес (жупа)|Декшарес]]<br/>[[Соколки (жупа)|Соколки]]
[[Декшарес (жупа)|Декшарес]]
 
[[Соколки (жупа)|Соколки]]
|-
| 110.
| [[Зилупе (општина)|Зилупе]]
| align=right|3.353
| [[Заљесје (жупа)|Заљесје]]<br/>[[Зилупе]] (град)<br/>[[Лаудери (жупа)|Лаудери]]<br />[[Пасиене (жупа)|Пасиене]]
[[Лаудери (жупа)|Лаудери]]<br />[[Пасиене (жупа)|Пасиене]]
|}