Разлика помеѓу преработките на „Административна поделба на Латвија“

с
| [[Ајзпуте (општина)|Ајзпуте]]
| align=right|9.265
| [[Ајзпуте (жупа)|Ајзпуте ]]<br/>[[Ајзпуте]] (град)<br/>[[Цирава (жупа)|Цирава]]<br/>[[Калвене (жупа)|Калвене]]<br/>[[Казданга (жупа)|Казданга]]<br/>[[Лажа (жупа)|Лажа]]
[[Калвене (жупа)|Калвене]]<br />[[Лажа (жупа)|Лажа]]
 
[[Цирава (жупа)|Цирава]]
|-
| 4.
| [[Акнисте (општина)|Акнисте]]
| align=right|2.967
| [[Акнисте]] (град)<br/>[[Акнисте (жупа)|Акнисте]]<br/>[[Асаре (жупа)|Асаре ]]<br/>[[Гарсене (жупа)|Гарсене ]]
[[Акнисте]] (град)<br />[[Асаре (жупа)|Асаре]] <br />[[Гарсене (жупа)|Гарсене]]
|-
| 5.
| [[Алоја (општина)|Алоја]]
| align=right|5.316
| [[Алоја (жупа)|Алоја]]
| [[Алоја]] (град)<br/>[[Алоја (жупа)|Алоја]]<br/>[[Браслава (жупа)|Браслава]]<br />[[Бривземниеки (жупа)|Бривземниеки]]<br />[[Стајцеле]] (град)<br />[[Стајцеле (жупа)|Стајцеле]]
|-
| 6.
| [[Алуксне (општина)|Алуксне]]
| align=right|17.177
| nowrap="nowrap" | [[Алсвиќи (жупа)|Алсвиќи]]<br/>[[Алуксне]] (град)<br/>[[Ана (жупа)|Ана]]
| nowrap="nowrap" | [[Алсвиќи (жупа)|Алсвиќи]]<br/>[[Алуксне]] (град)<br/>[[Ана (жупа)|Ана]]<br/>[[Илзене (жупа)|Илзене]]<br/>[[Јауналуксне (жупа)|Јауналуксне]]<br/>[[Јаунана (жупа)|Јаунана]]<br/>[[Јаунлајцене (жупа)|Јаунлајцене]]<br/>[[Калнцемпји (жупа)|Калнцемпји]]<br/>[[Лиепна (жупа)|Лиепна]]<br/>[[Малиена (жупа)|Малиена]]<br/>[[Малупе (жупа)|Малупе]]<br/>[[Маркалне (жупа)|Маркалне]]<br/>[[Педеѕе (жупа)|Педеѕе]]<br/>[[Вецлајцене (жупа)|Вецлајцене]]<br/>[[Зелтињи (жупа)|Зелтињи]]<br/>[[Зиемери (жупа)|Зиемери]]
[[Вецлајцене (жупа)|Вецлајцене]]
 
| nowrap="nowrap" | [[АлсвиќиЗелтињи (жупа)|АлсвиќиЗелтињи]]<br/>[[Алуксне]] (град)<br/>[[АнаЗиемери (жупа)|АнаЗиемери]]<br />[[Илзене (жупа)|Илзене]]<br />[[Јауналуксне (жупа)|Јауналуксне]]<br />[[Јаунана (жупа)|Јаунана]]<br />[[Јаунлајцене (жупа)|Јаунлајцене]]<br />[[Калнцемпји (жупа)|Калнцемпји]]<br />[[Лиепна (жупа)|Лиепна]]<br />[[Малиена (жупа)|Малиена]]<br />[[Малупе (жупа)|Малупе]]<br />[[Маркалне (жупа)|Маркалне]]<br />[[Педеѕе (жупа)|Педеѕе]]<br/>[[Вецлајцене (жупа)|Вецлајцене]]<br/>[[Зелтињи (жупа)|Зелтињи]]<br/>[[Зиемери (жупа)|Зиемери]]
|-
| 8.
| [[Амата (општина)|Амата]]
| align=right|5.667
| nowrap="nowrap" | [[Амата (жупа)|Амата]]<br/>[[Драбеши (жупа)|Драбеши]]<br/>[[Нитауре (жупа)|Нитауре]]<br/>[[Скујене (жупа)|Скујене]]<br/>[[Заубе (жупа)|Заубе]]
[[Заубе (жупа)|Заубе]]<br />[[Нитауре (жупа)|Нитауре]]<br />[[Скујене (жупа)|Скујене]]
|-
| 9.
| [[Апе (општина)|Апе]]
| align=right|3.834
| nowrap="nowrap" | [[Апе]] (град)<br/>[[Ape (жупа)|Ape]]<br/>[[Гаујиена (жупа)|Гаујиена]]<br/>[[Трапене (жупа)|Трапене]]<br/>[[Виреши (жупа)|Виреши]]
[[Виреши (жупа)|Виреши]]<br />[[Гаујиена (жупа)|Гаујиена]]<br />[[Трапене (жупа)|Трапене]]
|-
| 10.
| [[Ауце (општина)|Ауце]]
| align=right|7.345
| [[Ауце]] (град)<br/>[[Бене (жупа)|Бене]]
| [[Auce]]Вецауце (граджупа)|Вецауце]]<br />[[БенеВитињи (жупа)|БенеВитињи]]<br />[[Иле (жупа)|Иле]]<br />[[Лиелауце (жупа)|Лиелауце]]<br />[[Укри (жупа)|Укри]]<br/>[[Вецауце (жупа)|Вецауце]]<br/>[[Витињи (жупа)|Витињи]]
|-
| 11.
| [[Бабите (општина)|Бабите]]
| align=right|9.408
| [[Сала (жупа во Бабите)|Сала]]<br/>[[Бабите (жупа)|Бабите]]
[[Сала (жупа во Бабите)|Сала]]
|-
| 13.
| [[Балдоне (општина)|Балдоне]]
| align=right|5.478
| [[Балдоне]] (град)<br/>[[Балдоне (жупа)|Балдоне]]
[[Балдоне]] (град)
|-
| 14.
| [[Балви (општина)|Балви ]]
| align=right|14.154
| [[Балви (жупа)|Балви]]<br/>[[Балви]] (град)<br/>[[Берзкалне (жупа)|Берзкалне]]<br/>[[Берзпилс (жупа)|Берзпилс]]<br/>[[Бриежуциемс (жупа)|Бриежуциемс]]<br/>[[Кришјањи (жупа)|Кришјањи]]<br/>[[Кубули (жупа)|Кубули]]<br/>[[Лаздулеја (жупа)|Лаздулеја]]<br/>[[Тилжа (жупа)|Тилжа]]<br/>[[Вецтилжа (жупа)|Вецтилжа]]<br/>[[Виксна (жупа)|Виксна]]
[[Вецтилжа (жупа)|Вецтилжа]]<br />[[Виксна (жупа)|Виксна]]<br />[[Кришјањи (жупа)|Кришјањи]]<br />[[Кубули (жупа)|Кубули]]<br />[[Лаздулеја (жупа)|Лаздулеја]]<br />[[Тилжа (жупа)|Тилжа]]
|-
| 16.
| [[Бауска (општина)|Бауска]]
| align=right|25.561
| [[Бауска]] (град)<br/>[[Брунава (жупа)|Брунава]]<br/>[[ЦераукстеВецсауле (жупа)|ЦераукстеВецсауле]]<br/>[[Цоде (жупа)|Цоде]]<br/>[[Давињи (жупа)|Давињи]]<br/>[[Гајлиши (жупа)|Гајлиши]]<br/>[[Ислице (жупа)|Ислице]]<br/>[[Межотне (жупа)|Межотне]]<br/>[[Вецсауле (жупа)|Вецсауле]]
[[Давињи (жупа)|Давињи]]<br />[[Ислице (жупа)|Ислице]]<br />[[Межотне (жупа)|Межотне]]
 
[[Церауксте (жупа)|Церауксте]]<br />[[Цоде (жупа)|Цоде]]
|-
| 17.
| [[Броцени (општина)|Броцени ]]
| align=right|6.233
| [[Броцени]] (град)<br/>[[Блидене (жупа)|Блидене]]<br/>[[Циецере (жупа)|Циецере]]<br/>[[Гајќи (жупа)|Гајќи]]<br/>[[Ремте (жупа)|Ремте]]
[[Броцени]] (град)
 
[[Гајќи (жупа)|Гајќи]]
 
[[Ремте (жупа)|Ремте]]<br />[[Циецере (жупа)|Циецере]]
|-
| 19.
| [[Буртниеки (општина)|Буртниеки]]
| align=right|8.307
| [[Буртниеки (жупа)|Буртниеки]]
| [[Буртниеки (жупа)|Буртниеки]]<br/>[[Евеле (жупа)|Евеле]]<br/>[[Матиши (жупа)|Матиши]]<br/>[[Ренцени (жупа)|Ренцени]]<br/>[[Валмиера (жупа)|Валмиера]]<br/>[[Вецате (жупа)|Вецате]]
[[Валмиера (жупа)|Валмиера]]<br />[[Вецате (жупа)|Вецате]]<br />[[Евеле (жупа)|Евеле]]<br />[[Матиши (жупа)|Матиши]]<br />[[Ренцени (жупа)|Ренцени]]
|-
| 20.
| nowrap="nowrap" | [[Цесис (општина)|Цесис]]
| align=right|18.246
| [[Цесис]] (град)<br/>[[Вајве (жупа)|Вајве]]
[[Цесис]] (град)
|-
| 22.
| [[Цесвајне (општина)|Цесвајне ]]
| align=right|2.802
| [[Цесвајне]] (град)<br/>[[Цесвајне (жупа)|Цесвајне]]
[[Цесвајне]] (град)
|-
| 23.
| [[Цибла (општина)|Цибла]]
| align=right|2.875
| [[Блонти (жупа)|Блонти]]
| [[Блонти (жупа)|Блонти]]<br/>[[Цибла (жупа)|Цибла]]<br/>[[Лидумниеки (жупа)|Лидумниеки]]<br/>[[Пушмуцова (жупа)|Пушмуцова]]<br/>[[Звиргздене (жупа)|Звиргздене]]
[[Звиргздене (жупа)|Звиргздене]]
 
[[Лидумниеки (жупа)|Лидумниеки]]
 
[[Пушмуцова (жупа)|Пушмуцова]]<br />[[Цибла (жупа)|Цибла]]
|-
| 24.
| [[Дагда (општина)|Дагда]]
| align=right|8.286
| [[Андрупене (жупа)|Андрупене]]<br/>[[Анѕељи (жупа)|Анѕељи]]<br/>[[Асуне (жупа)|Асуне]]<br/>[[Берзињи (жупа)|Берзињи]]<br/>[[Дагда]] (град)<br/>[[Дагда (жупа)|Дагда]]<br/>[[Езерниеки (жупа)|Езерниеки]]<br/>[[Константинова (жупа)|Константинова]]<br/>[[Ќепова (жупа)|Ќепова]]<br/>[[Сварињи (жупа)|Сварињи]]<br/>[[Шќауне (жупа)|Шќауне]]
[[Дагда]] (град)<br />[[Езерниеки (жупа)|Езерниеки]]<br />[[Константинова (жупа)|Константинова]]
 
[[Сварињи (жупа)|Сварињи]]<br />[[Ќепова (жупа)|Ќепова]]<br />[[Шќауне (жупа)|Шќауне]]
|-
| 25.