Разлика помеѓу преработките на „Абасидски Калифат“

[[File:Battle of Talas.png|thumb|[[Битка кај Талас]]]]
 
Во [[756]] година, калифот Ал-Мансур испратил над 4.000 арапски платеници за да им помогне на династијата Танг во бунтот Ан Ши против [[Ан Лушан]]. Абасидите или „Црните знамиња“, како што вообичаено се нарекувале, биле познати во хрониките на династијата Танг, како ''hēiyī Dàshí''. Ал-Рашид испратил амбасади во кинеската династија Танг и воспоставил добри односи со нив<ref name="Dennis Bloodworth, Ching Ping Bloodworth 2004 214"/><ref>{{harvnb|Giles|1915|p=223}}</ref>}}<ref>{{harvnb|Jenkins|1999|p=61}}</ref><ref>{{harvnb|Carné|1872|p=295}}</ref><ref>{{harvnb|Ghosh|1961|p=60}}</ref><ref>{{harvnb|Hermann|1912|p=77}}</ref><ref>{{harvnb|Anon|1928|p=1617}}</ref> After the war, these embassies remained in China <ref>{{harvnb|Chapuis|1995|p=92}}</ref><ref>{{harvnb|Kitagawa|1989|p=283}}</ref><ref>{{harvnb|Smith|Weng|1973|p=129}}</ref><ref>{{harvnb|Baker|1990|p=53}}</ref><ref>{{harvnb|Fitzgerald|1961|p=332}}</ref>. По војната, овие амбасадори останале во [[Кина]]</ref><ref>{{harvnb|Kitagawa|1989|p=283}}</ref><ref>{{harvnb|Smith|Weng|1973|p=129}}</ref><ref>{{harvnb|Baker|1990|p=53}}</ref><ref>{{harvnb|Fitzgerald|1961|p=332}}</ref>, а калифот воспоставил сојуз со Кина<ref name="Dennis Bloodworth, Ching Ping Bloodworth 2004 214">{{harvnb|Bloodworth|Bloodworth|2004|p=214}}</ref>.
 
== Наводи ==