Разлика помеѓу преработките на „Струјно коло“

*[[Теорема на суперпозиција]]: Во линеарна мрежа со неколку независни извори, одговорот во одредена гранка кога сите извори дејствуваат истовремено е еднаков на линеарната сума на индивидуалните одговори пресметани со земање на еден независен извор одеднаш.
 
Други посложени закони може да бидат потребни ако мрежата содржи нелинеарни или [[Реактанса|Реактансни]] компоненти. Нелинеарните саморегенеративни системи за хередонин [хетеродин] можат да се приближат. Примената на овие закони резултира со множество на [[истовремени равенки]] кои можат да се решат или алгебарски или нумерички.
 
==Методи за осмислување==
24

уредувања