Разлика помеѓу преработките на „Интернет-банкарство“

дополнување
(embed {{Нормативна контрола}} with wikidata information)
(дополнување)
{{ecommerce}}
'''Интернет-банкарство''' ([[англиски јазик|англиски]]: ''Internet banking'') означува пристап до банкарските услуги преку интернет, при што секој клиент добива сопствено корисничко име (user ID) и лозинка (password), кои треба да му обезбедат приватност во користењето на услугите, како и заштита од можни злоупотреби од страна на други лица. Интернет-банкарството претставува [[банка]]рство кое се одвива од дома со посредство на [[интернет]]-мрежата. За извршување на банкарските трансакции не е потребен специјален [[софтвер]], туку тоа може да се врши од секој [[компјутер]] и од секое место каде што има пристап до интернет. Притоа, податоците за трансакцијата не се складираат на [[тврд диск|тврдиот диск]] на компјутерот[[компјутер]]от, со што е остварен одреден степен на заштита. Банките се тие кои се грижат за заштита на податоците, односно за одржување на сопствениот [[хардвер]] и софтвер.
 
==Опфат==
 
Во поново време, повеќе македонски банки им понудија на потрошувачите можност за плаќање на сметките по [[електроника|електронски]] пат. Притоа, претпријатијата од областа на снабдувањето со [[вода]], [[електрична енергија]] или греење склучуваат договори со банките, со кој нивните клиенти добиваат можност да ги плаќаат сметките на брз и едноставен начин, од своите компјутери. Имено, на својата интернет-страница банката поставува електронски образец на сметките за струја, вода или греење, нејзините клиенти го пополнуваат соодветниот формулар и ја овластуваат банката да ја плати сметката, а таа го извршува плаќањето. Електронското плаќање на сметките им нуди големи погодности, како на потрошувачите на банката, така и на комуналните претпријатија. Kорисниците на оваа услуга можат да ги плаќаат сметките од својот дом, така што не трошат време и не прават други трошоци за одење во банка или во [[пошта]]. Од друга страна, оваа услуга ги намалува трошоците на комуналните претпријатија, зашто ја отстранува потребата од печатење и испорака на сметките. Најпосле, самите банки остваруваат придобивки од оваа услуга, бидејќи на овој начин тие ги зацврстуваат односите со своите клиенти, а освен тоа, наплатуваат и одредена провизија за услугата.
 
Интернет-банкарството во Македонија полека зема замав, иако сè уште не е многу распространето. На пример, во декември [[2010]] година, од вкупно 3,4 милиони сметки, колку што биле отворени, само 220 000, т.е. 6,5% биле достапни преку компјутер, а од нив само 38 400 сметки им овозможувале на корисниците увид во состојбата и плаќање преку компјутер. Исто така, од вкупниот број поднесени налози за плаќање, само 24% биле преку компјутер, додека 76% биле книжни налози. Според тоа, плаќањата најчесто се вршат преку пополнување и доставување книжни налози, со лично одење во банката и тоа ја отсликува ниската примена на интернет-банкарството, дури и во областа на платниот промет.<ref>Горан Петревски, ''Управување со банките - второ издание'', Скопје: Економски факултет, 2011, стр. 342-343.</ref>
 
==Развој==
Почетокот на интернет-банкарството датира во 1995 година, кога американската банка „Велс Фарго“ (Wells Fargo) ја изработила првата програма за банкарско работење преку [[интернет]].<ref>[http://blog.wellsfargo.com/guidedbyhistory/2010/05/15_years_online.html (пристапено на 15.4.2016)]</ref> Истата година била основана и првата специјализирана интернет-банка во светот „Security First Network Bank“, со седиште во Аталанта, САД, а подоцна биле основани и други интернет-банки, како: „Compubank“, „Wingspanbank“ и други.
Во последните десеттина години, банките масовно започнаа да го користат интернетот како средство за испорачување на своите услуги. Денес, секоја банка поседува своја интернет-страница преку која, ако ништо друго, тогаш барем нуди информации за себе и за активностите што ги извршува. Всушност, примената на интернетот во банкарството е толку раширена што интернет-банкарството се поистоветува со [[електронско банкарство|електронското банкарство]], иако тоа е само дел од него.
 
СекакоДенес, крунасекоја набанка поседува своја интернет-банкарствотостраница епреку појаватакоја, наако интернет-банкитеништо друго, коиштотогаш воопштобарем ненуди постојатинформации воза физичкисебе облики за активностите што ги извршува. ПрватаВсушност, интернет-банкапримената на интернетот во светотбанкарството е [[Securityтолку Firstраширена Networkшто Bank]],интернет-банкарството основанасе вопоистоветува со [[1995електронско банкарство|електронското банкарство]], иако тоа е само дел од годинанего. Овие банки нудат сеопфатни финансиски услуги ([[платен промет]], [[депозити|депозитни]] услуги, потрошувачки и [[станбен кредит|станбени кредити]] итн.) и, во тој поглед, тие им конкурираат на традиционалните банки. Сепак, треба да се забележи дека предвидувањата дека интернетот ќе доведе до изумирање на банките не се остварија, зашто бројот на интернет-банките сè уште е многу мал и тие имаат незначителна улога во [[финансиско посредување|финансиското посредување]].
 
Интернет-банкарството во [[Македонија]] полека зема замав, иако сè уште не е многу распространето. На пример, во декември [[2010]] година, од вкупно 3,4 милиони сметки, колку што биле отворени, само 220 000, т.е. 6,5% биле достапни преку компјутер, а од нив само 38 400 сметки им овозможувале на корисниците увид во состојбата и плаќање преку компјутер. Исто така, од вкупниот број поднесени налози за плаќање, само 24% биле преку компјутер, додека 76% биле книжни налози. Според тоа, плаќањата најчесто се вршат преку пополнување и доставување книжни налози, со лично одење во банката и тоа ја отсликува ниската примена на интернет-банкарството, дури и во областа на платниот промет.<ref>Горан Петревски, ''Управување со банките - второ издание'', Скопје: Економски факултет, 2011, стр. 342-343.</ref>
 
Притоа, може да се наведат повеќе причини за бавниот развој на интернет-банкарството:<ref>Горан Петревски, ''Управување со банките - второ издание'', Скопје: Економски факултет, 2011, стр. 343.</ref>
 
* за многу банкарски услуги е потребно [[физика|физичко]] присуство на клиентите во банките;
* за некои слоеви од населението интернетот е недостапен, или пак, неговата употреба е многу сложена;
==Предности и недостатоци==
За банките, интернет-банкарството нуди поголем број предности:
 
* Креирање имиџ на современа компанија која е во состојба да им ги предложи на своите клиенти најновите [[технологија|технолошки]] решенија. На тој начин се подобрува [[конкуренција|конкурентната]] позиција на банката.
* Подобрување на комуникацијата со клиентите. Во [[класика|класичниот]] однос, банките можеа да им ги нудат своите услуги на клиентите само текот на работното време. Но,со интернет-банкарството, комуникацијата меѓу банката и клиентот е практично неограничена.
 
Исто така, интернет-банкарството нуди повеќе предности за клиентите:
* Интернет-банкарството претставува самоуслужно банкарство, кое е од голема корист за клиентот, посебно поради фактот што е е достапно 24 часа, 7седум дена во неделата, од секое место на [[планета]]та.
 
* Интернет-банкарството претставува самоуслужно банкарство, кое е од голема корист за клиентот, посебно поради фактот што е е достапно 24 часа, 7 дена во неделата, од секое место на [[планета]]та.
* Брзо, ефикасно и [[економичност|економично]] извршување на трансакциите.
* Можноста за брзо и едноставно запознавање со новите услуги кои ги нуди банката, преку информациите кои се поставени на интернет-страницата на банката.
[[Категорија: Веб апликации]]
[[Категорија: Банкарски технологии]]
[[Категорија: Економија]]
[[Категорија: Финансии]]
[[Категорија: Банкарство]]
[[Категорија: Економија на Македонија]]