Разлика помеѓу преработките на „Начело на неопределеност“

нема опис на уредувањето
{{Квантна механика}}
'''Начело на неопределеност''' ('''Хајзенбергово начело на неопределеност''') — збир на математички нееднаквостинеравенки<ref name=Sen2014>{{Cite journal |last1 = Sen | first1 = D. | title = The uncertainty relations in quantum mechanics | url = http://www.currentscience.ac.in/Volumes/107/02/0203.pdf | journal = Current Science | volume = 107| issue = 2| year = 2014| page = 203-218 }}</ref> кои ја потврдуваат основната граница за прецизноста со која одредени парови на физички подесувања на честичките познати како [[Комплементарност|комплеметарни]] променливи, како [[местоположба]] х и [[Импулс (механика)|импулс]]<nowiki/>от p, не може да бидат определени едновремено.
 
Преставено прв пат во 1927, од страна на германскиот физичар [[Вернер Хајзенберг]] , стои дека колку што е попрецизно детерминирана позицијата на некои честички , попрецизно може да биде познато времето и обратно.<ref name="Heisenberg_1927">{{Citation |first=W. |last=Heisenberg |title=Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik |language=de|journal=Zeitschrift für Physik |volume=43 |issue=3–4 |year=1927 |pages=172–198 |doi=10.1007/BF01397280 |postscript=. |bibcode = 1927ZPhy...43..172H }}.
Annotated pre-publication proof sheet of [http://osulibrary.oregonstate.edu/specialcollections/coll/pauling/bond/papers/corr155.1.html Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik], March 21, 1927.</ref> Формалната нееднквост која се однесува на [[Стандардно отстапување|стандардната девијација]] на позицијата  Q  и стандардната девијација на времето Q беа добиени од [[Ерл Хазе Кенард]] подоцна таа година и [[Херман Веј]]<ref name="Kennard">{{Citation |first=E. H. |last=Kennard |title=Zur Quantenmechanik einfacher Bewegungstypen |language=de|journal=Zeitschrift für Physik |volume=44 |issue=4–5 |year=1927 |pages=326 |doi=10.1007/BF01391200 |postscript=. |bibcode = 1927ZPhy...44..326K }}</ref> later that year and by [[Hermann Weyl]]<ref name="Weyl1928">{{Citation|last=Weyl|first=H.|title=Gruppentheorie und Quantenmechanik|year=1928|publisher=Hirzel|location=Leipzig}}</ref> во 1928.
 
{{Equation box 1
Бидејки Робертсоновите и Шродингеровите релации се за општи операции , релациите може да бидат применети во две набљдувања за да се постигнат специфични неизвесни релации. Неколку од највообичаените релации во литературата . 
 
-За позиција и линеарно време , [[Канонската врска|канонската прикачена врска]] ---------ја посочува кенердовата нееднаквост од погоре .
 
-за две ортогонални компоненти за [[Аголно време|вкупното аголно време]] на на предметот ---------- каде  И , Ј , К се различни а Ј го покажува аголното време на Х оската.