Разлика помеѓу преработките на „Централен комитет на МРО“

нема опис на уредувањето
[[File:VMRO razpiska na Boris Strezov 1924.JPG|thumb|right|250px|Признаница на Централниот комитет на ВМРО од 15 јануари 1924, дадена на Георги Стрезов со потписот на Тодор Александров.]]
'''Централниот комитет на МРО''' е највисокиот одлучувачки орган на [[Македонска револуционерна организација|Македонската револуционерна организација]] помеѓу два конгреса. Членови на Централниот комитет се:
'''Централниот комитет''' бил раководното тело на [[Македонска револуционерна организација|Внатрешната Македонска Револуционерна Организација]]. Револуционерната мрежа на ВМРО била изградена од селски, окружни и околиски комитети а целосната дејност и важните решенија на организацијата зависеле од Централниот комитет.<ref>[http://www.koronal.com/doc/istoria/22.htm Националноосвободително движение на българите в Македония и Одринска Тракия (1878-1912)]</ref> За прв претседател на комитетот бил избран [[Христо Татарчев]] во 1894 година. Паралелно со Централниот комитет во 1896 година со работа започнува и [[Задгранично претставништво|Задграничното претставништво]] кое било прекинато во 1928 година. Централниот комитет прекинува со работа по Деветнаесетомајскиот преврат во 1934 година во [[Бугарија]] кога биле превземени мерки за ликвидирање на [[Македонска револуционерна организација|ВМРО]] и тогашниот раководител [[Иван Михајлов]].
Централен комитет на МРО
:''претседателот''
:''секретар''
: ''касиер''
: ''тројца членови - советници''
: ''задграничните преставници'' <ref><small>''По [[Солунски конгрес од 1896 година|Солунскиот конгрес]] е донесена одлуката за формирање на задграничното преставништво, нивна задача е да ја преставуваат организацијата пред светот. Треба да се истакне дека по [[Солунска афера|Солунската афера]] задграничните преставници ги презеле надлежностите на ЦК''</small></ref>
 
== Права и должности на Централниот комитет ==
{{Македонска револуционерна организација}}
: ''Централниот комитет'' го утврдува предлогот за Уставот, Статутот и другите нормативни акти како што е [[Правилник за четите на ТМОРО|правилникот за четите]]
[[Податотека:Печат на Централниот комитет.jpg|200px|мини|лево|МАКЕДОНСКИ ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛУЦИОНЕРН КОМИТЕТ - [[Слобода или смрт|СЛОБОДА ИЛИ СМРТ]] ]]
: ''Централниот Комитет'' ги избира и разрешува претседатели, секретарите, и членови на управните тела на месните комитети, а во вонредни околности ''ЦК'' има право раководството во окрузите или околиите да го довери на едно внатрешно или однадвор назначено лице. Окружните комитети го потврдуваат раководството на околиските комитети, а тие на селските комитети <ref><small>''[[:s:Устав на ТМРО|Устав на ТМОРО]]''</small></ref>
 
: се грижи за реализирање на задачите утврдени на конгресот.
 
: утврдува идејно-политички задачи.
 
: дава иницијативи за разгледување на определени прашања на Конгресот.
 
: дава политички насоки за делување на комитетите.
 
: врши верификација на мандатите на членовите на Централниот комитет.
 
: го разгледува финансиското работење на организацијата.
 
: врши измена и доплонување на статутот и другите норамативни акти, меѓу два конгреса.
 
: на предлог на претседателот на организацијата, се формира организационен одбор и други тела за подготовка на Конгрес.
 
: донесува одлуки и други акти од својата надлежност - за да се изврши смртна казна требало дозвла од ЦК.
 
: формира и други комисии и тела - смртната казна можела да биде извршена и од специјално пратеништво на ЦК <ref><small>''[[:s:Прв правилник на Македонската револуционерна организација|Прв правилник на Македонската револуционерна организација]]''</small></ref>.
 
== Работа на Централниот комитет ==
 
: Седниците на ''Централниот комитет'' ги свикува претседателот.
 
: Седниците се одржуваат по потреба.
 
: Покана за седница се испраќа на сите членови на Централниот комитет.
 
: Со исклучок, во итни случаи, Претседателот на ''ЦК'' може да свика седница на ''Централниот комитет'' без да се консултира со останатите членови на ЦК, а дневниот ред за работа да го предложи на самата седница.
 
==Членови на Централниот комитет==
 
{| class="wikitable"
! Име !!Години на<br />управување
| [[Петко Пенчев]] || align="center" | [[1908]]
|}
== Наводи ==
 
{{наводи}}
== Извори ==
{{никулец}}
<references/>
 
[[Категорија:Македонска револуционерна организација]]