Разлика помеѓу преработките на „Зеленград“

Додадени 52 бајти ,  пред 4 години
Ознаки: Мобилно уредување Мобилно семрежно уредување
Ознаки: Мобилно уредување Мобилно семрежно уредување
 
== Демографија ==
Пред да ги изнесеме информациите за развојот на населението ќе се задржиме на некои одредници кои, и во историјаатаисторијата и во демографијата, ќе послужат во надополнувањето на сликата за оваа населба. Имено, таа „празнина„ од информации од неколку векови секако дека не значи и мртвило и ненаселеност на овој простор. Ако се послужиме со паметењто и преданијата и легендите за населението на Зеленград, оваа населба спаѓа во групата новосоздаденитеновосоздадени села. Според тие легенди и преданија неговите маала се населени во почетокот на 18 век. Првите населеници кои побиле колец, почнуваат со градба на куќа, во запуштеното земјиште, обраснато во шума во маалото „Село„ потекнувале од Горна Пчиња. Покрај нив уште три рода (Јовчевци, Мишеви и Соколови). Нешто пред нив се доселиле Славевци. Сите други, неколку родови се доселени од околните села Ратковица, Шталковица, Градец (Кочанско) и од Луково.
 
Самиот факт што голем број доселеници потекнуваат од Козјак, Горна Пчиња и Врањско не само во Зелениград туку и во околните селски населби, подлабоко во планината како што се с.Кнежево, Каврак, Емирица ако се има предвид времето на востанието на Карпош и пост восатничкиот период, кога наездата на Кримските Татари уништува се пред себе, убивајки, палејки, грабејки кога некои свештеници ќе запишат дека тоа е време кога „живите''живите иим завидувале на мртвите„мртвите'', ќе почнат масовни преселби на север пред теророт на Татарите. Секако дека тие преселби среде остра, незапамтена зима, уште повеке во непозната земја, преку Сава, изгледа дека голем дел од семејствата од овој крај останале длабоко во планините северно и околу Врање. А по неколку години, кога Татарите се вратиле на Крим, опустошените села и земја од овој дел на Македонија веќе немало кој да ја обработува. И затоа и покрај понудената амнестија враќањето назад на старите опустошени селишта не било брзо. По тие преданија, нашинците кои за време на востанието на Карпош се покажале многомногу „пргави„ заминале на север, оние другите постепено се враќаат на старите огништа.
 
Инаку, според некои извори во 1900 година, маалото Самари имало 50 жители, а сите маала заедно околу 160 од кои делумно биле чивчии.
 
Од послевоените пописи на населението Зелениград 1948 г. има 286 жители, наредниот попис 1953 г. 292, а потоа постојано намалување на населението. Во 1961 година има 219, 1971 има 138 житили. За да во наредниот попис на населението 1981 г. останат само 19 жители. Во 2002 година ќе останат само 7 жители. Сега во 2012 година веќе нема постојани жители и тоа значи дека селото е изумрено. Ваквата демографска катастрофа е резултат на повеке околности како што се, на пример, уништување на козите, изразито непогоден географски положај, отсуство на релативна пристојна комуникација, трансфер на младото и работоспособно население во индустријата и другите услужни дејности итн. Од оваа населба ќе остане само името: ЗЕЛЕНИГРАД!
 
== Општествени институции ==
Анонимен корисник