Разлика помеѓу преработките на „Нумеричка анализа“

Директните методи го пресметуваат решението на еден проблем во конечен број чекори. Овие методи даваат прецизен одговор, кога би биле изведени во аритметика на бесконечна прецизност. Како пример за такви методи можат да се наведат Гаусовата елиминација, метод на QR-факторизација за решавање на систем на линеарни равенки и симплекс методот на линеарно програмирање. Во пракса се користи конечна прецизност и резултат е апроксимација на вистинското решение.
[[Податотека:'''Директни наспроти итеративни методи'''|мини|Пр: Да се реши равенката:
3x33x^3 + 4 = 28
за непозната вредност x.
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Директна метода !
|-
| || 3x3 3x^3+ 4 = 28.
|-
| Одземете 4 || 3x3 3x^3= 24.
|-
| Поделете со 3 || x3 x^3= 8.
|-
| Земете кубен корен || x = 2.
|}
За итеративен метод се применува метод на преполовување f(x) = 3x33x^3 − 24. Првичните вредности се и
a = 0, b = 3, f(a) = −24, f (b) = 57.
{| class="wikitable"
29

уредувања