Отвори го главното мени

Промени

== Правило 2 ==
Безвучните согласки пред звучните преоѓаат во звучни
сват- сватба-свадба
 
== Правило 3 ==
Анонимен корисник