Разлика помеѓу преработките на „Начело на неопределеност“

нема опис на уредувањето
с
{{Во изработка}}
{{Квантна механика}}
'''Принцип на неопределеност''' ('''Хајзенбергов принцип на неопределеност''') збир на математички нееднаквости<ref name=Sen2014>{{Cite journal |last1 = Sen | first1 = D. | title = The uncertainty relations in quantum mechanics | url = http://www.currentscience.ac.in/Volumes/107/02/0203.pdf | journal = Current Science | volume = 107| issue = 2| year = 2014| page = 203-218 }}</ref> кои ја потврдуваат основната граница за прецизноста со која одредени парови на физички подесувања на честичките познати како [[Комплементарност|комплеметарни]] променливи, како [[местоположба]] х и [[Импулс (механика)|импулс]]<nowiki/>от p, не може да бидат определени едновремено .
 
Преставено прв пат во 1927, од страна на германскиот физичар [[Вернер Хајзенберг]] , стои дека колку што е попрецизно детерминирана позицијата на некои честички , попрецизно може да биде познато времето и обратно.<ref Формалнатаname="Heisenberg_1927">{{Citation нееднквост|first=W. која се однесува|last=Heisenberg на [[Стандардно отстапување|стандарднатаtitle=Über девијација]]den наanschaulichen позицијата Inhalt Qder  иquantentheoretischen стандарднатаKinematik девијацијаund наMechanik времето Q|language=de|journal=Zeitschrift беаfür добиениPhysik од|volume=43 [[Ерл|issue=3–4 Хазе|year=1927 Кенард]]|pages=172–198 подоцна|doi=10.1007/BF01397280 таа|postscript=. година и [[Херман Веј]]|bibcode во= 19281927ZPhy...43..172H }}.
Annotated pre-publication proof sheet of [http://osulibrary.oregonstate.edu/specialcollections/coll/pauling/bond/papers/corr155.1.html Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik], March 21, 1927.</ref> Формалната нееднквост која се однесува на [[Стандардно отстапување|стандардната девијација]] на позицијата  Q  и стандардната девијација на времето Q беа добиени од [[Ерл Хазе Кенард]] подоцна таа година и [[Херман Веј]]<ref name="Kennard">{{Citation |first=E. H. |last=Kennard |title=Zur Quantenmechanik einfacher Bewegungstypen |language=de|journal=Zeitschrift für Physik |volume=44 |issue=4–5 |year=1927 |pages=326 |doi=10.1007/BF01391200 |postscript=. |bibcode = 1927ZPhy...44..326K }}</ref> later that year and by [[Hermann Weyl]]<ref name="Weyl1928">{{Citation|last=Weyl|first=H.|title=Gruppentheorie und Quantenmechanik|year=1928|publisher=Hirzel|location=Leipzig}}</ref> во 1928.
 
{{Equation box 1
Историски, неизвесниот принцип бил измешан со сличен ефект во [[Физика|физиката]] , наречен [[набљудувачи ефект]] ,кој нотира дека мерките на неизвесниот систем неможат да бидат направени без да влијаат врз системот. Хајзенберг понудил набљудувачки ефект на квантно ниво како физичко објаснување на квантната неизвесност . Одтогаш стана јасно , дека неизвесниот принцип е својствен во подесувањата на сите [[брановидни системи]] и дека произлегува во квантната механика едноставно заради [[Бранови појави|брановидната природа]] на сите квантни предмети . Затоа, неизвесниот принцип всушност подвлекува фундаментално подесување за квантните системи и не се однесува на набљудувачкиот успех на моменталната технологија. Мора да биде нагласено дека мерките незначат само процес во кој физичарот – набљудувач учествува , туку интеракција помеѓу класичните и квантни предмети без оглед на набљудувачот . 
|indent =::
|equation = <math> \sigma_{x}\sigma_{p} \geq \frac{\hbar}{2} ~~</math>
|cellpadding= 6
|border
|border colour = #0073CF
|background colour=#F5FFFA}}
({{mvar|ħ}} e [[Диракова константа|Дираковата константа]], {{math|''h''}} / {{math|2''π''}}).
 
Историски, неизвесниотпринципот принципна билнеопределеност измешансе поистоветува <ref>{{Citation|last=Furuta|first=Aya|title=One Thing Is Certain: Heisenberg's Uncertainty Principle Is Not Dead|journal=Scientific American|year=2012|url=http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=heisenbergs-uncertainty-principle-is-not-dead}}</ref><ref name="Ozawa2003">{{Citation|last=Ozawa|first=Masanao|title=Universally valid reformulation of the Heisenberg uncertainty principle on noise and disturbance in measurement|journal=Physical Review A|volume=67|year=2003|doi=10.1103/PhysRevA.67.042105|arxiv = quant-ph/0207121 |bibcode = 2003PhRvA..67d2105O|issue=4 |pages=42105}}</ref> погрешно со сличен ефект во [[Физика|физиката]] , кој е наречен [[набљудувачи ефект]] , кој нотира дека мерките на неизвесниот систем неможат да бидат направени без да влијаат врз системот. Хајзенберг понудил набљудувачки ефект на квантно ниво како физичко објаснување на квантната неизвесност.<ref>Werner Heisenberg, ''The Physical Principles of the Quantum Theory'', p. Одтогаш20</ref> Оттогаш стана јасно , дека неизвесниот принцип е својствен во подесувањата на сите [[бранови системи|брановидни системи]]<ref name="Rozema">{{Cite journal | last1 = Rozema | first1 = L. A. | last2 = Darabi | first2 = A. | last3 = Mahler | first3 = D. H. | last4 = Hayat | first4 = A. | last5 = Soudagar | first5 = Y. | last6 = Steinberg | first6 = A. M. | doi = 10.1103/PhysRevLett.109.100404 |arxiv = 1208.0034v2| title = Violation of Heisenberg's Measurement-Disturbance Relationship by Weak Measurements | journal = Physical Review Letters | volume = 109 | issue = 10 | year = 2012 | pmid = | pmc = }}</ref> и дека произлегува во квантната механика едноставно заради [[Бранови појави|брановидната природа]] на сите квантни предмети . Затоа, неизвесниот принцип всушност подвлекува фундаментално подесување за квантните системи и не се однесува на набљудувачкиот успех на моменталната технологија.<ref name=nptel>{{YouTube|TcmGYe39XG0|Indian Institute of Technology Madras, Professor V. Balakrishnan, Lecture 1 – Introduction to Quantum Physics; Heisenberg's uncertainty principle, National Programme of Technology Enhanced Learning}}</ref> Мора да биде нагласено дека мерките незначат само процес во кој физичарот – набљудувач учествува , туку интеракција помеѓу класичните и квантни предмети без оглед на набљудувачот .<ref name="L&L"/> 
Бидејки неизвесниот принцип е основен резултат во квантната механика , типичните експерименти во квнтната механика рутински ги набљудуваат аспектите . Одредени експерименти, може намерно да тестираат одредена форма на неизвесниот принцип како дел од нивната главна истражувачка програма. Ова вклучува, тестови на бројни фази за неизвесни релации во [[суперспроводливост]] или [[Квантна оптика|квантни оптички]] системи . Апликациите кои зависта од неизвесниот принцип за нивно извршување вклучуваат екстремно ниско звучни технологии како тие што се користат во гравитациски брановидни интерферометри.
 
Бидејки неизвесниот принцип е основен резултат во квантната механика , типичните експерименти во квнтната механика рутински ги набљудуваат аспектите . Одредени експерименти, може намерно да тестираат одредена форма на неизвесниот принцип како дел од нивната главна истражувачка програма. Ова вклучува, тестови на бројни фази за неизвесни релации во [[суперспроводливост]]<ref>{{Citation|last=Elion|first=W. J.|author2=M. Matters, U. Geigenmüller & J. E. Mooij|title=Direct demonstration of Heisenberg's uncertainty principle in a superconductor|journal=Nature|volume=371|pages=594–595|year=1994|doi=10.1038/371594a0|bibcode = 1994Natur.371..594E|issue=6498 |last3=Geigenmüller|first3=U.|last4=Mooij|first4=J. E.}}</ref> или [[Квантна оптика|квантни оптички]]<ref>{{Citation|last=Smithey|first=D. T.|author2=M. Beck, J. Cooper, M. G. Raymer|title=Measurement of number–phase uncertainty relations of optical fields|journal=Phys. Rev. A|volume=48|pages=3159–3167|year=1993|doi=10.1103/PhysRevA.48.3159|bibcode = 1993PhRvA..48.3159S|issue=4|pmid=9909968 |last3=Cooper|first3=J.|last4=Raymer|first4=M. G.}}</ref> системи . Апликациите кои зависта од неизвесниот принцип за нивно извршување вклучуваат екстремно ниско звучни технологии како тие што се користат во гравитациски[[гравитационен брановиднибранов интерферометар|гравитациони бранови интерферометри]].<ref>{{Citation|last=Caves|first=Carlton|title=Quantum-mechanical noise in an interferometer|journal=Phys. Rev. D|volume=23|pages=1693–1708|year=1981|doi=10.1103/PhysRevD.23.1693|bibcode = 1981PhRvD..23.1693C|issue=8 }}</ref>
Вовед
 
==Вовед==
{{Main|Вовед во квантната механика}}
[[File:Uncertainty principle.gif|360px|"360px"|right|thumb| Притиснете за да ја видите анимацијата. Развојот на првично локализирани гаусови бранови ункции на слободни честички во дводимензионален простор, со боја и јачина кој ја покажуваат фазата и амплитудата. Ширењето на брановата функција во сите насоки покажува дека почетниот импулс има најразлични вредности,непроменети во времето, додека пак ширењето се зголемува со текот на времето: како резултат, принципот на неопределеност ''Δx Δp'' се зголемува со изминувањето на времето.]]
[[File:Sequential superposition of plane waves.gif|360px|"360px"|right|thumb|Суперпозицијата на неколку рамнински бранови кои создаваат бранов пакет. Брановиот пакет станува се полокализиран со додавањето на се повеќе бранови. Фуриеровата трансформација е математичка операција која ги раздвојува брановите пакети во поединечни рамнински бранови. Се забележува дека брановите прикажани се само за приказ, земајќи во предвид дека дека брановите функции во квантната механика се сложени.]]
 
Како фундаментално ограничување , повисоко ниво на описна на универзумот мора да случат подоцна во описите на квантната механика која ги вклучува Хајзенберговите неизвесни врски . Сепак, луѓето не формираат интуитивно разбираање на овој неизвесен принцип во секојдневниот живот. Ова е заради тоа што ограничувањето не е очигледно во макроскопските скали на секојдневното искуство . Значи може да биде корисно да се демонстрира како е интегрирано во полесно разбирачки физички ситуации .Две алтернативни концептуализации на квантната физика може да бидат проучени со цел демострирање на клучната улога која ја игра неизвесниот принцип.[[Бранова механика|Бранова механичка]] слика на неизвесниот принцип обезбедува повизуелно интуитивна демонстрација  и понекогаш по апстракна :  [[матричната механичка]] слика се спроведува за демонстрирање на неизвесниот принцип кој е лесно генерализиран за да го покрие мноштвото на физички контексти .
Во [[Матрична механика|матричната механика]] математичкиот запис на квантната механика , со кој пар на некомутирачки автододавачки оператори преставувајки ги набљудувањата кои се предмет на слични непознати гранични вредности. Состојбите се претставени бранови функции за одредени измерени вредности . На пример , доколку е извршено определено мерење на променливата А, тогаш системот е воопределенаојба Ф на тоа набљудување . Сепак , одредена одредена на набљудуваното А треба да биде состојба во друго набљудувано Б , така што нема уникатни поврзани мерења за тоа , како што системот не е во состојба на тоа набљудување.
 
=== Толкување на брановата механика ===
=== Wave mechanics interpretation ===
Според хипотезата на Брогул , секој предмет во универзумот е бран , ситуација која го зголемува овој феномен .Позицијата на честичката е опишана со брановидна функција. Временски независна брановидна функција на единечен модел за рамен бран на бројот на бранот К или времето П .
 
Еден начин да се квантифицира прецизноста на позицијата е стандардната девијација. Бидејки ------ е функција за веројтна густина за позицијата , ние ја калкулираме нивната стандардна девијација. Прецизноста на позицијата е подобрена со користење повеќе рамни бранови , затоа ослабувајки ја прецизноста на времето . Друг начин на утврдување е дека Х и П имаат инверзна врска или се долна граница . ова е неизвесниот принцип , конкретниот лимит кон кој се стреми Кенард . Кликнете го копчето ппокажи подоле за да видите полуформална деривација на Кенардовата нееднаквост користејки брановидни машини . 
 
===Толкување на матричната механика===
Matrix mechanics interpretation
 
Во матрична механика набљудувањата како што се позицијата и времето се преставени од само додавачки оператори . Кога се сметаат парови на набљудувања, битен квантитет е прикаченото .За пар А и Б , еден ги дефинира нивните прикачувања како