Разлика помеѓу преработките на „Начело на неопределеност“

с
нема опис на уредувањето
с
Преставено прв пат во 1927, од страна на германскиот физичар [[Вернер Хајзенберг]] , стои дека колку што е попрецизно детерминирана позицијата на некои честички , попрецизно може да биде познато времето и обратно. Формалната нееднквост која се однесува на [[Стандардно отстапување|стандардната девијација]] на позицијата  Q  и стандардната девијација на времето Q беа добиени од [[Ерл Хазе Кенард]] подоцна таа година и [[Херман Веј]] во 1928 .
 
Историски, неизвесниот принцип бил измешан со сличен ефект во [[Физика|физиката]] , наречен [[набљудувачи ефект]] ,кој нотира дека мерките на неизвесниот систем неможат да бидат направени без да влијаат врз системот. Хајзенберг понудил набљудувачки ефект на квантно ниво како физичко објаснување на квантната неизвесност . Одтогаш стана јасно , дека неизвесниот принцип е својствен во подесувањата на сите [[брановидни системи]] и дека произлегува во квантната механика едноставно заради [[Бранови појави|брановидната природа]] на сите квантни предмети . Затоа, неизвесниот принцип всушност подвлекува фундаментално подесување за квантните системи и не се однесува на набљудувачкиот успех на моменталната технологија. Мора да биде нагласено дека мерките незначат само процес во кој физичарот – набљудувач учествува , туку интеракција помеѓу класичните и квантни предмети без оглед на набљудувачот . 
 
Бидејки неизвесниот принцип е основен резултат во квантната механика , типичните експерименти во квнтната механика рутински ги набљудуваат аспектите . Одредени експерименти, може намерно да тестираат одредена форма на неизвесниот принцип како дел од нивната главна истражувачка програма. Ова вклучува, тестови на бројни фази за неизвесни релации во супер извршување[[суперспроводливост]] или [[Квантна оптика|квантни оптички]] системи . Апликациите кои зависта од неизвесниот принцип за нивно извршување вклучуваат екстремно ниско звучни технологии како тие што се користат во гравитациски брановидни интерферометри.
 
Вовед
 
Како фундаментално ограничување , повисоко ниво на описна на универзумот мора да случат подоцна во описите на квантната механика која ги вклучува Хајзенберговите неизвесни врски . Сепак, луѓето не формираат интуитивно разбираање на овој неизвесен принцип во секојдневниот живот. Ова е заради тоа што ограничувањето не е очигледно во макроскопските скали на секојдневното искуство . Значи може да биде корисно да се демонстрира како е интегрирано во полесно разбирачки физички ситуации .Две алтернативни концептуализации на квантната физика може да бидат проучени со цел демострирање на клучната улога која ја игра неизвесниот принцип.Брановидна[[Бранова механика|Бранова механичка]] слика на неизвесниот принцип обезбедува повизуелно интуитивна демонстрација  и понекогаш по апстракна :  [[матричната механичка]] слика се спроведува за демонстрирање на неизвесниот принцип кој е лесно генерализиран за да го покрие мноштвото на физички контексти .
 
Математички , во брановидната механика , во неизвесните релации помѓеу местото и времето произлегува бидејки изразувањето на брановидната функција во две [[корестондирачки бази]] во Хилберд[[Хилбертов простор]] се Фуриер[[Фуриеви трансформации]] од еден во друг. Нула функцијата и Фуриер трансформациите не можат да бидат остро лоцирани . Слична замена помеѓу варијансите на Фуриер конјугатите произлегува во сите системи подвлечено во анализата на фуриер, на пр во звучните бранови. Чист тон е [[остар скокврв]] во единечната фрекфенција додека ФуриерФуриевата трансвормацијататрансформација го дава обликот на звучниот бран во временскиот домен , кој е комплетно делокализирн синусен бран .Во квантната механика , две клучни точки се дека позицијата на честичките ја зема формата на конкретниот бран а времето е негова ФуриерФуриева коњугација , обезбедено од БрогулБројовата врскатаврска p = hk , каде к е бројот[[Бранов на бранотброј|брановиот број]]. Во матрична механика математичката формулација на квантна механика , сокој пар на непатувачки само додавачки оператори преставувајки ги набљудувањата се предмет на слични неизвесни лимити вреднувањата на набљудувањата ја преставува состојбата на брановидната функција за одредени мерливи вредности . На пр , доколку мерењето на набљудуваното А е извршено , тогаш системот е одредена состојба Ф на тоа набљудување . Сепак , одредена состојба на набљудуваното А треба да биде состојба во друго набљудувано Б , така што нема уникатни поврзани мерења за тоа , како што системот не е во состојба на тоа набљудување.
 
Во [[Матрична механика|матричната механика]] математичкиот запис на квантната механика , со кој пар на некомутирачки автододавачки оператори преставувајки ги набљудувањата кои се предмет на слични непознати гранични вредности. Состојбите се претставени бранови функции за одредени измерени вредности . На пример , доколку е извршено определено мерење на променливата А, тогаш системот е воопределенаојба Ф на тоа набљудување . Сепак , одредена одредена на набљудуваното А треба да биде состојба во друго набљудувано Б , така што нема уникатни поврзани мерења за тоа , како што системот не е во состојба на тоа набљудување.
 
=== Wave mechanics interpretation ===
7

уредувања