Разлика помеѓу преработките на „Глаголска именка во македонскиот јазик“

поправка на правопис-пијалак
(поправка на правопис-пијалак)
 
Глаголската именка е форма во која се вкрстува глаголот и именката, што значи во самата форма има делови и од глагол и именка. Во промената таа се однесува како именка, таа е во среден род, има еднина и множина, се членува, а се изведува од глаголска основа и најчесто значи име на дејство од најопшт вид, без укажување на неговиот вршител<ref name="македонска граматика"/>.
 
Исто така, глаголската именка може да означува и предмет, како на пример: Масата беше полна со '''јадење''' и '''пиење'''. Во ваков случај, овие две глаголски именки означуваат храна, т.е. пијалокпијалак<ref name="македонска граматика"/>.
 
Кога глаголската именка се употребува со [[прилог]], таа заменува некоја зависна реченица или одделна глаголска форма, како во примерот: ''Го фатиле на спиење'', што означува го фатиле ''додека спиел''<ref name="македонска граматика"/>.